mercoledì 3 agosto 2016

Skotskkantiska - Traveller scottish - Skotska resandefolk - Europas tungomål DCLXXX


Ytterligare andra språk är skotskkantiska som osså benämns vagabondskotska, traveller scottish, scottish traveller cant, låglandsresande, og det sägs finnas omkring 4000 talare av tungomålet i Skottland samt lika många i USA. Detta språk är i och för sig icke klassificerat ännu, men ett antagande man kan göra är att det har sin grund i skotskan, ehuru med ett stort antal, 20-35 %, lexikaliska inlåningar från angloromani, man vet heller ej folkets egentliga hemmahörighet og det är troligt att det delvis är angloromskt men beblandat med inhemska skottska resandefolk av oklar bakgrund, även vissa romanska inlån är oklara och verkar inte härstamma från angloromani. Vissa grupper i centrala Skottland har uppemot 50 % romanivokabulär. När England under 1500-talet förböjd romer att verka där så har det skett en inflytt norrut men redan 1609, genom Act against the Egyptians, var det fullt tillåtet att avrätta romer av egen hand. Folket lever ett nomadiserande samt purifistiskt liv, men deras språk har en relativt lång dokumentationshistorik för att varanandes ett sådant tungomål och de äldsta texterna på språket är från 1500-talet.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento