martedì 9 agosto 2016

Norn på Shetlandsöarna / Hjaltland - Europas tungomål DCLXXXIII


Bland de germanska målen finner man osså det nu utdöda -germansk-nordgermansk-västnordisk-fornnorsk-västfornnorska språket norn. Det talades senast omkring 1880 på Shetlandsöarna, eller Hjaltland som öarna kan benämnas, men det hade tidigare även talats på Orkney, åtminstone fram till 1500-talet, och i stora delar av Skottland. De sista hjaltiska öarna det talades på sägs vara de mer isolerade öarna Foula samt Unst. Hebriderna, eller Suðreyjar (Söderöarna), var norskt område framtill 1400-talet. På genetisk väg har man bevisat att nordmännen icke bara kommo i små antal för att härska, utan orkneyare haver exempelvis 38 procent genetiska komponenter med skandinaviskt påbrå. Med så stora influenser är det inte speciellt svårförklarligt att västfornnorskan tog sig även hit. Språket fanns naturligtvis i skrift, hvilket ett antal nedteckningar bevisat, den sista nedtecknades 1774 på Hjaltlands yttersta utpost, Foula. Ord som ännu finnes kvar i språken på Orkney og Shetland är till exempel  felkyo ‘häxa’, speir ‘fråga’ samt kye ‘boskap’.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento