sabato 27 agosto 2016

Walesiskans språkhistoria og dialekter - Europas tungomål DCXCII


En bruker vanligtvis dele in kymriskan i fyre olike epoker og fyre olike geospråklige varianter. Urkymriskan som talades från slutet av 500-talet samt två hundra år framåt samt som finnes bevarad genom inskriptioner och namn i latinska texter, men även den äldsta walesiska litteraturen bedöms härröra härifrån, även om den nedskrevs några hundra år senare hvillket gör den en av de äldsta kvarvarande litterära traditionen i Europa. Den äldsta kända skalden är Taliesin som levde just på 500-talet men vars dikter, antagligen tolv stycken, är bevarade i ett 1200-tals alster som heter Llyfr Taliesin, Talisiens bok, hans namn betyder för övrigt ‘lysande panna’. Fornkymriskan från 700-talets slut fram till omkring 1150 och som finns bevarad i ett fåtal texter i, återigen, latinska manuskript. Under den medelkymriska perioden så får ehuruväl litteraturen ett uppsving, poesi ock prosa finns bevarat från denna epok som varade fram till slutet av 1300-talet. En av de mest kända dikterna, Gododdin, finnes bevarat i en handskrift från 1200-talet, men den anses härröra från 600- eller 800-talet samt vara skriven utav en bard vid namn Aneirin. Gododdin beskriver slaget vid Gododdin i södra Skottland, og omnämner även den walesiska kungen Arthur, senare tiders anglofiler har försökt kidnappa denna personlighet till att vara engelsk. Det mest kända alstret från denna epok är eljest Mabinogion som är skriven någon gång emellan 1000-1200. Nykymriskan börjar med ett kärsamt poetiskt verk av Dafydd ap Gwilym från mitten av 1300-talet samt avslutas med en bibelöversättning från 1588, og det är denna som utgör grunden i det moderna kymriska tungomålet. Geospråkligt sett så indelas språkklustret efter de gamla rikena med benämningarna gwyneddiska, powysiska, dyfediska og gwentiska, muntligen finns många varianter särledes fonetiskt samt lexikalt, emedans grammatiken är ganska unison. Det finns även en fåtalig patagonisk walesiska i Argentina.

~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento