lunedì 16 agosto 2010

Europas språk, Europas folk – Europas tungomål

~Ovan bokalster handhar språken, inklusive dess talare, som är eller har varit existenta i Europa, från forntiden till nutiden, på ett mer utförligt och täckande vis än vad mig veterligt någon tidigare bok gjort på det svenska språket.

Boken inleds med ett kortare översiktsavsnitt om språkets ursprung och utveckling, språkförmågan samt språks olika karaktärer.

Senare går boken igenom de språkfamiljer som finnes i Europa i historisk samt modern tid, exklusive de allra nyaste invandrarspråken. I denna andra del gås de språk igenom som man vet har existerat, men som nu är utdöda. Även kulturer, folk, etniciteter, historier genomgås.

I bokens tredje del – den största från sidan 225 och framåt – så gås alla Europas länder igenom, var för sig, där nu levande samt i senhistorisk tid utdöda språk genomgås, samt dess sociokulturella kontexter.

Bokens geografiska omfång äro begränsat vid de atlantiska Azorerna och Island i väster, de afrikanska Kanarieöarna og Malta, samt inklusive de eurasiatiska områdena som sträcker sig från Cypern, Turkiet, Armenien og Azerbajdzjan, samt hela federationen Ryssland bort till Aleuterna ock Kurilerna. Övriga utav Europas kvarvarande externa territorium är ej medtagna.

Språkförtäljningen är ej utifrån grammatisk synvinkel, förutöver exempelgivning samt relationsförtäljning, utan utifrån hereditär samt sociokulturell kontextgivning med historik för befintligheterna, dess folk, etniciteter samt historier.

Boken är såtillvida av främsta intresse för sådana som är intresserade utav Europa, Europas språk, Europas folk, Europas minoriteter, Europas etniciteter samt Europas historia, inklusive hela Ryssland. För intresserade utav dylika ting är boken ett närt måste.

Uppdelningen i tvenne faktiska bokband är utav tryckteknisk karaktär, med anledning utav bokens storlek, båda må läses unisont i en kontinuerlig förtäljning.Europas tungomål I/II
Europas tungomål II/II

beställes primärt från Books-on-Demand
tel: 0498-21 33 60
mail: order@books-on-demand.com

Böckerna finnes även i de flesta utav tillgängliga Internetboklådor, i hela Norden.

Själva innehållsförteckningen är visad här: Innehållsförteckning.
Vilka språk, land för land, visar här.

Böckerna finns även som E-böcker.

Ytterligare böcker av mig.

10 commenti:

 1. Det här praktverket verkar vara ett måste i bokhyllan hos alla språk- och historieintresserade, för att bara nämna några. Spännande, och gratulerar! ;o)

  RispondiElimina
 2. Men vem har skrivit den beskrivande texten? "Bokens geografiska omfång äro begränsat". Äro? "Språkförtälj-ningen är ej utifrån grammatisk synvinkel, förutöver exempelgivning samt relationsförtäljning" Vad står det egentligen? Är boken skriven på det viset också?

  RispondiElimina
 3. Fascinerad av detta gedigna arbete, denna kunskapstörst som omfattar såväl helheter som detaljer.

  Vad får man för insikter under sådana här resor mot historiska rötter, längs språkfamiljernas grenar, på de vidsträckta europeiska markerna? Vad lär man sig om den mänskliga naturen, när man följer så många folk ur så många olika perspektiv, och med inriktning på deras språk, deras historia som format dem?

  RispondiElimina
 4. Visst är det gulligt när en medelmåtta försöker framstå som avancerad och bildad genom att använda ålderdomligt språk.

  RispondiElimina
 5. Jag är inte språkvetare, så rätta mig om jag har fel, men är inte "äro" dessutom pluralform.
  Ordet är alltså inte bara föråldrat utan grammatiskt felanvänt.

  RispondiElimina
 6. I förenklande grammatikböcker så är 'äro' framställt som endast pluralform. I verkligheten så har den figurerat i singularformerna sedan minst medeltiden, inte minst i tredje person singular där den varit vanligt förekommande.

  Den finns även i nutid en vokalisering efter 'r' i 'är' i vissa geografiska områden, så det behöver inte vara frågan om en primär önskan om ålderdomligt språkbruk.

  RispondiElimina
 7. har nu äntligen tagit mig igenom denna tegelsten, dock en tegelsten som strålar av väldigt intressant kunskapsförmedling med ett dessutom helt underbart språkbruk som smäller käften på idioter:)

  du är inspirerande, tack!

  RispondiElimina