sabato 31 dicembre 2011

Europas röst kommer förstärkas, år 2012

~
euroområdets ekonomi
det enda större i-landsområde, som står bestyrkt

Japan et USA, fallo bankrutt

~

+ Lovprisa euron, Tips till stater rädder för räntan är, Lånekaruseller, Osunda människor, Bush will go down in history
++ Partaja intill Domedagen 2012

E24, Aft, DN, DNDNDN, DN, SvDSvD, SvDSvDSvDSvD
Taggar: EU, euro, USA, Japan, skuldekonomier, finanser, skuldsanering, budgetsanering, ekonomi

~~~Tre år sedan~~~

- Sabrerande sabelör

~

Mest lästa blogginlägg år 2011

~
1) Erotica IL
2) Europas språk, Europas folk - Europas tungomål
3) Erotiska dikter - Erotica
4) S.A.S. Dux et Princeps S.D.M. Lando
5) Qvinnans complexivitet
6) Beslöjad sanning
7) Ädelt stånd
8) Lando langobardi - Genealogica Y
9) Euskara i Baskaland - Baskiens historia och språk
10) Våldtäktskortet
11) Vyad läpp - Erotica XLVII
12) Kvinnan är Gudinna - Tu est Divina I
13) Det xenofoba kynnet - Islamofobi V
14) Erotiku
15) ~• ~• ~•
16) Svenska polisens kompetens, preferenser, samt sköra skepnad
17) De rasistiska socialdemokraterna
18) Perversitetens tolkningsethos
19) Osedligt skönt
20) Att rita en fitta
21) Puntland mountains
22) Sannfinländare
23) Förtrycket och trakasserierna i Rosengård
24) Ein stein lyst upp
25) Din sav
26) Bosnien-Hercegovina - en påtvingad statsgemenskap
27) H Πετρούλα μόλις άρχησε
28) Finlandsvenskarna et Finlandssvenskan
29) Sumeriskt rättvisecitat
30) Landos plats i Venedigs adelshierarki - Genealogica LXIV

500) Min musa Maria VI
1000) Påfågelsol
1500) Utvandring - det påtvungna landet

~


Aft, DN
Taggar: 2011, bloggning, blogglista, läslista, topplista

venerdì 30 dicembre 2011

Toxic world

~
det finns runt

1200 olika giftiga marina organismer
700 giftiga fiskar
400 giftormar
60 fästingar
75 skorpioner
200 giftspindlar
750 olika gifter i över 1000 växtarter

samt flera fåglar vars fjädrar ej bör beröras

~
+ Kvick populism, bestående men, Klädkonsumtionens skuldStrega Hieronyma Spara

SvD
Taggar: gifter, kemi, djur, natur, vapen, skyddsmekanismer, armour

giovedì 29 dicembre 2011

I dyrkan - Tu est Divina I IX

~
din divina själ, du Alltets skapelse
du Alltets skapare,

inför Dig, du kvinna
jag ligger härner


~


= Tu est Divina

Aft, Aft, Aft, Aft, Aft, Aft, DN, DN
Taggar: Tu est Divina, åtrå, dyrkan, kvinna, gudinna

Zâzâ – Zazakierna og Zazakiskan i Kurdistan

~
Inom det som många vardagligt bekallar som kurdiska, kurder eller Kurdistan döljer sig egentligen ett flertal olika andra distinkta minoriteter som bara på avstånd egentligen har med kurdiskan att skaffa, emedans andra minoriteter i området inte ens når till sådan koppling, såsom araberna och assyrierna. Hursom.

Ett av de språk som många benämner som kurdiska men som egentligen inte är det är dimli, eller zâzâ / zazakiska. Ordet ‘dimli’ står för både språket såväl som talarna emedans tungomålet eljes benämnes ‘zazaki’ samt dess talare ‘Zâzâ’, ibland står ordet dimli även för sydzazakiska emedans nordzazakiska istället heter kirmanjki. Kirmanjkiskan talas främst i Tunceli- og Erzincanprovinserna och är uppdelade på tunceliska och vartoiska varianter.

Zazakiskan trycks till viss del i Tyskland och både tidskrifter såsom böcker finns att tillgå, den första gången språket hamnade i pränt var år 1850. Inhemskt har man främst nyttjat den arabiska skriften för att skriva på språket men sedan diasporagrupperingar i Tyskland, Sverige og Frankrike sedan 1980-talet tagit upp pennan så har det latinska alfabetet förts fram. Genom denna aktivering utav zazakiska intellektuella har språkets användning och förekommen litteratur mångdubblats.

Även om lingvister i över hundra år erkänt zazakiskan som ett icke-kurdiskt språk så har man fortsatt att benämna talarna som kurder. Zazakiskan talas i det övre eufratiska flödet i områdena kring Bingöl, Diyarbakır et Elâzı vid sjön Keban Gölu og talarna äro i antalet 1-2,5 miljoner beroende på hur man räknar. Väldigt få unga talar numera språket nativt, men språket har fått ett stort uppsving senaste decennierna då stor prestige åfinnes numera i språkets fortlevning.Vissa för ehuru in de zazakiska tungomålen in i den kurdiska subgrupperingen utav de nordvästiranska tungomålen, i sig en subgruppering utav de iranska, som är tillhörigt de indoiranska utav de indoeuropeiska språken. Viss osäkerhet är rådande för zazakiskans tillhörighet, men man kan åtminstone med säkerhet säga att zazakiskan är ett nordvästiranskt tungomål, och man brukar lingvistiskt anföra att zazakiskan ingår i –nordvästiranska-zaza-gorani-grenen som förutom zazakerna samt dimlierna även talas utav shabakierna og goranierna i Irak.

Zazaki-gorani har många drag inom grammatik og vokabulär gemensam med speciellt gilaki men även talyshi, tabari og övriga kaspisk-iranska tungomål som talas i norra Iran. Kurdiska nationalister hävdar naturligtvis att zazakiskan är en kurdisk dialekt, precis som turkiska nationalister tidigare hävdat att zazakiskan är en turkisk dialekt, detta sistnämnda är givetvis helt befängt då språken ju ej ens ingår i samma språkfamilj då turkiskan är ett altaiskt tungomål, men i själva verket är således zazakiskan zazakiska, ett kaspiskt tungomål utav nordvästiransk stam.

Man misstänker vidare att de stammar från en tidigare invandring från Gilan som ligger vid Kaspiska havet i Iran, emedans andra pekar på att de ingår, eller har så gjort, i en tidigare språkkontinuum som i senare tid divergerat och uppsplittrats genom kurdiskans framväxning og övertagning utav tidigare andra språkbefintligheter, ytterligare vissa menar att det är en direkt ättling till parthiskan. De tros även tidigare ha varit zoroatristiska men är idag ungefär till hälften sunnimuslimska og alevitiska.

Det gemensamma man har med kurdiskan är att dess talare betraktas vara kurder, samt är förtryckta av Turkiet, og att man båda ingår i den nordvästiranska subgrupperingen utav de iranska språken.

~

+ Europas tungomål
++ Kurdiskan och kurderna i turkiska Kurdistan, Kurderna i Röda Kurdistan, Kurderna i Armenien

DN, DN
Taggar: Zaza, zazakier, zazakiska, Kuridstan, kurder, kurdiska, iranska, nordvästiranska, gorani, parthiska, språk, Turkiet, förtryck, int

~~~Tre år sedan~~~

- לנדאו
~

Det svenska folkhemmet

~
Volkgemeinschaft
Nationalsozialistische

Arbeiterpartei

~

+ Endlösung, De rasistiska socialdemokraternaDen sverigedemokratiska myllan
++ Europas tungomål

Taggar: Sverige, folkhemmet, politik, rasism, etatism, kolletivism, förtryck, etnocentrism, fascism, nationalism, folkgemenskap, nationalsocialism, romer, zigenare, tattare, resande; Zensuren: Dagens Nyheter.

~~~Tre år sedan~~~

- Statsexperimentet

~

Vin Mariani blev Coca Cola - Kokavin

~
redan 1904 avkokainiserade man Coca Cola, men före det ens fanns Coca Cola fanns det kokainiskt Coca Wine, en blandning utav kokain og vin, särledes det korsikanska Vin Mariani som var populärt hos både påvarna Leo XIII, Pius X og drottning Victoria, gjort på bordeauxvin.

Vin Mariani erhöll till og med Vatikanens guldmedalj.

i Atlanta blev John Pemberton inspirerad skapandes Pemberton’s French Wine Coca, hvilket blev en överklassdryck för intellektuella, men då den pöblasinta förbudstiden i Georgia anföll redan 1886 så fick man plocka bort vinet från produkten, kvarhållandes kokainet, och tillsatte istället ett sockerlag skapandes en tidig form av Coca Cola.

Kokavinets tid bör komma ånyo.

~

+ Opium, Dionysus Mysteries, Kokain, bin o lejon

DN, DN, DN, DN, SvDSvDSvDSvD
Taggar: Vin, kokain, kokavin, Korsika, Corsica, Vin Mariani, Georgia, förbudstiden, alkohol, coca colaint

~~~Tre år sedan~~~

- Erotiku

~

lunedì 26 dicembre 2011

Kar

~
mea tušùdèen
mea gubbudèen~

+ I ett spindelnät, Livets fängelse, Vägval

Taggar: Irak, sumeriska, livet, frågeställningar

Latinet et Latinarna ab Latium - Europas tungomål CXV

~
Latinare bodde ursprungligen i Latium innan detta bygdemål och dess senare folkliga varianter spred sig över medelhavsvärlden samt Europa och senare även vidare till Amerika og annorländers. Det ursprungliga Latium omfattade området emellan Tibern samt Terracina, Latium antiquom eller Latium vetus. De varo åtminstone från 500-talet f.kr. sammangångna i ett löst förbund som således kallas det ‘latinska förbundet’, ej helt olikt det etruskiska systemet. Detta som från början var ett förbund utvecklades dock senare till en kolonialmakt när förbundet utpräglat leddes av Rom efter det att de övriga medlemmarna försökt frigöra sig från Roms inflytande 340-338 f.kr. och förbundet upplöstes således av Rom som härmed påbörjade sin erövringspolitik.

Det skrivna latinets historia brukas delas in i perioderna arkaisk tid före omkring 100 f.kr., klassisk latin ca. 100 f.kr. - ca. 200 e.kr., senlatin omkring 200-600 e.kr. och medeltidslatin från 600-1500 e.kr., härefter gäller nylatin. Det är også ungefär under 600-700-talen som man brukar säga att romanskans tillblivelse ungefäreligen kan tidsdefinieras. Den latinska grammatiken påminner starkt om grammatiken som åtfinnes i hellasiska samt sanskrit och är självfallet en av grundpelarna i nutida indoeuropeisk komparativ språkforskning.

~

Axat, o moddat, från boken Europas tungomål.

Taggar: Europas tungomål, språk, latin, latinare, Latium, italiska, Romarriket, Rom

venerdì 23 dicembre 2011

Faliskiskan et Faliskerna - Europas tungomål CXIV

~
Att faliskiskan var nära besläktat med latinet haver man kunnat uttyda av de omkring 100 inskrifter som finnes bevarade, hvilka antagligen har visat att faliskiskan potentiellt kan vara det språk som stod latinet närmast. Det verkar stå klart att faliskiskan är ett klart nabospråk till latinet, detta gör givetvis att de båda skiljer sig åt en del ock i vissa av de element som i faliskiskan är olika latinet, liknar, ibland identiskt, språket istället umbriskan, antagligen för att det var ett geografiskt nabospråk. Det finns ehuruväl vissa som menar att faliskiskan allena var en latinsk dialekt, att de äro olika tungomål synes dock bland annat genom att de har haft distinkta utvecklingslinjer utifrån ett protolatinofaliskiskt språk. Det är även så att vissa utvecklingslinjer som äro gemensamma för alla regionala latinska varianter saknas i faliskiskan emedans faliskiska fenomen ej äro förestående i de erkända regionala latinska varianterna, hvilket är en tämligen god måttstock för att utesluta faliskiskan från att bli kallad ett latinskt patois.

Orden för ‘imorgon’ samt ‘idag’ blir på faliskiskan visavi latin följande, cra och cras, foied och hodie, relationen emellan f / h synes även exempelvis i ordet för ‘son’ som på faliskiska var hileo emedans latinet ju haver filius. Man har hittat soppformade dryckeshjon, kylikes, som är dekorerade på både in- såsom utsidan med röda figurer i en erotisk scen på svart bakgrund. Inskriptionen är med svart skrift på röd bakgrund och lyder foied·uino·pipafo·cra·carefo, hvilket betyder ‘Idag dricker jag vin, imorgon är jag utan’. Detta går i alkoholfrihetens språk, latinets libertatis ger på faliskiska loifirtato, hvilket givetvis är ett ord med samhällelig tyngd.

Faliskerna bosatte sig senare strax norr om Rom samt fungerade som en förbindelselänk mellan etruskerna, som de varo kulturellt influerade av och därmed närstående med, och söderliggande område, de spelade alltjämt därmed en relativt viktig roll, men underkuvades av romarna i och med erövringen 293 f.kr.. Huvudorten Falerii / Veteres, nu Civita Castellana, förstördes 241 f.kr. och befolkningen flyttades till Falerii Noui, vars namn åtfinnes hos kyrkan S. Maria di Falleri som dessutom har väggar från 300-talet f.kr.. Här kan man ju påtala samma sak igen, faliskerna hade långtgående kulturella kontakter med etruskerna och deras kultur blev närstående, men skillnaden kvarstår - faliskerna var ett italiskt folk, tillhörandes den indoeuropeisk språkfamiljen, emedan etruskerna hamnar helt utanför dessa enteter. Det kan även vara så att vissa faliskiska lingvistiska egenheter är av etruskisk härkomst. Den latinska arkaiska varianten som var förhärskande i Praeneste var kanske ett övergångsspråk emellan faliskiskan samt latinet, och hade även den vissa fonetiska egenheter gemensamma med faliskiskan og törhända med etruskiskan, vars inflytande den stod under.

~

Axat, og moddat, från boken Europas tungomål.

Taggar: Europas tungomål, språk, faliskiska, faliskeritaliska, latin, Latium, etruskologi, Italien, forntiden, antiken, int

~~~Tre år sedan~~~

- Jesus hälsar God jul

~

giovedì 22 dicembre 2011

백두산

~
tranors tårar föll
himmelsjöns is gick i skav

vithuvat berg sken~

+ Ögonblicket
++ Mount Everest, Hallands himlabryn, Etna

Taggar: Kim Jong Il, halvgud, personkult, koreansk religionBaekdu, Paektusan, berg, Nordkorea, naturmystik, haiku, senryuruna, död, sorg

Secret de Famille 2009 - Jaboulet

~

Secret de Famille 2009
Côtes du Rhône
Paul Jaboulet Aîné

à bon taing, bon vin

Familjeägda vinhuset Jaboulet, i Tinh de L’Ermitatge, grundades år 1834 og ses ofta som pionjären, samt en utav de ledande, vid Ròse, eller Rhône som det kolonialt heter, ack väl traditionsbefäst. Huset föll till viss del i stöpet efter Gérard Jaboulets avfälle 1997, men Freyfamiljen har sedan 2006 återsatt huset, samt enligt uppgift biodynamiserat et ekologiserat produktionen.

Secret de Famille är baserat på Grenache et Syrah, 60-40 i procent.

Förefallda djupt rubinaktiga vin är av intensiv kraftig Ròse terroir, sammetslen elegant og rund, insuperandes direkt från kullen, samt dess ròseanska mark, rikt på tannin, dofvt beskig, samt generös i smak, välstrukturerat, et välsatt, fylligt samt goheligt skicktat aromatiskt i fruktsam bärig, körsbärig, samt êspecial, i sort pepprig stil, i sin doft samt smak.

Syrahs inneboende uppfyllighet kommer därtill.

~

+ Grenache Noir, Très Vieux Marc de Bourgogne des Dames Huguette, Ìxoła de San Michièl, Amarone II, Céleste
~
~
Taggar: Rhône, Tain-l’Hermitage, vin, rödvin, vinrecensionJaboulet, Grenache, Syrah, Occitanien, Frankrike, int

~~~Tre år sedan~~~

- Kvinnors sexuella frihet

~

När socialismen kommer slemmandes

~
[efter förtäljning om att John Paulson drog in, efter avgifter og utgifter, 22 miljarder kronor, George Soros 17 miljarder og James H. Simons 16 miljarder på hedger samt andras förluster]

Att enskilda individer tjänar enorma pengar är generellt sätt betraktat som något positivt i USA. Men i rådande klimat – där den inbromsande ekonomin börjar kännas för många vanliga amerikaner – så blir debatten om hedgefondersättningarna allt hetare.

- Det är inget fel med det, det är inget olagligt. Men det är osnyggt, säger chefsinvesteraren William H. Gross på fonden Pimco.

~

egna förluster
andras stora högvinster

svällande egon

~


SvD, SvD, SvD, DNDNDN, DN, DN

citat, E24, “Fondchefens årslön: 22 miljarder kronor”, i Svenska Dagbladet Näringsliv 17 april 2008 s. 39.

mercoledì 21 dicembre 2011

Jungfrueliga Maria - Min musa Maria XV - Landologica CCVIII

~
skirt himmelskt lyster
moder till den smorde

kärleksam maka

trogen lojal man
hanrejen Josef


~

+ Homo sapiens biblica femina, Känsloflöde, Jesus, Satans son, Pornokrati
++ Tu est Divina

Taggar: Josef, Maria, Jesus, kristendom, religion, sexhanrej, cuckold, tanka

Danska i Normandiet

~
Den danska tungan taltes framtills 1100-talet i normandiska Bayeux, men fanns historiskt även på andra platser, før exempel uppför Rhen og Seine, längs kusten mot den spanska gränsen samt längs västra delarna av Frankrikes medelhavskust.

I Normandie gick man över till normandiskan, men lämnade där ord som cingler, hauban, hune, turbot, vague, homard, crabe og toponymer med ändelsen -fleur samt -tot som bland annat åtfinns i Honfleur, Harfleur, Barfleur, Lintot et Yvetot.

Det normandiskt vanligt förekommande fleur står således ej för något floristiskt utan härstammar från flod, flöde från forndanskans flóð, just Honfleur finns exemempelvis dokumenterat såsom Hunefleth, Hunefloth, Honneflo, Honflue, Honneflou, samt sedan då Honfleur.

~

+ Europas tungomål
++ Anna, Palazzo dei Normanni, La Cappella Palatina
++ Gutterale lyder i Uti vår hage

SvD
Taggar: danska, normander, Normandiet, Normandie, Frankrike, språk, Bayeux

Intelligens ~ Intellektualism

~
alla vertebrater, samt många nonvertebrata, kan sägas vara likställt identiska i fråga om intelligens då intelligens är kraften att i sinnet formera föreningar, människan kan sägas avskilja endast utifrån dennes artspecifika lingvistiska preferens, emedans andra arter avskiljer utifrån sina artspecifika förmågor

genom våran lingvistiska preferens
kunnom vi även nå intellektualism


nota
: med lingvistisk menas således par préférence basspråkförmågan, d.v.s. kommunikativt beteende inuti medvetandestrukturerna, d.v.s humant tänkande, ej allena analytokausala föreningspossibiliteter, hvilka alla vertebrater, samt många nonvertebrata, delar.

människan är allena differat, genom dennes unika förutsatser
men inte ens här, är hon helt unik~

+ Vad skiljer människan från djurvärlden i indoeuropeisk kultur, Livssynen, Människans väsen - Tankevärlden og Självförståelsen i den indoeuropeiska urkulturen, PIE *dhĝhóm – ‘jordvarelse’Människan är en unik varelse på jorden
++ Europas tungomål


~~~Tre år sedan~~~

- Universums stjärnor - Solen, en parasit

~

martedì 20 dicembre 2011

Varför ovald monark är bättre

~
media, samt pöblen, äro inkompetenta
låtes styras utav inkompetenta människor

samt luras av idioti

~

+ Nobel adlighet, Malo mori quam foedari, Det blåblodiga sinnet, Till försvar för monarkin i Sverige, Populism (plebis tautologies)

Aft, DN, SvDSvDSvDSvDSvD, SvD, SvD
Badlandshyena

Taggar: monark, konstitutionell monarkimonarkism, rojalism, populism, kompetens, kompetensproblem, inkompetens, media, mediastyrt, pöbel

Lykke Li - Get Some

~


~
+ Shaktis dryck, Féminine sacré, Åtråns makt
++ Om Kali Om Shakti, Shakti De Maa, Kundalini
+++ Tu est Divina

SvD, DN
Tags: Lykke Li, musik, gudinna, prästinna, divinitet, erotik, sex, åtrå, passion, kvinnomakt, shakti, shaktism

Sakhalinkoreanerna - Sahallin hangugin

~
Koreanerna på Sakhalin har en helt annan historik än de övriga ryska koreanerna, särledes då de ej kommo att deporteras bort från ön under Stalins tid.

Sakhalinkoreanerna / Sahallin hangugin härstammar från immigranter som ankommit från områdena Gyeongang-do og Jeolla-do / Honam i sydöstra samt sydvästra Korea från 1910-talet men främst under 1930-1940-talen, de var ofta tvingade till södra Sakhalin / Karafuto utav kolonialmakten Japan som arbetskraft, ibland ehur ditflyttandes som vanlig og frivillig arbetskraftsinvandring.

När Röda arméen bara några dagar före Japans kapitulation invaderade Karafuto så hunno de flesta japaner og koreaner, ainu og andra, repatriera till Japan, eller Sydkorea, men en tredjedel utav sydkoreanerna blev kvar i ryska Sakhalin. Sovjeterna började även med att massakrera runt 20 000 civila sakhalinbor, og innan japanerna lämnade ön angrep man paranoidiskt koreaner likväl för plausibla misstankar om spioneri. Hursomhaver, runt 150 000 sakhalinkoreaner flyttade under fredliga förhållanden över till Japan, något tusental flyttade till dagens Nordkorea, men runt 43 000 sakhalinkoreaner accepterades ej som repatrié till Japan, och kunde heller ej flytta till södra Korea med anledning utav den politiska situationen, Stalin skall även ha förhindrat deras avflyttning då han ville ha dem i gruvorna varhän de under lång tid framåt komme att bli statslösa men kvartvingade på Sakhalin, mer eller mindre som de slavar de länge varit.

Sovjeterna grundade dock till en början skolor som hade koreanska som utlärningsspråk då koreanerna inte alls kunde ryska men i övrigt så misstrodde man till fullo sakhalinkoreanerna och trodde att de smittats av japanskt tänkande varhän inga utav dem fick ha någon slags position i samhället eller i de kollektivt styrda företagen, utan man flyttade dit, för de högre positionerna, några hundra centralasiatiska koreaner istället. Detta har även blivit stilbildande för diskrepensen de koreanska populationerna emellan.

Under 1950-talet krävde Nordkorea att Sovjetunionen skulle behandla de sydkoreanska sakhalinkoreanerna som varandes nordkoreanska medborgare, ity många sakhalinska koreaner ej kunnen erhålla sovjetiskt medborgarskap valde en del nu att bli nordkoreaner då livet som statslös var väldigt omgärdat i Sovjet. År 1960 hade 25 % av sakhalinkoreanerna blivit sovjetiska medborgare, 65 % hade blivit nordkoreanska, emedans 10 % fortfarande var statslösa. Härefter blev det sämre förhållanden emellan Nordkorea ock Sovjetunionen hvarför man drogo bort den koreanskspråkiga utbildningen på Sakhalin, samt förhindrade Nordkorea att infiltrera gruppen boendes på Sakhalin, samt från början av 1970-talet påtryckandes att de skulle söka sovjetiska medborgarskap istället.

Under 1970-talet bleve det internationella trycket från främst Japan samt Sydkorea kännbart för Sovjet varhän man raskt förbättrade läget för koreanerna, samtidigt som man tillät flera att naturalisera sig som sovjeter, ehuruväl var det fortfarande runt 10 % som vägrade detta äskandes för en repatriering till Sydkorea, deras hemland. Lokala sovjetiska myndigheter utlovade då att en repatriering till Sydkorea skulle få ske men då villigheten för detta var större än vad de anat, samt att en hel del ‘nordkoreanska medborgare’ nu istället ville bli sydkoreaner och få flytta till Sydkorea, gjorde att det hela stoppades hvilket ledde till massdemonstrationer, hvilket varde ovanligt i Sovjet. Då drog Sovjet helt tillbaka alla former av liberaliseringar samt valde att deportera ett fyrtiotal arresterade koreaner till Nordkorea som straff, andra fortsattes förföljas samt misstänkliggöras på alla möjliga vis, hvilket fortsatte framtills 1980-talet gällande de flesta som visade på något som helst intresse för något som kunde kopplas till Korea og dess kultur.

1985 erbjöd sig Japan att hjälpa den första generationen utav diasporan hem till Sydkorea men bara omkring 1500 koreaner nappade på detta erbjudande under de närmaste två decennierna, den stora majoriteten valde att stanna på Sakhalin, antagligen med anledning utav familjebanden. Japan haver även betalt semesterresor för tiotusentals sakhalinkoreaner till Sydkorea, samt ett boende för åldringar vid Seoul. Idag är sakhalinkoreanerna runt 43 000 individer på Sakhalin samt runt 10 000 i övriga delar av Ryssland, en del utav dessa identifierar sig med de andra sovjetkoreanerna, koryo-saram, änskönt de hava både annat språk samt annan historik, plus att de är komna från helt olika delar utav Korea. Dessutom är fallet så att många av de centralasiatiska fjärran östernkoreanerna, ursprungligen från Hamgyŏng, ser på sakhalinkoreanerna, från Sydkorea, i nedsättande ton.

Med anledning utav Japans stora roll och handel med Sakhalin efter Sovjetunionens upplösning, långt över Sydkoreas involvering, så haver dessutom många utav den yngre generationen blivit alltmer og mer japaniserade, till vissas äldres förtret. En del av de yngre som valt att flytta till Sydkorea har funnit sig i en osäker och främmande värld, med svårighet att accepteras eller integreras, samtidigt sker en invandring från Sydkorea till Sakhalin, främst då rörandes internationella studenter samt affärsmän. Efter Sovjetunionens slutgiltiga upplösning så har även etniska ryssar avflyttat från Sakhalin en masse hvilket gjort att sakhalinkoreanerna ökat sin proportionella andel utav befolkningen hvilket i sin tur gett ryska farhågor kring att koreaner så småningom blir en majoritetsbefolkning på ön och begär självständighet, eller åtminstone autonomi, idag utgör de högst 10 % av befolkningen på ön, förvisso en ekonomisk starkare grupp än annoretniska grupper. Runt 10 000 av sakhalinkoreanerna har ännu ej tagit något ryskt medborgarskap.


Koreanskan på Sakhalin

Eftersom många inom kommuniteten av sakhalinkoreanerna alltid levt i andan av att hava levt en séjour så har man i högre grad än gällande koryo-saram bibehållit sitt koreanska tal, samt annan kultur, samt idag har olika former av kulturella kontakter öppnats samt understötts varhän det koreanska språket får en godare grund att stå i, än hos de centralasiatiska koreanerna eller deras utspridda enklaver. Sedan 1949 finnes även den koreansktaliga veckotidningen Saegoryeo Shinmun og sedan 1956 finns även talad media, koreanska TV-program sänds ofta lokalt, med rysk undertextning.

Med anledning utav Sovjets tidigare kontakter med Nordkorea så har det blivit så att skriven media, och skrivna former överlag, ofta följer nordkoreansk standard, emedans talad media oftast följer seoulmålets sydkoreanska standard, men skillnaderna emellan dessa tu är egentligen inte särledes stora.

Sakhalinkoreanerna själva talar ehuru ingen utav endera utan talar ursprungligt de mer avskillda kulturspråken jeollamål / 全羅道方言 og gyeongsangvarianter / 東南方言, Koreahalvön som sådan är geospråkligt högeligen splittrat hvilket är vanligt i områden med kullig og bergig terräng. De tvenne basvarianterna har på Sakhalin beblandats, och avskiljer i sig självt morfologiskt, grammatiskt samt delvis vokabulärt från standardkoreanska, just det tonala gyeongsangmålet bedöms ofta av koreanska lingvister härröra från det ärovärdiga sillaspråket som talades i kungadömet Silla som fanns från 57 f.kr. till 935 e.kr. och talas idag utav runt 10 miljoner koreaner.

Gyeongsangmål är ett annat språk än seoulmålets standardkoreanska och med anledning utav språkets ancestralitet, dess stora omfång, samt då en del presidenter och andra prominenta talat språket, så bytar många av dess talare ej sitt talade språk till standardspråket genom livet, änskönt den simplistiska stereotypiska kollektivisitiska enhetligsivrande pressen är hård i både media og samhälle i Sydkorea, precis som i många andra samhällen, nu även påverkandes sakhalinkoreanerna.

~


SvD, SvD, SvD, SvD, DNDN, DNDNDNDN, DN, DN, DN

~~~Tre år sedan~~~

- Jul(i)dikt

~

lunedì 19 dicembre 2011

När kom indoeuropéerna till den italienska halvön - Europas tungomål CXIII

~
Faktum är att man ej vet, men att väldigt mycket forskning behöves inom området så att större klarhet kan nås i frågan, senare forskning menar att terramarekulturen var en lokal företeelse. Detta är ju givetvis en fråga om hur indoeuropeiskan gjorde sitt intåg i detta område och vissa menar att indoeuropeiska folk kommo till appenninska halvön över Adriatiska havet för 4000 år sedan och vissa menar att protovillanovianerna som då enligt teorin skola ha kommo från norr och medbringat språket, emedan ytterligare andra menar att den villanoviska kulturen är frambringad i Italien självt av ett indoeuropeisktalande folk. Protovillanovakulturens uniformitet över stora delar av Italien har påvisats som exempel om att folken kom från nord, men komplikationer med detta synsätt uppkommer då man tar i beaktande den lingvistiska splittringen under den senare epoken på den appenninska halvön och det går icke till hundra procent ihop med den uniformitet som villanovia frambär - speciellt komplicerat bliver det när vi seom att samma villanoviska kultur liggo bakom både klara indoeuropeiska samt samtidigt italiska folk som osko-umbrerna samt folk som havandes förklarats som varandes icke-indoeuropéer, speciellt etruskerna. Detta bevisar ju bara att enbart för att de materiella efterlämningarna är identiska betyder icke det att det var frågan om samma etnicitet og tungomål eller överhuvudtaget tillhörigt till samma språkfamilj - ett arkeologiskt material bevisar egentligen ingenting angående språktillhörighet, eller etnicitet, och det är detta ett utmärkt samt viktigt exempel på.

~

Axat från sitt sammanhang i boken Europas tungomål.

Taggar: Europas tungomål, indoeuropéer, italiker, terramare, villanova, språk, etnicitet, forntid, Italien, int

Språk i Sverige, i Europas tungomål - Info

~
Sverige är ej så enhetligt i språksammanhang som många tycks tro, åtminstone ej om man ser till de naturliga ancienna tungomålen, hvilket vi göro här.

För Sverige genomgås, i boken Europas tungomål, svenska, som finnes i sina accentuerade geografiska varianter, samt sveamålens uppsvenska, mellansvenska, södra hälsinglandsmålen, gästriklännskan, upplänska, tiundaländska, attundalännska, fjädrundalännska som i sak är svenska, stockholmska, rinkebysvenska, söderslangen, rosengårdska, närkingska, örebroska, östergötamålet, norrländska språken, norrbottens språk, pitemål, lulemål, kalixälvdalska, nederkalixska, överkalixska, arvidsjaursspråket, arjeplogssvenskan, kirunesiska, västerbottniska kustmålen, lappska nybyggarmålen, skelleftemål, sydlappska målen, malåmål, vilhelminamål, åselemål, ångermanlännska målen, nordmalingska, bjurholmska, medelpadsmålen, jamska, opplänningsmålet, framlänningsmålet, sydjämtska, nordjämtska, östjämtska, offerdalsmålet, dalabergslagsmålen, dalmålen, ovansiljansmål, nedansiljansmål, övrevästerdalska, nedrevästerdalska, älvdalska, moramål, orsamål, västerdalsmål, rättsvikska, oremål, leksandtal, sollerömål, venjansmål, våmhusmål, gamla gagnefmålet, siljanäsmål, ålmål, bjursmål, bodamål, malungsmål, äppelbomål, järnamål, mockfjärdsmål, flodamål, nåsmål, hansjömål, värmländska, jössehärsmål, fryksdalska, kölamål, ekshärska, bergslagsmål, hammarömål, dalbymål, götska, dalbomål, dalsländska, västgötamål, göteborgska, gutniska, laumål, fårömål, skåneländska, skånska, sydhalländska, morepanska, blekingska, karlskronitiska, listerländska, lidmål, västra härjedalska, särna-idremålen, bohuslännska, nørrehallännska, sydbohusländska, jiddisch, svensk romani, kalderesj, lovari, romani chib, tjurari, finsk romani, arli, sinto, bugurji, gurbet, månsing, rotvälska, samiska, sydsamiska, centralsamiska, östsamiska, jämtlannsamiska, västerbottensamiska, vilhelminasamiska, umesamiska, arjeplogsamiska, pitesamiska, lulesamiska, nordsamiska, nord-, syd-, og skogslulesamiska, nord-, central-, og sydpitesamiska, tornedalsfinska, gällivarefinska, torneälvdalsmål, jukkasjärvimål, finska, västfinska, savolaxiska, tavastafinska, värmlandsfinska, nordfinska, östfinska, sverigefinska, estniska, valonska, armeniska, ryska samt assyriska.

~+ Innehållsförteckningen

Censurerad av DN
Taggar: Europas tungomål, Sverige, svenska, språk, minoriteter, tungomål, dialekter, samiska, romer, finska, dalska, Dalarna, Skåneland, Norrland, Jämtland, Gotland, int

Min katt

~
det finns en katt
jag har en katt

det finns en sten
stenen är på stolen

katten är på stolen


~

+ 私の猫; エロチカKatten som gick

DN, SvD, Gp
Taggar: filosofi, katt, djur

~~~Tre år sedan~~~

- Nedfallna änglar

~

domenica 18 dicembre 2011

Kossan muuuu - Kossa XXIII

~
svenskans ko är av exakt samma ord som det östturkistanska tokhariska språkets ko, i språkets andra variant (B) så heter det dock kau, inte helt olikt uttalet för engelskans cow [kauw], på fornengelska hette det ack

på forniriska hette arten istället emedans latinet havandes bōs, bovis, og hellasiska boũs, det baltiska språket lettiska trär sig med ordet guovs hvilket ju mer liknar sanskritens gaús

alltsammans så blir den protoindoeuropeiska rekonstruerade termen för kossan *gwōws

att kon spelat en viktig roll kan man fortfarande se i den hinduiska religionen og traditionen där den negerande termen aghnya går tillbaka på det prodoindoeuropeiska ordet *ņ-uhn-o- ‘ej att döda’,

d.v.s. mjölkko
~

+ Europas tungomål, Tu est Divina
++ ‘Mjölkerska’, MjölkgenenThe Milky Way, Shaktis dryck, Divina droppar, Sonetto di mucca, Erotiku, Till kossornas försvar, Die Ändlösung, Köttets lustar, Kossa XI

Taggar: kor, kossa, djur, ord, etymologi, indoeuropeiska, tokhariska, ariska, germanska, heliga djur

Appenninerna et Italikerna - Europas tungomål CXII

~
De som bebodde området före terramarerna och som även bebodde området söderöver var appenninerna, men dessa hade inte samma gravskick som de ovanstående kulturerna utan de begravde liken utan att kremera dem först, denna kultur varade från 2000-800 f.kr. - och denna kultur som alltså till en början var före terramarena hade kanske en knytning till Roms grundläggning, men denna gång så finns det mer av bevis än av fantasi. Det har visat sig att Rom har varit bebott sedan neolitisk tid, men dock ej kontinuerligt förrän vid den tidiga bronsåldern og från medelbronsåldern haver man funnit vid Capitolium appenninskliknande keramik - detta betyder ehuru i själva verket givetvis ej att det var appenninerna som grundlade Rom. Tidigare menade många att denna kultur var en quasinomadisk herdekultur utan fasta boplatser, och folket hade inte heller kommit så långt med bronshanteringen som de ovanstående, ehuruvis utvecklandes en omfattande bronsvaruhandel med terramarerna, men att de hade varit duktiga med keramiken. Man har angående den appenninska kulturen fått ändra uppfattning samt tillerkänner dem nu ett kunnande och nyttjande såsom jordbrukare vid till exempel Luni sul Mignone i södra Etrurien, men många menar ehuruväl fortfarande att det rör sig om en ganska primitiv kultur, bland annat så påtalar man att terramarernas bystrukturer varde mer komplicerade ock komplexa än appenninernas emedans ytterligare andra ser hela protovillanoviafenomenet som en sentida utväxt ur den appenninska kulturen. Den appenninska kulturens utbredningsområde stämmer väl överens med den tidiga italiska, detta kan betyda att italikerna och dess folk var direkta avkomlingar till appenninerna eller att italikerna var ett invandrarfolk som övertogo den kultur som varo rådande, men att den rådande kulturen togo över italikernas tungomål, sanningen därom vetes ej.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Taggar: Europas tungomål, Italien, forntiden, appenninsk kultur, italiker, Rom, int

~~~Tre år sedan~~~

- Skitstövlar

~

venerdì 16 dicembre 2011

Nejder

~
evighetens grönska
min själ så bär
när jag på dig tänker~

+ Naturens samhet, Natursjälens glimt, Dina smaragder
++ Tu est Divina

Taggar: nejder, grönska, natur, åtrå, kärlek, evighet

USA är

~
en torterandes militaristisk stat
en fascistisk ‘demokrati’

~

+ Bradley Manning follow Obama policy, Idiotiku, Fascisternas retorik, I folkets tjänst, Tragedi, Kriget mot terrorismStatligt sexuellt förtryck, Må vi vandra i fred

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DNDN, DN
Beelzebjörn, Rune Lanestrand, Henrik Alexandersson
Taggar: USA, fascism, militarism, militärstat, tortyr, mänskliga rättigheter

Blåhuvade sinnen

~
jag förstår ej varför människor blir så provocerade när man säger att man ej behaver facebook, ännu mer blåhuvade bliver de när de hör att man ej har mobil

~

+ I livetSvulst, Fångad i tiden

DN, DN, DN, DN
Taggar: teknik, facebook, mobil, beteendemönster

Skattesubventionera vegetarianism

~
ty, att gå från köttätande till vegetarianism insparar ungefäreligen 80 % av utsläppen av växthusgaser

~

+ Bensinpriset och köttätandet, Amazoniskt naturköttGod jul - running like a svedd häck

DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD
Blogg: Markattans djungel, Stickitup
Taggar: politik, kött, köttkonsumtion, djur, miljö, växthuseffekt, vegetarianism, skatter

~~~Tre år sedan~~~

- Castello di Bardi - Ubertino Landi.

~

mercoledì 14 dicembre 2011

Egypt (Misr) Old Cairo Paintings & Omar Khairat - ( Am Ahmad )

~


~
+ Du egyptiska gudinnaWalk like an Egyptian, Pharaonic beauty

SvD, SvD, censurerad av DN
Taggar: Egypten, konst, målningar, kulturKairo

Sumeriskt talesätt:

~
aabba TÙN-bi kàšĝuumeše


~


hela havet är mitt urin, sade han


~

+ Sumerisk profetiaSumeriskt rättvisecitatŊáe lugalmeen
~
DN, SvD, Exp
Taggar: sumeriska, talesätt, sumerologi, Irak

Céleste

~
berg som strilar
vin og ost utflödar

Alpin topp syns
~

+ Gudinnans dropparPiemont ~ PiemonteL'amôr pendent les venengesTrès Vieux Marc de Bourgogne des Dames Huguette

Blekinge skulle utrotas

~
under det nordiska sjuårskriget, 1563-70, beordrade Erik XIV att alla människor i Blekinge skulle dödas, även kvinnor ock barn, för ty ett ödeland är ju bättre än ett fiendeland.
martedì 13 dicembre 2011

Svenska dialekter

~
När man pratar om ‘svenska dialekter’ så får man skilja emellan de varianter som finnes utav standardspråket samt de andra svenska språken som åfinnes, ibland benämnda bygdemål, de sistnämnda kallas ofta även ibland ‘genuina dialekter’ i litteraturen.

Genuina dialekter äro samma sak som genuina språk, dessa äro olika former utav varianter utav ett språkspektra med historisk börd i sig självt, havandes likväl nyare geospråkliga varianter, men esomoftast utan geogrundad anciennitet.

När det gäller svenskan så menar man att de såkallade genuina dialekterna är genuina samt egna utvecklingslinjer direkt från fornsvenskan, emedans svenska dialekter är mer geofärgad accentuering samt substratpåverkad reguljär standardsvenska.

Man måste även definiera vad man avser med termen ‘svensk’, om det menas tillhörig till Sverige, varhän även samiska varianter inom riket inberäknas, eller tillhörig till något mer diffust som svenskt, svealändskt, varhän exempelvis skånska eller gutiska må exkluderas.

~

Om svenska språk kan man läsa en del om i boken Europas tungomål.Parvenu

~
partial utaf
partiklarna här
partikulariserande sfär

sig själv se particulier
i partikularistisk anda

ej förstå
de allenast en partitiv
partikel är~

+ [.], Jitarazu, Kvarkgluonplasma

Taggar: parvenu, partiklar, fysik, delar, helhet, universum, filosofi, allitteration