giovedì 30 maggio 2013

LO arbetar mot främlingsfientlighet


vill stoppa icke-europeisk arbetskraftsinvandring


~


SvD, SvDDN, Aft

Kattinna


som en anfallande tigrinna
du anfaller

som en sölig lejonhanne
jag faller


~


Ibizajudarna - Columbus etnicitet?


När det gäller Ibiza / Eivissa samt Formentera som utgöro de sydbaleariska öarna, eller egentligen till ögruppen Pityuserna, så äro förhållandena för judarna väldigt olikt de nordbaleariska öarna, eller Spanien överlag. På Ibiza så konverterade judarna aldrig formellt till katolicismen og man haver levt ett öppet judiskt liv hela tiden, eller i alla fall, semikryptiskt, og ibland så försegås försök av vissa att mer öppet återsöka sig till ett judiskt liv. Man har varit semikryptiska og bibehållit både synagoga samt skola og den eivissianska katolska omgivningen har hela tiden vetat om deras judiskhet, men ej angivit dem till Spanien.

Eivissencerna skyddade judarna från alla externa hot og haver överlag varit kända för sin frihetliga humanism samt tolerans gällande många områden, utvecklingen bleve därmed helt annan på Pityuserna än de nordligare baleariska öarna där katolsk fundamentalism blev gällande. Talibanorganisationen Inkvisitionen fick aldrig något fotfäste på Pityuserna og judarna kunde verka relativt fritt framtills spanska inbördeskriget under 1930-talet, en stor anledning till detta var den spridda toleransen, grundad i den liberala filosofin kring att sköta sig själv, samt låta andra göra detsamma. Även idag är detta den allenarådande kulturen på ön och om man i sociala sammanhang försöker lägga sig i andras göromål så kan man se sig om efter nya bekantskapskretsar.

Illes Pitiüses var moriskt i nära fem hundra år så det är lätt att tänka att man hade smått andra mer toleranta religiösa preferenser än katolicismen og när Chaime lo Conqueridor eröfvrade Balearerna samt Pityuserna under 1230-talet tog han med sig en massa judiska tjänstemän för att styra öarna, hvilket de gjorde framtills 1492 års utvisningsbeslut, även intill minst 1700-talet var det Ibizajudar som hade hand om essentiella delar utav administrationen utav öarna. Bland annat Rimbaudfamiljen som varo kända som ledare utav det judiska samhället samtidigt som familjemedlemmar varit rojalt utsedda skatteindrivare för ön. Även dessa invandrande ämbetsmän og deras ättlingar kommo att varða toleranta samt uppskattade auk icke alls så bryska som härskarna på fastlandet eller på Balearerna, även den katolska befolkningen i sig varo relativt sekulär på det viset att det visst fanns en liten kyrka i varje by, ehuru oftast utan någon präst ända in på 1800-talet, og dessutom förutöver det även sällan nyttjad. På lördagarna, shabbat, äro det alltjämt få som arbetar.

Alla Inkvisitionsledare som besökte ön under en fyrahundraårsperiod emellan åren 1410 till 1834 konkluderade alltid att ingen på öarna följde Moses eller Muhammeds lagar. Inne i självaste stadshuset fanns ehuru bevis för judisk verksamhet då man mycket noga samt försiktigt skärt sönder bokrullen om Esther, Megillahn, utan att skära igenom någon bokstav, samt satt bladen som bindning för egendomstransfereringarna under 1770-talet för att dölja dess verkliga, og sammansatta, innehåll.

Befolkningen, katolsk, sekulär, som judisk, varo ack frändeligt inställd og hjälpte ofta judar som på olika vis hamnat under deras fång, exempelvis genom deras beryktade piratverksamhet, så att de kunde undkomma Inkvisitionen. Ibland kallas ibizajudarna för saltjudar då de under långa tider haft hand om den legala handlen med salt över Europa. Eivissas internationella kontakter och rörelser gjorde så att Pityesernas judiska kommunitet inte till fullo var okända för omvärlden, exempelvis nämner prins Luis Salvador af Habsburg i sin Die Balearen år 1868 judarna på Ibiza, men i den senare spanska versionen utav denna bok äro alla sådana referenser borta. Prins Habsburg nämner bland annat att de praktiserade endogami samt höllo sig för sig själv, utåt sett verkandes katolska, men ack ej innåt. Även att många utav dem verkar ha varit rödhåriga noterade han, ett faktum som än idag kan spela som en indikator på Pitiüses.

Synagogan var placerad under självaste kapellet i San Christobal, även på Formentera fanns en underjordisk synagoga som nyttjades åtminstone framtills borgarkriget under 1930-talet, men det finnes alla möjliga indikationer att judiska ritualer av sefardisk stil fortlever i skymunda än nu. Ögonvittnen hava gjort gällande att vissa personer behaver en del väldigt gamla liturgiska böcker samt andra artefakter i sin ägo.

När spanska inbördeskriget härjade nådde krigets fasor Pityeserna för första gången någonsin, till og med Romarrikets armé lyckades man förhandla bort när de varo på väg att destruera Karthago. Man räknar eller tror att det funnits runt 50 judiska familjer vid krigets start, hur många som fanns kvar därefter är höljt i dunkel, men att de finns, det vet man. Bland annat hjälpte man judiska flyktingar under Naziepoken og självaste chefen för hemliga polisen på ön var en lokalfödd marrano som tillförsåg ibizajudar med doppapper så att de kunde undkomma förtryckerier og erhålla matransoner som alla andra, han struntade även i alla ordrer som kommo in om att deporetera alla utan propra handlingar. När ett Gestapokontor kom nära inpå, placerad på Palma, samt började undersöka den judiska befolkningen så hjälpte Ibizas statstjänstemän judarna att få båtar så att de kunde avfly ön, en hel del valde nu även för första gången att bli conversos.

Ibizas speciella kultur gjorde även ironiskt nog så att det bleve ett attraktivt mål för tyska nazisvin att fly till, låssandes vara flyktingar, efter att deras djävulsprojekt misslyckats i deras fästning Europa. Deras madridutfärdade handlingar gjorde att man heller ej kunde slänga ut dem utan de finnes ofta fortfarande kvar på öarna framtills de avlidit, vissa har ehuru avlidit under oklara omständigheter.

Från 1960-talet och framåt så har Ibiza emottagit stora influenser utifrån, bara runt hälften äro numera öfödda, og många intellektuella haver även flyttat in, plus en hel del partajandes ungdomar, som finner den toleranta andan attraktiv, hvilket ävenledes lett till att många utav öns ungdomar tagit ett större intresse i sin egen historik varvid det nära avsomnade judiska kulturlivet återigen börjat blomma upp.


Den kändaste ibizajuden av dem alla, enligt Estelle Irizarry, professor vid Washingtons Georgetown University, är Christopher Columbus / Christobal Colom.~

Om dessa, om Europas judar, om Balearerna, samt övriga språk och folk i Europa går att läsa mer kring i boken Europas tungomål.


~~~Fem år sedan~~~


~

martedì 28 maggio 2013

Galaktar


galaktar sanezzi, sötmande nektar
helighetens substans

paradisets eufori skönjas
opial extas


~


DNSvD, SvD

De finska tatarerna – Tatariskan i Finland


I Finland finnes sedan gammalt en tatarisk muslimsk befolkning, talandes det altaisk-turkiska qïpčaqiska språket tatariska som talas av kanske 800 finsktatariska medborgare.

Dessa har dessvärre inga egentliga språkliga rättigheter men är erkända som en icke-territoriell nationell minoritet, men har funnits i landet sedan andra hälften utav 1800-talet varandes ättlingar till soldater samt dessas familjer från Kazan som sedan gjorde sin väg genom handel, de flesta är boendes i eller kring Helsinki.

De äro den äldsta förekommande muslimska minoriteten i Finland, eller för övrigt i hela Norden, men runt i de övriga baltiska länderna ända ner till Polen finns äldre tatarmuslimska befolkningar, de äro välintegrerade i det finska samhället og finnes representerade i allskön verksamheter men har ändå lyckats bibehålla både sin distinkta identitet, muslimska tro, tatariska kultur og traditioner, inklusive språket.

Språket nyttjas privat samt i de tatariska föreningarna, förutöver att de naturligtvis även kan antingen finska eller svenska. Tatarerna grundade den finska islamiska föreningen, Finlandiya Islam Cemaati, 1925 och den finska turkiska föreningen 1935, hvilka ger kurser på tatariska, man har även andra olika föreningar, inklusive idrottsklubbar. Det finns ett tatariskt dagis och man hade även en lågskola under 1940-1960-talen som undervisade både på finska som tatariska men med anledning utav reformer i finska skolväsendet så fick den lilla skolan slå igen. Språket som har lång historisk kontinuitet bör naturligtvis erkännas samt stödjas mer än vad det göres idag.


Idag skrivs inget märkbart på språket, tidigare författades ehuru poesi, noveller, tidningar samt religiösa texter, en kulturalitet som ånyo bör upptagas.~

Om dessa samt övriga språk og folk i Finland skriver jag om i boken Europas tungomål.Les femmes de fleur


power to the flower
the divine nectar is in You~


SvD, SvDAft

~~~Fem år sedan~~~


~

lunedì 27 maggio 2013

Ologiska huliganer


det är som herr Reinfeldt säger

- att bränna grannens bil är inte ett exempel på yttrandefrihet, det är huliganism


man bör istället, i liknande situationer, rikta in sina vedereldar gentemot de man verkligen är arg på, såsom domstolar, polishusen, polisbilarna, skatteverket, arbetsförmedlingarna, socialförvaltningar, og andra liknande instanser, som bör vara de verkliga mottagarna utav frustrationen, ej grannars bilar


~


SvDSvD, SvDSvD, SvD, SvD, SvD

Italiens fauna et flora


Italien har en utav den högsta biodiversiteten i Europa, hela 57 000 djurarter äro dokumenterade hvilket utgör mer än hälften utav hela Europas fauna

gällande plantor finnes ytterligare 9000 arter, nära hälften utav alla förekomsna i Europa


men italiensk natur kan ej ses som komplett förrän pygméelefanter återevolutionerats för de stora öarna, eller förrän det europeiska lejonet et leoparden - snarlika de persiska - ånyo jagar og lever i Italien, dess naturliga habitat


~Anammi


henni
kuru

alaše inna

panu
unto


atī


~


DN, DNDN, SvD

~~~Fem år sedan~~~


~

domenica 26 maggio 2013

Regency of Monaco - Landologica CCLXVII
2015
the 400th anniversary

of when we gave the regency of Monaco
after we elevated its status to principality

to Honore Grimaldi
our relative

thus the saviors of Monaco


~


“A public presentation by a member of the royal family of Monaco (Albert, Caroline, Stephanie) to those Landi family members in attendance, making them all honorary citizens of Monaco, in celebration of their ancestors’ relations with and assistance to the country of Monaco and its ruling family.”
-  Casa Landi 


~
Prio ett


beväpna syriska rebeller
regimen skall falla~


SvDSvD, SvDSvDSvD, SvD; Censurerad utav Dagens Nyheter.

~~~Fem år sedan~~~


~

sabato 25 maggio 2013

Voerzio Gianni 2011 - Dolcetto d’Alba - Rochettevino

den månghundraåriga familjefirman belägen i lilla La Morra, sydväst om Alba, i Piemonte, ärvdes utav två bröder som ehuru ej kunde hålla sams, gåendes skilda vägar delandes släktgården, brodern till denna här gör underbara samt hyllade Baroloviner, men det är väl värt att prova även dessa dolcettoviner.


dëgûstè:
dolcettovin med finstämmig syrighet, ren, rak samt fräsch og smått mäktig i munnens zon, kraftigt smakrik, balanserad krydda, fruktigt og mörkt bärig i smak og upplevelse, särledes körsbär men även andra bär, likväl smått violt blommig et örtig, samt fat~Pizza i Neapel


den som ej har ätit pizza i Napoli
har aldrig ätit pizza
~~~~Fem år sedan~~~


~

Drönarmentalitetförsvarare utav drönare hävdar ibland att de är att jämföra med missiler, det vill säga, ingen större skillnad från tidigare krigsföring

men om USA via fartyg utanför Jemen skjutit missil efter missil hade den internationella kritiken antagligen varit långt kraftigare~~~~Fem år sedan~~~


~

Centum / Satəm-språk - Europas tungomål HFVDet var också upptäckten av detta mål som hejdade den allenarådande, välkända, samt allomfattande centum / satəm-uppdelningen av de indoeuropeiska målen, uppkallat efter ordet för ‘hundra’, med centum i väst samt satəm i öst, och det visade sig att tokhariskan var ett centumspråk, då orden för hundra var i A) känt ock i B) kante - uppdelningen verkar således ha minskat mycket i relevans, eftersom man har funnit detta östraste indoeuropeiska språk att tillhöra den västraste delen utan att trovärdigt kunna förklara huru det kan förhålla sig så - men en mängd teorier har framlagts genom tiderna. Även anatoliskans luviska visade sig vara en viktig del i spelet kring denna uppdelning, då den behaver språkliga beståndsdelar som äro karaktäriserande för båda uppdelningarna utan att övriga anatoliska språk hava detta, hvilket komplicerar till bilden väldeliga. Man böre numera enbart nyttja denna uppdelning på rent lingvistiska grunder, oavsett målens geografiska belägenhet.


~

Axat från boken Europas tungomål.


~~~Fem år sedan~~~


~

giovedì 23 maggio 2013

Närande smakute på tåens topp, dina härliga alstringar av graciös magnifik, min tunga så börjar röra, läpparna likaså, pussar längs dina fossingar under passionens gnistrande lys, cirkulerar runt anklarna dina, dessa gudinneben som jag så smälter inför

trippar mig upp, först med händer som smeker lätt, pussar fossingar lite igen, låter dina tår dansa en stund, där i min mun, kittlar dina vader, og låter tungan ledsaga munnen upp, dina smalben og vader, varje stund, är som en evighet av när njutning av amour


~Wisby klosterölS:t Hansgatan 47, Visby

 
bra lättsam törstsläckare

fruktigt af citrus et aprikos
ofiltrerat färsköl med grumlig smaklighet

humlearomatiskt~Demokratins beskyddare


systematisk etnisk diskriminering
polisen går in o skjuter ihjäl folk utan anledning

blattekidsen visar på virilt civilkurage
när svensken väntar på internutredningar som läggs ner~


DN, SvDSvDSvDSvD, SvD

~~~Fem år sedan~~~


~

mercoledì 22 maggio 2013

martedì 21 maggio 2013

A capo fitto


lambo il fiume
fisso fitto

foto voltaico~~~~Fem år sedan~~~


~

Tokhariskans ursprung och relation till andra indoeuropeiska grupperingar - Europas tungomål HFIVPå lingvistisk väg haver man försökt utröna tokharernas ursprung, man hava nära lingvistiska band med både indoiranska som indoariska, men dessa verkar havandes uppkommit under en mycket sen period, antagligen genom buddhistisk missionering og därefter genom direkt religiöst inflytande. Detta talar även emot en europeisk indoeuropeisk utvandring under någon senare tid, d.v.s. under järnåldern, för då hade tokhariskan blivit avsevärt mer influerade av de iranska målen som talades i de områden som de vart tvungna att genomkorsa under tusentals kilometer, som kartan ovan även illustrerar. En forskare menar att av 51 possibla iranska inlån, så äro 21 av khotanesiskt ursprung och kanske 13 andra från sogdiskan, emedans de övriga verkar vara av medeliransk härkomst. För åtskillnadsargumentering kring de minst två förestående olika tokhariska språken äro även att i vokabulären, speciellt i buddhistisktekniska termer, verkar A ha bevarat ett äldre stratum med iranskt påbrå jämte ett nyare med direkt indiskt ursprung, av religionsmissionära samt ursprungliga orsaker, emedans B har färre forniranska, men mer indiska samt iranska, av nyare art, influenser. Om man går till Europa för komparering, så finner man att grammatiskt såväl som vokabulärt finnes det klara likheter med baltiska, slaviska, helleniska, armeniska, germanska, samt enligt någon, frygiska och också andra språk, samt bland dessa är de mest häpnadsväckande hettitiskan, italiskan ock keltiskan - en tidig forskare på området bedömde till og med att tokhariskan var ett keltiskt mål, og fortfarande göres ju exempelvis textilaspektuella försök att ihopkoppla folken, relativt fascinerande sådana dessutom. Likheterna med hettitiskan, keltiskan ock italiskan äro främst arkaismer, hvilket ju betyder att de är ärvda från protoindoeuropeiskan samt bevarade i de nya subgrupperingarna, hvilket i sin tur kan betyda att tokhariskan med andra tillhörde de äldsta protoindoeuropeiska målen att divergera og migrera, hvilket ger keltiskan samt italiskan till väst, hettitiskan, og törhänt frygiskan, till syd emedans tokhariskan dratt i österled, sedan den andra vågen av utveckling därefter togo över mellanområdena, hvilket förklarar iraniernas starka ställning i området, men icke i tokhariskan, förutöver den senare buddhistiska påverkan. Likheter med övriga europeiska mål skulle då kunna vara ren slump, hvilket under inga omständigheter är omöjligt. Om detta råder givetvis ingen enighet, vissa vill sätta tokhariskan mycket närmare germanskan, helleniskan, italiskan, slaviskan og indoariskan, ömsom även iranskan, hvilket omöjliggör den ovanstående teorin. En teori utgår ifrån att prototokharerna bebodde de sydöstrysska stäpperna och som grannar skolat de då haft protothraker, protofryger, protoarmenier, protohellener, protogermaner, protoslaver, protobalter och även varit nära protofinnougrierna. Bland annat så användes ordet för ‘guld’ i bevisföringen, A-tokhariskans wäs, B-tokhariskans yasa, armeniskans oski, latinets aurum, fornlitauiskans ausas med ordet för ‘koppar’ i finskans vaski. B-tokhariskans ord för ‘fisk’ laks knutes väldigt lätt ihop med de redan genomgångna orden för ‘lax’ och detta meno de flesta betyder att prototokharerna måste ha ankommo från ett område där laxen funnits, men eftersom laxen icke finnes i deras bosättningsområde så har de applicerat ordet för fisk istället - men en inte omöjlig tanke är istället att det är just tokharerna som bibehållit den ursprungligare betydelsen för ordet.~

Axat från boken Europas tungomål.


lunedì 20 maggio 2013

Mogna druvor


i forntidens Rom var det förbjudet för kvinnor att dricka vin
det ansågs vara abortivt

anno 194 f.kr. luckrades lagen upp
sedan dess är det fritt fram


~~~~Fem år sedan~~~


~