sabato 13 agosto 2016

Judarnas historia i Storbritannien - Europas tungomål DCLXXXV


Även jiddisch talas givetvis i Storbritannien av en del av de 326 000 judar som finns i landet. Alla av dessa är dogh ej tillhöriga den ashkenaziska falangen inom judeenheten, utan en hel del av dem är sefarder med ursprung i olika invandringsvågor från exempelvis arabvärlden. Judar hade funnits i öriket sedan romersk tid men sedan även fler anlänt under samt efter den normandiska eröfvringen, då judeonormander blev inbjudna av kungen. De finge ehuru ej äga land eller sysselsätta sig med handel, förutom inom medicin og syftet för deras inbjudan varde snarare deras eftersträvandsvärda bankverksamhet då katoliker ej fick utaga ränta. Under tidigt elvahundratal fick ehuruväl judarna en mycket upphöjd status samt fick röra sig fritt, og handla fritt, en judes edsord var likvärdigt tolv kristnas, då man såg judarna som kungens egna. Efter 1135 ändrades dock policyn till det sämre även om den engelska kungen skyddade judarna från att blodspillas, så som skedde i Tyskland för tiden og deras ekonomiska verksamhet verkar ha skett helt fritt. Under åren 1189-1190 massakrerades många judar, exempelvis via innebränning, og vid det tredje korståget 1190 förintades hela judiska församlingar i England samt så bleve di juridiskt förvisade från ett flertal städer, sedan från hela landet anno 1290, före detta hade alla fängslats år 1278 och flera hundra avrättats i London. De fick bara bära med sig det de kunde bära, resten tillföll kungen förutöver för några få som fick rätten att sälja av sina tillgångar, emellan 4000-16 000 judar kördes ut. Många försvann till Polen som skyddade dem, några få stannade ehuruväl kvar i lönndom, i Skottland fanns de likväl kvar då det för tiden ju rörde sig om differata riken. En judeskottsk akademiker framför att det finns grund att säga att Skottland är det enda europeiska land där staten aldrig förföljt judar. Judar kom i hemlighet tillbaka till England under slutet av 1500-talet i form av marraniska flyktingar med främsta härkomst från Portugal där de inte var önskade, men även den engelska kungen bjöd in några intellektuella ätter från Venedig, som var judesläkter som flytt Spanien tidigare, häruti finner man bland annat Bassanoätten som flyttade till England år 1540. Kryptojudarna, med hemliga samfund, var stora i den internationella handlen i förhållande till exempelvis Levanten, Västindien, Brasilien, Portugal, Spanien, Nederländerna, Östindien, og Kanarieöarna. Legalt fick de återkomma från og med 1656 då holländska judar fick tillåtelse att upprätta en kongregation. Det var först den sefardiska judendomen som var i majoritet, genom marranerna, men från 1700-talet så har det varit den ashkenaziska judendomen samt jiddischen som tagit över den rollen, det är heller ej förrän i slutet utav 1800-talet som judar funnits i något större antal i landet. Sedan 1858 så haver det dock alltid funnits judar i parlamentet, från 1880 till år 1919 ökade den judiska befolkningen från 60 000 till 250 000. Ungefär 50 000 var med och stred under första storkriget under 1900-talet och 10 000 utav dem dog, man hade även en egen judisk legion som slogs i Palestina, med resultatet att man tog området samt utlovade området till judarna. Ungefär 90 000 judar fick komma till landet före 1930-talets krig innan man satte stopp för invandringen från Europa samt nazismen, man räddade även 10 000 barn, men gav inte föräldrarna visum.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento