martedì 23 agosto 2016

Mellansvenskans gnällerier


I norra Södermanland talas uppländska emedans man i södra samt västra delarna utav landskapet för sig på mellansvenska, detta är även fallet för närkingskan som osså är relativt enhetlig, hvilket givetvis har sin grund i Närkes ringa storlek. Man bör ehuru beakta att den centrala slättbygdens språk skiljer sig från språken i de västra samt södrare delarna av landskapet, i Nysunds socken i väster talas det även värmländska. I närkingskan haver man åtminstone tidigare bibehållit till exempel gamla maskuliner på -e:s e-form som i skole, vilje o.s.v. ~ örebrotalet har en klar hegemonisk ställning i regionen.

Östergötamålet är överlag inte som man kan tro ett götiskt mål enligt dialektforskarna, utan sveiskt, dock förutöver mål som talas i sydvästra delen av detta östgötiska landskap, det sveiska språkspektrat fortsätter ner till nordöstra Småland og influenserna äro även förestående på Öland. Hela området, precis som nästintill hela det germanska språkhavet är att beteckna som ett språkkontinuum när vi talom om de genuina tungomålen.


I förhållande till sveamålen får man givetvis igge förglömma att de även täcker in Gnällbältet.
~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento