martedì 30 agosto 2016

Lëtzebuergesch zu BelschLuxemburgskan / letzburgisch talas utav ungefär 15 000-24 000 individer i sydöstra hörnet i Belgien vid staden Arlon, eller Arel, i den belgiska provinsen Luxemburg. Detta språk mål har inget som helst politiskt skydd i Belgien, förutom att man sagt att man skall skydda de så kallade regionala språken, bland annat har bilinguella gatuskyltar dykt upp samt så har man börjat ta in språket i den lägre skolgången.~


Nessun commento:

Posta un commento