domenica 31 marzo 2019

Wurms typologiska og Ross komparativa studier utav de papuanska språkfamiljerna - Eurasiens språkfamiljer LXXV
 
Språken som levt på Papua et Australien har haft lång tid på sig att utvecklas, utformas, reformeras utan några större yttre påverkningar, förutom i kransområdet uppemot den externa världen. Sedan 3500 år finnes även de austronesiska språken på norra delen utav ön Papua, en del kreoliserande språkkontakter har skapats likväl. Gällande de papuanska språken så har det förvånandes nog icke skett särledes mycket forskning, änskönt det får sägas utgöra ett av de intressantaste levande lingvistiska, og biologiska, hotspoten på jorden i vår nutid, men hursomhelst så finns vissa försök att inkategorisera dem. En tidigare ofta nyttjad klassificering utav språken gjord utav Wurm byggde på typologiska studium utav språken hvilket dessvärre esomoftast betyder mindre utifrån ancestrala synvinklar og mer i förhållande till aerala spridningseffekter, denna kategorisering väljs mer og mer bort numera. En nyare studie utav Ross baserade sin komparation på lexikala förekomster, särledes inom språkkonservativa element, men med anledning utav det skrala dokumentala läget så kommer antagligen framtida posibla studier bringa mer klarhet i vissa indelningar. Hursomhelst, vi kommom återkomma till detta senare vid genomgången utav dem, utifrån nuvarande forskningsläge så finns det enligt Ross 23 papuanska språkfamiljer samt 9-13 isolater, samt några oklassificerinbsbara.

~

Läs mer om detta i boken Eurasiens språkfamiljer.
 

Alfahonor

 
bör välja betahanar
för långsiktiga seriösa förhållanden

fåendes då kärlek, värme, snällhet
fåendes dyrkan, åtrå, trånhet

lydnad samt betjäning

fåendes vara i centrum
i fokus, i dominans

men fåendes även
rätten, hennes naturliga rätt

att få ha flera

ity hon kunnandes
knulla fritt

attraheras, njutas
extaseras, euforeras

av alfahannar
i mängd

njuta i var stund~
 

Killars självförtroende

 
killar med små kukar bör förnedras
nedhållas, underkuvas

killar med stora kukar bör nedbrytas
nedhållas, underkuvas

~