mercoledì 31 agosto 2016

Korniskan i Cornwall - en lyckad revitalisering - Europas tungomål DCXCIV


Ett till kymriskan närstående språk är det -brytonska kernewekiska / korniska språket som ehuru ginge till daga 1777 enär den sista naturliga talaren då enligt sägnen troligen dog, men vissa uttryck levde ehuruväl vidare ungefär i ett sekel i vissa regioner og tungomålet avsomnade ej heller till hundra procent ut då fiskare ända in i nutid nyttjat språket, i slutet ehuru enbart vissa termer utav det, det råder vissa oklarheter kring när språket verkligen dött ut. Nutida insatser är inställda på att återerövra det anglifierade Cornwall då målet har återuppväckts i form av nykernewekiska av motiverade Cornwallbor. Språket indelas i enlighet med legio metod; i fornkernewekiska som talades runt 500-800-talet, men härifrån åtfinns inget förutom någon enstaka glosa; altkernewekiska talades omkring 800-1200-talen og haver eftermälat en ordbok, Vocabulum Cornicum, samt en mängd glosor i latinska dokument; medelkorniska som bedöms ha talats runt 1200-1578 og härifrån finnes många källor, främst religiösa texter men även quasireligiösa i formen artistmässiga teaterstycken, beräknat uppgå till smärst 20 000 rader; samt senkernewekiska som ehuru innehåller få skriftliga källor samt brevet som William Bodinar skrev på korniska år 1776, hvilket antagligen var det sista litterära alstret på språket, han själv hade lärt sig det från fiskare. Sista versen på språket var Cranken Rhyme som skrevs ner i slutet av 1800-talet, olika slags filologiska verk skrevos tillikt under nämnt århundrade; härefter åtfinns således nyuppväckt neokernewekiska hvilket har funnits i några olika varianter och förslag men det mest genomslående är Kernewek Kemmyn ‘allmänkorniska’ som 1987 antogs som preferabelt av Kesva an Taves Kernewek, språkakademien, men olika ortografier kvarlever. Att språket är igång igen får nästan skålas på, och då naturligtvis på det gamla kernewekiska viset: Pysk, Sten ha Cober (‘Fisk, tenn, og koppar’).

~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento