lunedì 29 agosto 2016

Walesiskans språksituation - Europas tungomål DCXCIII


Under samma tid som Bibeln utkom så påbörjades det stora trycket från grannspråket engelska och från början av 1900-talet så har kymriskan blivit ett minoritetsspråk i sitt eget land, men under senare år så har således språket gjort stora framsteg bland annat inom massmedia, undervisning og nu senast inom rättsväsendet, samt inte minst, många barn lär sig språket och har möjlighet till ett aktivt användande av detsamma. Det var främst under 1920- og 30-talen som språkpatriotrismen florerade och engelsmännen uppfattade givetvis detta som en antibrittisk handling, även om det egentligen är kymrerna som är de egentliga britterna då de tillhörde de brittiska språken som nu kallas de brytonska, tillsammans med kernewekiskan og bretonskan, og det är saesneg (‘engelska’) som ej behaver samma historiska räckvidd. När kronprins Charles av England svorde eden som prins af Wales så svor han denna på kymriska som den förste sedan den legendariske Svarte prinsen på 1200-talet, detta skall han ovillkorligen ha kredit för. Idag är det kymriskan som har den starkaste språkliga ställningen utav alla minoritetspråk i Storbritannien, kanske tätt följt utav skotskan. Runt 400 böcker publiceras på språket årligen.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento