giovedì 25 agosto 2016

Rotvälska - Rotwelsch - Gaunersprache i Tyskland


Rotvälskan / rotwelsch / gaunersprache är ett, eller egentligen flera, undergroundspråk bildat bland olika former av sociolektiska förgreningar, såsom kriminella eller olika hantverkstyper, samt bland vissa nomadiska samt quasinomadiska vagabondgrupperingar, ej nödvändigtvis av etnisk karaktär, bland annat jenisch samt manisch inräknas av vissa hit.

Rotvälska är främst förekommande i södra delarna av Tyskland, det skall inte sammanblandas för mycket med den svenska förvrängda – rotvälska – användningen av ordet. Welsch används ofta för ‘främmande, romanskt, franskt, italienskt, oförståeligt språk’.

Rotvälskan är antagligen grunden för jenisch som utvecklats därifrån, og i sig själv så är det bildat på stark tysk substrat med stora romska samt västjiddiska influenser, språket är även anpassat till de kontexter det använts för havandes karaktiristisk vokabulär av i mången fall oklar og oförståelig kulör.


Språken kan fortfarande höras bland de grupper som historiskt talat det, men det är dåligt dokumenterat finnandes alltjämt olika ordböcker att tillgå för vokabulären åtminstone. I vissa orter såsom Schillingsfürst og Schopfloch hava många rotvälsktalande bosatt sig varvid språken haft ganska stor påverkan på de lokala tungorna, i det sistnämnda fallet benämns det lokala språket lachoudisch og har stora hebräiska och rotvälska influenser i sig.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento