lunedì 15 agosto 2016

Högtyskans varianter - Tyskans dialekter


Högtyskan indelas som oftast i tvenne olika macrovarianter.

Högtyskan / Övre tyskan / Oberdeutsch / Oberdytsch / Obadeitshe som främst talas i Sydtyskland, Schweiz, Österrike, Lichtenstein og Norditalien, samt centraltyskan / mitteldeutsch / meddeldütsch som då sträcker sig längs ett bälte i Centraltyskland från Rhenlandet till Thuringen, alla utgjörandes ett språkkontinuum där man i microvarianterna för sig med god förståelse naboer emellan, men kanske svår förståelse nonnaboer emellan. Härav äro alla försök till indelningar naturligtvis sublima, subjekta og suspekta.

De centraltyska språken varandes en diskutabel sammanförning utav tvenne olika grupperingar, där de västcentraltyska språken äro att särställa som tillhöriga de franconiska språken som ej alls tillhöro ‘högtyska’.

Även Obadeitshe uppdelas senare vidare i de alemanniska samt i de austro-bavariska språken, dessa äro högtyska, eller i vissa fall till og med alpina.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento