sabato 30 aprile 2016

De danska språken


De västdanska språgen består utav de olika jylländska målen där det som kallas jutskan är speciellt distinkt og sydjylländskt emotsatt de andra väderstreckens jylländska, många menar att detta är egna språk avskiljandes en hel del från slentriandanska, östdanska är en form som genom Sveriges imperialism förminskades extremt, då de skåneländska språken försvenskats till stor del genom den koloniala tiden som följde eröfvringen, emedans bornholmskan kvarfinnes på avfolkningsön i Östersjön. De danska ömålen är en samling mål där själländskan, med köpenhamskan som central punkt, intar en central position, andra ömål är tillhöriga de andra öarna, exempelvis fynskan.

Själländskan besitter total hegemoni i riket, og utgör det som i vardaglig tal åsyftas vid danskan, men jylländskan samt bornholmskan havandes ännu klarat sig relativt bra, och då speciellt jutskan.~
Jamaicasemestern


det bästa är när du får besök
av din älskare från Jamaicasemestern

bart alls rörandes från sovrummet i en vecka
brukandes mig som eran slav

slickandes, sugandes, städandes, kockandes
~


Modernisera kungahuset


rätten att adla
bör reintroduceras
~


Knarkmoralism


anno 2013 tjänade den calabriska maffian 472 miljarder kronor
mestadels på narkotikahandel

detta kunnom vi tacka illegalisterna för
~


Er padre de li santi - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


Er padre de li santi


Er cazzo se po di’ radica, ucello,
Cicio, nerbo, tortore, pennarolo,
Pezzo-de-carne, manico, cetrolo,
Asperge, cucuzzola e stennarello.

Cavicchio, canaletto e chiavistello,
Er gionco, er guercio, er mio, nerchia, pirolo,
Attaccapanni, moccolo, bruggnolo,
Inguilla, torciorello e manganello.

Zeppa e batocco, cavola e tturaccio,
E maritozzo, e cannella, e ppipino,
E ssalame, e ssarciccia, e ssanguinaccio.

Poi scafa, canocchiale, arma, bambino.
Poi torzo, crescimmano, catenaccio,
Minnola, e mi’-fratello-piccinino.

E tte lascio perzino,
Ch’er mi’ dottore lo chiama cotale,
Fallo, asta, verga e membro naturale.

Quer vecchio de spezziale
Dice Priapo; e la su’ moje pene,
Segno per dio che nun je torna bene.


Giuseppe Gioachino Belli, Roma, 6 dicembre 1832


i Anthony Burgess engelska översättning:


Here are some names, my son, we call the prick:
The chair, the yard, the nail, the kit, the cock,
The holofernes, rod, the sugar rock,
The dickory dickory dock, the liquorice stick,
The lusty Richard or the listless Dick,
The old blind man, the jump on twelve o’clock,
Mercurial finger, or the lead-fill’d sock,
The monkey, or the mule with latent kick.

The squib, the rocket, or the roman candle,
The dumpendebat or the shagging shad,
The love-lump or the hump or the pump-handle,
The tap of venery, the leering lad,
The handy dandy, stiff-proud or a-dandle,
But most of all our Sad Glad Bad Mad Dad.

And I might add
That learned pedants burning midnight tapers
Find Phallus, apt for their scholastic papers,
And one old man I know calls it Priapus.
His wife has no word for it but a sigh --
A sign that Joy has somehow past her by.~
venerdì 29 aprile 2016

Danismer et ordinfluenser i färingska - Europas tungomål DCIL


Det basala ordförrådet härrör från den ovannämnda trädgrenen, men man har även för moderna företeelser en mängd danismer men dessa har man försökt motverka de senaste hundra åren och nu finns det ofta synonymer för de flesta nyare saker, hvilket i sig är bra för de som vill ha ett rikare tungomål med stor ordmångfald, till exempel tyrla som osså kan benämnas helikoptari - någon svensk översättning av detta anses inte behövas, å andra sidan skall man heller inte vara rädd för impulser samt inflytelser. 1958 skapades en speciell språknämnd för dessa frågor, Málstovnurin, och man låter ofta isländskan vara mönster för språkutvecklingen, hvilket bland annat tyrla ovan visar då det heter þyrla, ‘radio’ och ‘television’ heter exempelvis útvarp respektive sjónvarp på bägge dessa språk. Även om man till viss del motarbetar danismerna så fortsätter de att göra mycket stort intryck på färöiskan, då speciellt i det talade språket, även om man färöiserar dem så att de bättre ska passa in i det färingska ljudsystemet. Skriftspråket är som nämndes medvilligt arkaiskt, hvilket gör att det ligger relativt långt borta från det talade språket; anledningen till detta var givetvis att man ville göra språket synligen härfört till det som uppfattas som gammalt samt därmed skapa en artificiell traditionsbundenhet.
~


Personlig tränare


trenne gånger i veckan
kommer din egna tränare

ledandes till svett


~


Kalaspåsköl - Nils Oscar

mycket maltig påskölssmakig ale med allenast liten sötma et sirabspröd, torkad frukt, men ock relativt neutralt platt förutöver höet som hystats i ett stall


~

giovedì 28 aprile 2016

Klickerier


detta är inte en sida som tjänar pengar på klick
men jag vill ändå att du klickar som galen ståfräs

~

mercoledì 27 aprile 2016

Det färöiska språkets skriftspråkliga historia - Europas tungomål DCXXXXVIII


Den äldsta litteraturen för färöiska är de medeltida balladerna, d.v.s. kvæði, som framförs i den alltjämt existerande kvaðdansur, men skrevos ner först år under 1780-talet. Den norröna / fornvästnordiska skrifttraditionen antas ha upphört under reformationen eftersom danska infördes som kyrkospråk på öarna efter 1536, men de färöiska målen fortlevde ehuruväl i talad form tills de kom i skrift igen. Skrifttraditionen upptogs återigen av Hammershaimb 1846 och fortlevde i senare publikationer och den arkaiska stavningen som man håller sig med är medvilligt, bland annat så har bokstaven ð oftast inget fonem knytet till den. Före Hammershaimb så är även Svabo nämnvärd då han redan under 1700-talet försökte skapa ett mer folkligt skriftspråk, hvilket togh misshagade andra, det språk han dokumenterade för eftervärlden var relativt likt dagens språk som skiljer sig kraftigt från fornspråket, speciellt vad gäller fonologin. Svabos skriftspråk hvar antagligen uttalsenligt då han uttryckligen valde att följa Quintilianus språkråd - skriv såsom du uttalar. De fåtaliga källor som finns från tidigare tider, exempelvis Husaviksbrevet från 1407, visar ej på någon speciell skillnad från fastlandsnorska, men det kan ju även tyda på att man nyttjade norska som högspråk framtills dess att danskan definitivt tog över som skriftspråk efter 1536. Svabos avsikt var heller icke att skapa ett normerande skriftspråk utan hans syfte var helt enkelt att dokumentera det färöiska språket ‘i vor Tid’. Den första mer sammanhängande texten på färöiska som trycktes var Færöiske Quæder om Sigurd Fofnersbane og hans Æt som utkom 1822 samt följde den svabiska traditionen, men den första gången en färöisk text trycktes var 1814 när en dikt trycktes i en svensk tidskrift, tidigare alster hvart handskrivna. Hammershaimbs ortografi var ehuruväl den vinnande parten og han valde istället att bygga skriftspråkets utformning på historiska principer, hvilket har betytt att skriftspråket og talspråket inte alls gått hand i hand med varandra. Åren 1846-55 publicerade Hammershaimb en del kväden, sagor og gåtor med sin stavning och 1854 utkom hans Færöisk Sproglære som än idag bildar grund för skriftspråket. Före dessa insatser spådde man en undergång för språket och detta kan ju visa att det aldrig är försent så länge ett språk finns bevarat på något sätt, antingen genom att det finns talare eller att det finns skrivet, och det är därför det måste anses vara av vikt att dokumentera alla språk som är på väg bort så att det inte blir försent för dem, även om nutida talare av språket inte har något intresse att bevara tungan. Just färöiskan har ju exceptionellt goda förutsättningar för att överleva till följd utav geografiska, historiska, politiska samt kulturella aspekter. Impulsen att skapa ett skriftspråk fick Hammershaimb bland annat från regeringspropositionen 1844 som behandlade införandet utav allmän skolplikt på öarna, de danska myndigheterna ansåg nämligen det som självklart att detta danska amt skulle ha danska som undervisningsspråk för barnen som man även menade hade danska som modersmål, precis på samma sätt som man inassimilerat olika geolekter i exempelvis Sverige og annorländers. Detta sågos ej med blida ögon av färingarna varhän en språkdebatt blommade upp. Danska var dock det huvudsakliga undervisningspråket en lång tid framöver, färöiska infördes ej som läroämne förrän 1912 och då bara i väldigt begränsad utsträckning; skriftlig färöiska bleve icke obligatoriskt förrän 1920. När det inre självstyret, lov om Færöernes hjemmestyre, godkändes 1948 så innebar det bland annat även att färöiska härefter varit förstaspråket i skolorna, men givetvis ej utan problem då en brist på läroböcker på språket är förestående, hvilket gör att man åtminstone inom gymnasiet får nyttja danska böger. Det kan ju även påtalas att det framtills 1984, när en engelsk-färöisk orðabók publicerades, inte fanns några lexikon för färöiska mot andra språk än danska, mot danska fanns även bara tvenne styckna. Nu publiceras det ungefär 100 böcker om året på färöiska av hvilka runt 60-70 % är originella färöiska verk emedans resterande böcker är översättningar. Allt detta är görbra. Språket beräknas totalt ha 60 000 talare, eller kunnare, varvid alla på Färöarna kan inräknas, de flesta utsocknes bor i Danmark med omkring 15 000-20 000 färingar, og i övrigt finns emellan 500-1000 i Norge samt 5000 på Island.


~


Astghik - my Goddess - by Steve Lando

ISBN-13: 978-1530957897 
ISBN-10:
1530957893

Buy via Amazon or some other bokseller, available as a real book and as a slightly different e-book.~
Kvinnan främst


personligen tycker jag att vi män som förstår detta eller hävdar att vi gör det, bör absolut inte få några personliga vinningar eller fördelar för detta, istället bör vi förväntas eller avkrävas att ständigt via agering visa på våran seriositet
~


martedì 26 aprile 2016

Ashteroth Karnaim


~

+ Tu est Divina

Tolkningsförmåga


man måste ha en hjärna för att förstå mig
måhända därför jag strugglar med det själv~

Varför tjejer mår sämre - Tu est Divina I XLVII


utifrån generella synvinklar
så är det ofta så att tjejer, eller kvinnor, mår sämre än killar, eller män

många undrar varför

tjejer haver ofta ett djupare sinnelag, mer besjälsligare i mina ordalag, samt äro komplexare i sin interna struktur

detta är som oftast positivt men har baksidan i att det är enklare att det blir en känsla av att må dåligt då den djuplodade djuphetens essens ej tillfredsställs i tillräcklig grad, det ger en högre grad av effekt, av otillfredsställelse, og därvid destruktiva emotioner

för att ändra detta, för att få tjejer att må bra, eller bättre, så måste en förändring ske,
man måste låta hennes inre djup upplysas, behagas, og understödjas

hennes komplexivitet gör att många delar måste behagas samt tillfredsställas för att åtminstone viss harmoni eller balans skall nås, så att negationerna ej sprider sig som sot i luften, som solfläckar som ger kyla, det är viktigt att de behov hennes djupa inre, hennes sinne, hennes hjärta, har, bejakas, uppmärksammas, og tillfredsställs, så gott det går, utifrån hennes premisser

om bara detta sker, så har hennes komplexa samt djupa inre, det som åt andra hållet gav djupare illsinthet, den positiva effekten, att hon är som en blomma som slår ut, spricker ut i full blom, upplyst, underbar, divin

det är därför det är så viktigt
att kvinnor bejakas

fullt ut
I
Ilunedì 25 aprile 2016

Sjukhusbakteriers spridning


senast jag besökte sjukvården, för en kär anhörigs akuta livsavgörande ärende, så envisades var og en, utav kanske tio totalt, anställda inom vården, det varo läkare, kirurger, sjuksystrar, av alla de slag, att taga i hand med ett kraftigt handslag, det var väldigt markant og mer än säkerligen någon slags påförd policy av kulturell artighet

personligen nickar jag hellre när jag hälsar, men det hör måhändeligen ej hit, att taga varandra i hand är värsta smittorisken, gör det dock
~

Färöiska språket och dess dialekter - Europas tungomål DCXXXXVII


Tungomålet man talar är alltså det indoeuropeisk-germansk-nordgermansk-västnordisk-fornnorsk-västfornnorska språket färöiska / føroyskt / färingska. Det talas av nästan alla invånare på öarna, en mindre minoritet av dansktalande finns. I likhet med isländska är tungotalet utvecklat från de västnorska varianter som varit grunden för de atlantiska nordiska språken, men det är väl att märka att dagens talare utav isländska samt färöiska inte utan vissa problem förstår varandra, og när det gäller skriven text så förstår ofta färöingar isländsk men inte alltid tvärtom. Färöiskan är faktiskt ganska dialektalt splittrad för att vara ett så litet språk, men det kanske är förståeligt med tanke på de geografiska förhållandena. Man brukar indela geolekterna i en nordlig samt en sydlig variant og möjligtvis även i en mellanvariant, och det är i sådana fall mellanvarianten som är den hegemoniska, då denna dels har huvudstaden som säte och dels har den största befolkningsmängden och ytterligare dels för att det främst var utifrån denna som skriftspråket utformades, bland annat för att man ville kunna jämka samman de olika geospråkliga varianterna utan att skapa språkkonflikter.


~


Salighetsvyn


ögona dina i extas
av hans sköna kuk
~


Cirrus - the Cloudy lager
ekologisk molnig frisklen-i-gom-öl med brödig smak af halm, citron et grapefrukt, samt markerad beska, välhumlad, är smakrikare än många andra grumligt tråkiga lager men ack ej celestal
~

sabato 23 aprile 2016

Färöarnas moderna historia i korthet - Europas tunogmål DCXXXXVI


Mellan 1709 samt 1856 hade danskarna ett statligt handelsmonopol under Själlands stiftamt, hvilket hade som effekt att färingarna blev utblottade varvid många flydde öarna, men som tur var så frigavs handeln 1856 innan det var alldeles försent, flykten samt armodet kunde därigenom hejdas. Men vid 1800-talet så spreds de nationalistiska strömmarna som fingo sitt genombrott 1889 och skriftspråket skapades från sin fornnordiska grund, man krävde självständighet og 1948 finge man ett inre självstyre som än idag består. Men egentligen så hade man självstyre från 1940 sedan Tyskland hade ockuperat Danmark, men ej Färöarna, och den 13 april 1940 säkrade Förenade Konungadömet Färöarnas västanknytning genom att besätta öarna och de fingo i praktiken härmed självstyre. Färingarnas språk är ett av de få mindre språk som faktiskt ökar sitt talarantal då man har en så hög befolkningstillväxt att den kraftiga emigrationen inte påverkar antalet talare negativt. På Färöarna finns även nu människor med härkomst i 77 olika nationaliteter och 0,2 procent av befolkningen är polsk, men annars är Färöarna en av de mest homogena länderna som finns.

~


Shabbat


the most holy day
Elohim were the first to honour it

Shabbat is seen as a Queen

~


Slickare


jag är en slickare
jag älskar verkligen att slicka

dag som natt


~


venerdì 22 aprile 2016

giovedì 21 aprile 2016

Føroyars bosättningshistorik - Europas tungomål DCXXXXV


Det färöiska, eller egentligen fåröiska, öriket ligger ungefär halvhavs emellan Skottland samt Ísland. Føroyar består utav 22 öar, av hvilka 18 är bebodda och den största av dem heter Streymoy. Det var ett obebott område innan de som kom att bli färingar flyttade hit, eller kanske inte riktigt obebott då den iriske munken Dicuil ofta anförs som den förste att omtala öarna år 825 och cirkus 100 år före detta så skall flertalet iriska eremiter ha bebott öarna, men senare övergivit dem på grund utav att de tröttnade på ideliga övergrepp från nordiska vikingar. Redan under tidigt 500-tal har iriska munkar troligtvis besökt ön, bland annat skall Naomh Breandán, Saint Brendan, besökt ön vid tvenne tillfälle och då även namnsatt en ö till Fårön. Det var sedan under 600-talet som Färöarna erhållit en vikingabefolkning som anlänt från Norge och under de första århundradena så var Färöarna en fristat med konkurrerande hövdingadömen. Ett gemensamt ting verkar sedan åtminstone år 900 ha existerat i Tórshavn på det näs som än idag kallas Tinganes. Cirka år 1000 övergavs dessvärre asatron, 1035 eller senast under 1100-talet ställdes öarna under Norges styre og 1380 övergick styret till Danmark, men den norska lagen, Gulatingslagen, fortsatte till stora delar att gälla på Färöarna. Många tror att bosättarna inte kommit direkt från Norge utan troligare via de vikingabosättningar som funnits på Shetland samt Orkney, og däromkring. Historo-genetiskt så är 87 procent utav de manliga generna av skandinavisk börd, emedans det omsatta, 84 procent, av kvindens gener är irisk ock skotsk. Vissa få ortnamn samt ord kan hava gälisk börd, men det är ett stort diskussionsområde.~


Vilja


jag för dig var du vill
jag gör vad du vill

du får göra vad du vill~


Pietra - Biera Corsa
en korsikansk kastanjeöl bryggd på en blandning utav malt og kastanjemjöl, en basvara på Corsica, där kastanjerna via hand tages exklusivt från höglänta Castagniccia, namnet på biran betyder ‘sten’ men är härkommet från byn A Petra Serena, hembyn för bryggerigrundaren, en helt unik öl med kastanjenötig emfas, smått bittrig et sötmig, tunnt kastanjeträig, jag hade nog önskat mig mer genomträngande kastanjesmak men den är unikt god, som den är, något tunn ack, givandes en smak av Korsika~

mercoledì 20 aprile 2016

Vetvillig


vet inte vad jag
skall ta mig till
~

Dominerad dominans


du blir dominerad samt undergivet behandlad utav de övriga männen samtidigt som du totalt behärskar, förvägrar, samt även piskar, mig

det ger utlopp för dina båda behov, kontroll mot de som dominerar, men även kontroll över en dyrkande slav

~


Asenath


holy to Anath
Anat-Yahu

fiercly wild
virile goddess

killing like Kali
chopping male heads

with heart full of joy


~


martedì 19 aprile 2016

Rostade sparrisar med pistaschnötter


tag runt 400 gram sparrisar og skär bort nedersta delen utav sparrisstjälkarna, skala nedre delen av stjälken, hetta därefter upp lite olivolja i en stekpanna varefter sparrisens steks till på hög värme tills den fått lite kulör, d.v.s. runt 3-5 minuter. Salta og peppra.

Lägg upp sparrisen på uppläggsfat där en sats vinägrett med creme på soltorkade tomater hälles uppenpå, några matskedar hackade pistaschnötter strös därpå

~

Vinägrett med soltorkade tomatcreme göres utav 1 matsked creme utav soltorkade tomater, Crema di Pomodori Secchi, 3 matskedar rödvinsvinäger Riserva samt 3 matskedar olivolja Extra Vergine, samt salt og peppar.


 ~

Varan-TV - Ted Borg - Egyptolog


~

+ Femtio nyanser


Contratto Vermouth Rosso
Denna traditionsbundna piemontiska vermouth, vars recept är från tidiga 1800-talet, till fullo gjord på druvan Cortese på hantverksmässigt sätt med brandy som hällts över olika örter för kallmacerering under 45 dagar innan cortesevittvinet blandas i, samt över trettio olika örter og kryddor givandes en väldigt komplex sammansättning med toner av blodapelsin, kanel, muskotnöt et nejlika i en välbalanserad sötma og malörtsbeska, infångat i ett os av örter et kryddor

drickas helst kyld utan övriga tillbehör, förutom eventuellt en citronskiva


~

lunedì 18 aprile 2016

Jag hatar dig


Jag trodde aldrig jag skulle kunna känna hat
men fan
jag hatar dig ibland

ingen känsla jag vill känna
allra minst till dig
för jag älskar ju dig

så jag måste ifrån dig gå
innan jag hatar dig så
för jag älskar ju dig så
~

Strathisla 12 years of age
Strathisla destilleriet är grundat 1786 görandes det till det äldsta kontinuerligt fungerande destilleriet i Speyside, vars pagodar äro väldigt välkända, för denna nyttjas lokal vattenkälla, Fons Bullion på andra sidan vägen, likväl som lokalt odladt korn.

Denna Speyside single malt håller lågt med rökigheten med desto mer sötmande fruktig smak af fat, vanlij, honung et torkade frukter, aprikoser, ananas, örter et saltad mörk choklad, i en ganska slätstruken whisky, fungerandes bra för den som är ovan med single malt
~

Känslovikt


en tjejs känslor
bör aldrig ifrågasättas

de bör bara efterlevas
~


domenica 17 aprile 2016

Pennesallad med ricotta, avocado samt paprika


• 200 gram pasta Penne
• 1 skivad rödlök
• 2 avocados nedskurna i grova bitar
• 1 grön paprika nedskuren i grova bitar
• 1 röd paprika nedskuren i grova bitar
• 5 plommontomater, nedskurna i grova bitar
• 4 matskedar olivolja Extra Vergine
• 3 matskedar rödvinsvinäger Riserva
• 250 gram ricottaost
• 150 gram blandad sallad

salt samt peppar

Denna enkla rätt göres genom att man kokar pastan för att sedan låta den kylas kvickt under rinnande kallt vatten, i blandas sedan samtliga grönsaker med olja et vinäger, ricotta samt sallad, salt samt peppar.
~Vaginan


är gjord för att få
variation


~


Cuvée des Jacobins Rouge - Flemish Sour Ale
Biere de foudre härligt uppfriskande genomsur flamländsk röd ale, stilmässigt en suröl snarstående en lambic, med sötmande körsbärsvinäger, syrliga hallon, pomerans samt lite vanlilaemfaserande franska ekfat
~

venerdì 15 aprile 2016

Amarula

denna sydafrikanska dryck havandes endast funnits sedan 1989 men är idag en utav de största inom sin genre

den nyttiga marulafrukten, som jovialt ätes tillikt utav stäppelefanterna, fermeteras, destilliseras, samt mognas under tvenne år i franska ekfat, frukten tillgjöres således i första hand som ett vin, sedan destilliseras fruktvinet i kopparpotstills, för att sedan låtas tillmognas i ekfaten, härefter tillsätts färsk grädde

till följd utav den nära kopplingen till elefanterna, samt det så nämnda Elefantträdet, så stödjer man naturprojekt i syfte att rädda elefanten från vild utrotning samt stödjandes forskning däromkring, det magiska trädet benämnes för övrigt även för Bröllopsträdet, utav zuluerna, og nyttjas som vigselträd, ett enda träd kunne bära upptillemot 10 000 frukter, varje flaska innehåller saften från 50 frukter

kan drickas kall, hvilket är vad som ofta föreskrives den, men blir godare ljummen, ity smakerna framkommer mer


dëgûstè:

gräddig krämaktig likör med maruladestillat, söt med klar karaktär utav smörkola, tropiska frukter samt vanilj

~

Megakuk


hans megakuk
göra min kuk

obehövlig~


Frequency Oatmeal Porter aka Cacaowork orange
från Nils Oscar Company haver denna fenomenala påskporter anlänt med kryddig mustig smag med basal beska et smått sötma, i övrigt även mörk sirap, kaffe, choklad, apelsin et ingefära samt kanel~

giovedì 14 aprile 2016

Dålig kundpolicy - Øresundstågen


i hela civiliserade världen,
förutom vissa altesamma delar utav Deutschland

nyttjas fritt kontokort

men ack så ej, nej nej,
på Øresundståga

endast kontant, eller fakturering
med dubblering av pris

för komplicerat, säger dem~

Konkurrera


jag kan ej konkurrera
med vad din älskare lyckas göra med din kropp

jag kan bara bejaka det
~


Aiorski – Assyriska – Nyarameiska – i Armenien


Det kraftigt utrotningshotade distinkta språket aiorski eller assyriska / nyarameiska åtfinnes talat i Armenien utav omkring 3400 armeniska medborgare som etnohistoriskt äro assyrier, men språket används esomoftast enbart utav äldre personer inom denna gruppering även om språket i viss mån försöks hållas vid liv via utbildning. Tungomålet har en litterär status, men framtiden är oviss då yngre hellre väljer andra mål att föra sig på.


Denna nyassyriska tillhör den afroasiatiska språkfamiljen med genealogen afroasiatisk-semitisk-centralsemitisk-arameisk-östarameisk-centralöstarameisk-nordöstra språkgruppen.

~


mercoledì 13 aprile 2016

Pilsnar Vedrur - Föroya Bjór

Pilsnar Veðrur er ein pilsnari fra Föroya Bjór, Veðrur er ein pilsnari við frískum, fruktkendum aroma, bjórin er væl samansett við góðum, løttum malt- og humlusmakki
~

Vagnone - Landologica CCCXXV


~

Wisby påsköl

inspirerat utav den bayerska öltypen Märzen givandes en rödbrun öl med mörkrostad maltig smak con tydlig beska, ack frisk, smått citrusaktig et lättsam i kropp, likväl inslag utav torkad frukt, mörkt bröd, farinsocker, knäck, örter et pommerans


~