venerdì 19 agosto 2016

Arv och lån i svenskan - Sju uppsatser om ordförråtet i kulturströmmarnas perspektiv


utgiven av Svenska Akademien, 1994

boken består, så som titeln förtäljer, utav sju uppsatser kring huru olika tungomål reflekterats i svenskan, gåendes igenom först ordförrådets härledning, olika lån i svenska dialekter, sedan de klassiska inlånen, de tyska, franska, engelska samt de nordiska - emotsatt vad många tror så är det just engelskan som mest sparsmakat lämnat några inflytelser, gåendes så ock här minst igenom likväl. Engelskans inlån står för kanske 1 procent utav den svenska ordskatten, motsatt tyskans uppemot 30 procent, naturligtvis ökar dock engelskans inlån, och siffrorna som presenteras i boken är något ålderstigna, men de flesta utav orden som kommer därifrån är ej av engelsk börd, utan latinsk, samtidigt som tyskans influenser likväl de fortsätter.

Det är en kort bok, men givande.

Boken, precis som min Europas tungomål, bör vara naturlig lektyr för alla sverigedemokrater.


~

Nessun commento:

Posta un commento