sabato 27 agosto 2016

The Dalmore 12 years old - Single Highland Malt Scotch Whisky
Denna Dalmore är lagrad först under nio år på amerikanska viteksfat samt därefter lagras hälften på fortsatta bourbonfat emedans resterande låtes ligga på 30-åriga Matusalem Oloroso sherryfat givandes en komplex söt doft med mjuka citrusinslag, smaken är tillikt väldeligt mild og rund samt högeligen balanserad tillskottandes galanta toner utaf sherrybetoning, choklad, vanilj, aprikos, citrongräs et un peu di caffé, viss tobakiserad elegant eftersmak, ej rökig. Mycket lättsam.


Black Isle-varianten är mångt poussantare et puissantare i smak, att rekommendera om så önskas.

~

Dalmore Whisky
Dalmore, ‘stora ängen’, är beläget i Alness hvilket ligger norr om Iverness i Skottland, vid stranden av Cromarty Firth vid Black Isle. Det ägs sedan 1960-talet utav Whyte and Mackay, hvilket i sin tur ägs utav ett filippinskt företag ägt utav en hankinesisk invandrare.

Legenden om företaget är ehuru långt mer lokal då Colin af Kintail, hövding av klan Mackenzie, anno 1263 uppges havandes räddat kung Alexander III af Skottland från en attackerande hjorthanne vid ett jakttillfälle hvarhän han erhöll marken Eilean Donan, mottot luceo non uro samt rätten att nyttja tolvtaggade rojala hjorten som klanmärke.

Destilleriet etablerades ehuru ej förrän 1839 utav Alexander Matheson, 28 år senare efter ett arvskifte säljes det för en spottstyver till Andrew og Charles Mackenzie, som drivit det under en längre tid redan, varhän emblemet, caberfeidh, för Mackenzie kommit whiskyn till del. Dalmore ägs som nämnts idag ej utav någon klanföreträdare men man samarbetar ofta låtandes klanen ibland taga del utav förtjänster för unika butteljeringar og dylikt, klanen är i starkt behov av kapital, inte minst för restaureringen utav Castle Leod.


Idag åtfinnes bland annat The Dalmore 12, 15, 18 et 25 år, samt en Cigar Malt og King Alexander III, ej att förglömma Dalmore Trinitas, allenast producerad i trenne flaskor sålda för 100 000 brittiska pund styck.

~

Walesiskans språkhistoria og dialekter - Europas tungomål DCXCII


En bruker vanligtvis dele in kymriskan i fyre olike epoker og fyre olike geospråklige varianter. Urkymriskan som talades från slutet av 500-talet samt två hundra år framåt samt som finnes bevarad genom inskriptioner och namn i latinska texter, men även den äldsta walesiska litteraturen bedöms härröra härifrån, även om den nedskrevs några hundra år senare hvillket gör den en av de äldsta kvarvarande litterära traditionen i Europa. Den äldsta kända skalden är Taliesin som levde just på 500-talet men vars dikter, antagligen tolv stycken, är bevarade i ett 1200-tals alster som heter Llyfr Taliesin, Talisiens bok, hans namn betyder för övrigt ‘lysande panna’. Fornkymriskan från 700-talets slut fram till omkring 1150 och som finns bevarad i ett fåtal texter i, återigen, latinska manuskript. Under den medelkymriska perioden så får ehuruväl litteraturen ett uppsving, poesi ock prosa finns bevarat från denna epok som varade fram till slutet av 1300-talet. En av de mest kända dikterna, Gododdin, finnes bevarat i en handskrift från 1200-talet, men den anses härröra från 600- eller 800-talet samt vara skriven utav en bard vid namn Aneirin. Gododdin beskriver slaget vid Gododdin i södra Skottland, og omnämner även den walesiska kungen Arthur, senare tiders anglofiler har försökt kidnappa denna personlighet till att vara engelsk. Det mest kända alstret från denna epok är eljest Mabinogion som är skriven någon gång emellan 1000-1200. Nykymriskan börjar med ett kärsamt poetiskt verk av Dafydd ap Gwilym från mitten av 1300-talet samt avslutas med en bibelöversättning från 1588, og det är denna som utgör grunden i det moderna kymriska tungomålet. Geospråkligt sett så indelas språkklustret efter de gamla rikena med benämningarna gwyneddiska, powysiska, dyfediska og gwentiska, muntligen finns många varianter särledes fonetiskt samt lexikalt, emedans grammatiken är ganska unison. Det finns även en fåtalig patagonisk walesiska i Argentina.

~

Axat från boken Europas tungomål

Livsfilosofi


det är ju ni kvinnor som föder barnen, ni är själva livet og livskraften, genom hela livet. Ju bättre og lyckligare ni är, ju mer ni njuter av livet, desto bättre blir barnen, de mår bra. Inte bara det, hela samhället samt alla familjerna lyser upp om kvinnorna - alla kvinnor - får en upphöjd status. Att era viljor og önskningar tillåts blomma ut, bli tillfredsställda


därför är det naturligt att ni får mer, att ni får som ni vill

~


venerdì 26 agosto 2016

ÎÈëÐÎÞHÕÏÞ µãÄÎí
ÄÄí HÕÎßØ

ƇÕÏÞ µãÄÞ~


Baileys Original Irish Cream, 17 %

funnen sedan 1974, jag föredrar rumstempererad Baileys emedans andra vill ha den on the rocks, eller med krossad is, eller förståss, i kaffet. Mjuk godt tjock krämig äggig, sötaktig gräddtunn smak av choklad og gräddkola med väldigt lätt whiskyton, vanilj kan likväl antonas, med relativt lång eftersmak

~

giovedì 25 agosto 2016

Animalistic sex


I am good at making love
Your lover fucks you wild

I lick you thereafter

~


Rotvälska - Rotwelsch - Gaunersprache i Tyskland


Rotvälskan / rotwelsch / gaunersprache är ett, eller egentligen flera, undergroundspråk bildat bland olika former av sociolektiska förgreningar, såsom kriminella eller olika hantverkstyper, samt bland vissa nomadiska samt quasinomadiska vagabondgrupperingar, ej nödvändigtvis av etnisk karaktär, bland annat jenisch samt manisch inräknas av vissa hit.

Rotvälska är främst förekommande i södra delarna av Tyskland, det skall inte sammanblandas för mycket med den svenska förvrängda – rotvälska – användningen av ordet. Welsch används ofta för ‘främmande, romanskt, franskt, italienskt, oförståeligt språk’.

Rotvälskan är antagligen grunden för jenisch som utvecklats därifrån, og i sig själv så är det bildat på stark tysk substrat med stora romska samt västjiddiska influenser, språket är även anpassat till de kontexter det använts för havandes karaktiristisk vokabulär av i mången fall oklar og oförståelig kulör.


Språken kan fortfarande höras bland de grupper som historiskt talat det, men det är dåligt dokumenterat finnandes alltjämt olika ordböcker att tillgå för vokabulären åtminstone. I vissa orter såsom Schillingsfürst og Schopfloch hava många rotvälsktalande bosatt sig varvid språken haft ganska stor påverkan på de lokala tungorna, i det sistnämnda fallet benämns det lokala språket lachoudisch og har stora hebräiska och rotvälska influenser i sig.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Preistoria in Valle Camonica, Ausilio Priuli - Landologica BIIL
Itinerari illustrati dei sti e dell’Arte Rupestre
~

Wales politiska historia - Europas tungomål DCXCI


När Romarriket cederade så bildades ett flertal kymriska kungariken, men det bör ehur påpekas att kymrerna i de otillgängliga bergsdalarna knappast var medvetna om den romerska närvaron ens tidigare även om Kymrien på det hela taget var ockuperat. Det sydvästkymriska riket Dyfed fick ta emot stora influenser från irer som koloniserat området med hjälp av icke-fredliga metoder, og det oghamiska alfabetet har påträffats i området. Dessa irer kommo främst från Leinsterdynastin. Ett antal krig emellan de olika rikena slutade så småningom vid 1000-talets mitt med ett enande under kung Gruffudd ap Llywelyn som dogh avdog anno 1063. Den kymriska splittringen gynnade normanderna som i princip togo södra delen i besittning ock kelternas riken bestodo utav Gwynedd, Powys og Deheubarth som ehuru enades under fursten Llywelyn ap Gruffudd och erkändes av England som furstedöme vid mitten av 1200-talet. England tog ehuruväl hela Kymrien i besittning genom krig åren 1277 samt 1282-83 och riket/ena har ej upplevt självständighet sedan dess, förutom under en kort period, 1400-13, då upprorsledaren Owain Glyndwr kontrollerade stora delar av landet (glyn = ‘dal’, dwr = ‘vatten’). Under hela denna tidiga tid så hvar det kymriskan som hvar det totalt hegemoniska språket inom alla sfärer av samhället, förutom i de områdena som normanderna underkuvade där franska samt latin bleve språket för dokumenteringen, men kymriska fick fortsatt nyttjanderätt i bevisföringen. En domstolsstatus som språket bibehöll än några hundra år.~

Axat från boken Europas tungomål

mercoledì 24 agosto 2016

Hispania ~ España - Ispanihad
Namnet Spanien / España är av smått oklar härstamning. Romarna kallade området Hispania hvilket kan hava sin grund i grekernas beteckning av Italien som ‘det västerliggande landet’ eller ‘landet där solen går ner’ och då Iberiska halvön ligger än längre väst så blev det Hesperia ultima. Feniciskans i-spn-ya skall även betyde ‘landet där metaller smidas’. Det kan även komma ifrån feniciskans Ispanihad ‘kaninernas land’ eller ‘kanten’ då det är Medelhavets sista utpost, romerska mynt från Hadrianus tid myntade här illustreras ibland med en kvinnoskepnad med en kanin vid hennes fötter.

Det finns även de som menar att ordet kommer från baskiskans Ezpanna med betydelsen ‘kant, gränsland’ med hänsyn till dess lokation, eller iberiskans Hispalis ‘västerliggande stad’. Rent konnotativt kan man tycka det underligt om iberer och basker benämnda landet som utomståendes tittandes dit.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Crudo - Prosecco
detta ekologiska frisklena prosecco, från Treviso, bär smak af päron, gröna äpplen, mandarin, blommor et citrusfrukt samt viss mineralism

~

Dikterna i boken Tu est Divina I


äro primärt skrivna på svenska,
några undantag åfinnes ehuru:

en på sanskrit, en på landoiska, en på italienska
en på piemontiska, en på norska, en på franska,
tre på engelska, resten då, på svenska

~


Biological cuckoldism


“If you’re a married man, you might love your wife, but you won’t get as strong an erection for her or have as strong an ejaculation if your testicles know that this woman is yours alone. Nature is conservative, so your testicles won’t work any harder than they know they have to.

 But if your wife has been away at a conference and there’s a chance that she’s had sex with another man, you’ll get a stronger erection when she comes home.

If she has had sex with another man, that makes you really hard.”

- sex therapist Susan Block, in Anneli Rufus, “The Intellectual Sex Fetish”, The Daily Beast, 07.29.10

~


martedì 23 agosto 2016

Venezian beauty - Astghik - my Goddess IIX


the city of all times
incredible beauty

like you self


~


Mellansvenskans gnällerier


I norra Södermanland talas uppländska emedans man i södra samt västra delarna utav landskapet för sig på mellansvenska, detta är även fallet för närkingskan som osså är relativt enhetlig, hvilket givetvis har sin grund i Närkes ringa storlek. Man bör ehuru beakta att den centrala slättbygdens språk skiljer sig från språken i de västra samt södrare delarna av landskapet, i Nysunds socken i väster talas det även värmländska. I närkingskan haver man åtminstone tidigare bibehållit till exempel gamla maskuliner på -e:s e-form som i skole, vilje o.s.v. ~ örebrotalet har en klar hegemonisk ställning i regionen.

Östergötamålet är överlag inte som man kan tro ett götiskt mål enligt dialektforskarna, utan sveiskt, dock förutöver mål som talas i sydvästra delen av detta östgötiska landskap, det sveiska språkspektrat fortsätter ner till nordöstra Småland og influenserna äro även förestående på Öland. Hela området, precis som nästintill hela det germanska språkhavet är att beteckna som ett språkkontinuum när vi talom om de genuina tungomålen.


I förhållande till sveamålen får man givetvis igge förglömma att de även täcker in Gnällbältet.
~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Guacamole - Recept


Finns ju i huru många olika sammansättningar som helst, här är ett ordinärt:

2 mogna avocador
1 tomat
½ citron
2 rödlökar
1 chili
torkad oregano
färsk koriander
salt

• Mosa avocadon grovt med en gaffel, skålla samt skala tomaten skärandes den i bitar, blanda i citronsaft, hackad lök, oregano, koriander og chili samt salt.

Servera med tortillachips samt ett glas Cava.

Passar ju ypperligt som drinktillbehör eller som en liten förrätt.


~

Walesiskans överlevelse og frammarsch - Europas tungomål DCXC


Det finns ett stort intresse för att dels bevara språket samt dels för att utöka antalet talare av det, från att tidgare varit på väg ner mot dödsdomen, censusen år 2001 visade för första gången på över hundra år en ökning i antalet talare, och ännu mer år 2004. Språket har fått en kraftigt utökad offentlig roll de senaste decennierna och ministrar har även yppat att språket är jämställt med engelskan, hvilket är stämmande utifrån legalistiska aspekter hvilket fastslogs 1967 samt 1993. På ett mycket kraftfullt vis har man krävt bilingualitet i förhållande till allt från försäkringsbolag, banker, skattemyndigheter, bilregistreringar m.m., 1980 valde till exempel 2000 walesare att hellre gå i fängelse än att betala TV-licensen till den anglocentrerade TV’n. I lägre instanser, i till exempel och speciellt Blaenau Ffestiniog förs juridiska processioner på kymriska om ingendera utav parterna begär annat, hvilket betyder att runt 70 procent av förhandlingarna förs på språket, men i högre instanser används tungomålet nästan aldrig, om ens alls. Nyttjandet av språket i domstolar förbjöds annars redan 1536, när Wales uppgick i England erkändes indirekt walesiskan som ett nationellt språk för Wales, og förbjöds därvid, eller mer korrektare, det nämndes explicit att engelskan var det enda gällande legitima tungomålet. Ingen som talade walesiska fick arbeta inom administrationen, språket skulle väck.

~

Axat från boken Europas tungomål

Cuckold - The Intellectual fetish choice


Cuckolding is rapidly emerging as the alt-sex fetish of choice for American intellectuals. --- Cuckolding attracts ‘the very highly educated’.
- Anneli Rufus, The Daily Beast, 07.29.10

~


lunedì 22 agosto 2016

Skånsk ordlista - Sven Plavén
detta är en kort häfte om skånska ord hämtade direkt från verkligheten utav vid första publiceringen 84-åriga författaren med språkkontext hämtad från främst Lövestad og Brösarp.

Man går även igenom några utav de fonetiska et grammatiska skillnaderna emellan skånska samt svenska i ett inledande kapitel för att seda följa med en intressant ordlista med påföljning utav några ramsor et ancienna talesätt.

Väl att beläsa.

går att beställa från sven.plaven@telia.com


~

Om skånska står att läsa om i min bok Europas tungomål tillikt.