mercoledì 20 novembre 2019

Baskiska dialekter og språk

 Baskiskan är uppdelat på ett antal olika varianter, hvilka många äro tillräckligt åtskiljda för att kallas olika språk även med strikta definieringar, samtidigt som många äro snarstående varandra.

Det baskiska standardspråket euskara batua, ‘unifierad baskiska’, skapat 1968, är baserad på det vanligast förekommande tungomålet, det centrala guipúzcoa som varit den hegemoniska varianten sedan 1700-talets rörelse og som dessutom är bäst spridd inom sitt område. Euskara batua var från början främst tänkt att fungera som ett administrativt skriftspråk men haver sedan även intagit position som nyttjat litteraturspråk.

Andra varianter äro västbaskiskans bizkaianska / bizkaiera som talas i ett område som mer än väl överensstämmer med antikens caristiistam i dagens Bizkaia, norra Araba / Alava samt i västra Gipuzkoa, det nämnda gipuzkera / gipuzkianska i större delen utav provinsen Gipuzkoa, högnavarresiska vars södra variant avdog under 1900-talet, samt de i Frankrike förestående, lapurdiska / labourdiska, lågnavarriska samt det mer än övrigt avskiljda zuberoanska / soulesiska / roncalesiska.

Även andra indelningar existerar, bland annat bör man dela in lapurdiskan i en kustlapurdiska / västlapurdiska og en östlig inlandslapurdiska / östlapurdiska, högnavarriskan samt lågnavarriskan kan även de indelas i vardera östliga och västliga varianter.

Alla varianter äro utrotningshotade, de i Frankrike förestående varianterna äro under direkt hot av franskan emedans de olika språken i Spanien undertrycks utav både kastiljanskan som euskara batua.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.