mercoledì 7 dicembre 2016

Mörkridorna


rider ulven om natten
görandes allsköns otyg

havandes huru skoj som helst~


Cashewdipp - Recept


3 deciliter cashwenötter, blötlagda i minst 8 timmar, väl sköljda därefter
5 vitlöksklyftor, eller däromkring
½ deciliter vatten
½ deciliter pressad citron
2 teskedar näringsjäst
1 tesked havssalt
rivet skal av ½ citron

Mixa allt krämigt.


~

Heil Inanna! Queen of Heaven~

+ Astghik - My Goddess

Sercq ~ Sark ~ Sèr – Normandöarnas lilleputt - Censur af svensk og norsk media - ett axplockSercq / Sark, eller på sercquiais Sèr, är en av de mindre Normandöarna, d.v.s. Kanalöarna, men inte desto mindre intressant. Ön har med sina 600 invånare, kallade ‘kråkor’, coneille, på 5,5 kvkm en distinkt plats i europeiskt statsmannaskap varandes framtills helt nyligen en egen feodalstat även om den ur administrativ synvinkel hör till Guernseys bailiwick, eller fögderi.
  Sark består utav Stora og Lilla Sark hvilka äro förbunda genom ett nittio meter långt og nära tre meter brett näs, La Coupée, med hundra meters falldjup på bägge sidor. Inte förrän år 1900 sattes skyddsrälingar, före detta finge barnen gå på alla fyra över näset för att icke riskera att blåsa över kant. Ön Brechou brukas av hävd likväl inkluderas under Sarks domän men de nuvarande tenanterna utav ön, tu tvillingbröder utav london-skottsk härkomst, som byggt sig ett slott på Brechou, hävdar självständighet samt struntar att följa lagarna från Sèr, samtidigt som de själva äro mycket aktiva i Sarks politik, när man hade sitt första icke-feodala val år 2008.
  Sark hade tills nyligen en tydlig feodal styrning där majoriteten i Sarks parlament, Chefs Plaids / Cheurs Pliaids, utgjordes utav 40 arrendebönder, hvilka således icke varo folkvalda såsom allena ytterligare 12 parlamentsledamoter varo, dessutom så styrdes ön utav en Seigneur, eller Dame. Denne blev dessutom ärad utav ett statsbesök från drottning Elisabeth under 1980-talet. För att icke skapa ett missförstånd om seigneurens maktinnehavande så skall påtalas att han enbart är en bland jämlikar när parlamentet mötes i skolbyggnaden. Den senaste härskaren i dynastin är Michael Beumont som 1974 förärades titlen ‘seigneur’ efter att på franska havandes lovat den brittiska monarken tro et ära, detta göres genom att han måste knäböja inför henne, sträcka ut händerna tills hon fattat dem samt sedan lova Je demeure Votre homme lige à vous porter Foi et Hommage contre tous i likhet med sina 21 företrädare. Seigneurskapet kan avsäljas om önskas, med drottningens tillåtelse. Man hade även en egen ‘militär’ som var i bruk ända framtills 1880. Idag havandes man ett eget fotbollslag som går under det alternativa namnet The Bad Lions. På Sark behöver man i övrigt ej diskutera monarkins vara eller icke vara ur ekonomiska synvinklar, ty härskaren uppbor allena en höna i skatt för varje skorsten som finns på ön, plus att han erhöll en trettondel av värdet av alla transaktioner i fast egendom som sker i riket hvilket kanske inte ändå sker så ofta med tanke på hvilken maktposition og ära ägandet innebar - han får ehuruväl betala 1,79 pund till Buckingham Palace i arrende per annum på Mikaeldagen, en summa som ej drabbats av inflation sedan 1565.
  Ur ekologisk synvinkel så är det nämnvärt att poängtera att både bilar samt motorcyklar äro ok som ej tolereras inom statens gränser - detta har förra härskaren förtalt, en lag som bibehållits in i nutid. Traktorer äro dock tillåtna, på senare år har traktorer utav storleken större förpestat luft og öra för öborna. Även mindre ‘modern’ lagstiftning existerar, eller gjort så framtills nyligen, framtill år 2003 fanns exempelvis ett förbud mot skilsmässor såvida icke en av parterna varit borta från ön i minst ett år, detta havandes nu luckrats upp, en lag från 1611 som änn är i bruk tillåter även maken att slå makan så länge inget blod utgjuts. Le seigneur är även den enda på ön som har legal rätt att hålla sig med duvor samt äga tikar på ön. Inkomstskatt existerar ej på ön men däremot utvinnes förmögenhetsskatt utefter så kallad synlig förmögenhet, hvilken uppmäts med hjälp utav en skattmästare som varje år gör en rundgång i hemmen kontrollerandes folks ägodelar og sedemera uppskattar hvilket skatteupptag som skall göras, något godtyckligt.
  Sarks fåtaliga innevånare hava internationell räckvidd genom att de vuxna medborgarna sammanlagt har runt 15 000 styrelseuppdrag, varvid några för en lite mer internationellt kontroversiell affärspolicy då de sålt vapen till hutumiliser i borgarkrigen i Kongo og Rwanda havandes därigenom medverkat i några utav nutidens värsta folkmord. 1990 höll det även på att bli ett krig på själva ön då den franska atomfysikern André Gardes ensamt invaderade ön med ett halvautomatiskt vapen där han deklarerade att han skulle göra en coup d’état tagandes över ön, en frivillig konstapel arresterade invadören när denna satt på en bänk bytandes magasin för eldvapnet, förberedandes sin co d’êtat.
  Sark är förövrigt ej medlem i Europeiska Unionen men unionen har påtalat för Sark att deras feodala system står i barsk strid mot de mänskliga rättigheterna, varvid parlamentet på ön har beslutat att hålla en folkomröstning år 2011 om införandet av demokrati. Första icke-feodala valet hölls anno 2008 där en stor del utav de röstande röstade för politiker som inte vill ändra det feodala systemet, endast fem av tjugoåtta platser besattes utav antifeodalister.


Serkyee

Språket på Sark är som på de andra Normandöarna en normandisk variant utav franskan tillhörandes således den indoeuropeisk-italisk-romansk-galloromansk-nordgalloromansk-normandiska grenen benämnandes sercquiais, eller serkyee / sarkese, men talas numer dessvärre allena utav den äldre generationen, hvilket blir ett tiotal individer, men flera dussin förstår språket – i övrigt talas engelska. Språket var tidigare även geospråkligt uppdelat på öarna, varvid Lilla Sarks befolkning hade en egen variant, utvecklad med anledning utav den tidigare isolationen. Sercquiais är närmast besläktat med språket på Jersey då det varo folk från den önationen som koloniserade Sèr under 1500-talet, man har förvisso numer ett stort engelskt lexikaliainlån men fonologiskt så är det i mångt og mycket kvar i 1500-talsvarianten, emedans Jerseys språk ändrats utifrån det åt annat håll, det gör serkyee extra intressant utifrån arkaitetsynvinkel.
  Ön har ehuruväl redan före 1500-talet haft en befolkning, hvilket de få fornminnena förtäljer; 1976 hittades ett av de äldsta byggnadsverken i Europa med sextusenåriga anor vid greenen på femte hålet på Royal Guernsey Golf Club. Även neanderthalare bör ha funnits på ön då man funnit tänder av sådan art. Den galliska stammen venetierna tros ha varit öns antika bosättare innan området annekterades till Romarriket runt 56 f.kr. Ön kristnades redan under 500-talet varhän ett kloster uppsattes utav bretonska Saint Mannélyi / Magloire som uppges vara en kusin till Saint Samson de Dol / Sant Samzun, klostret hyste 62 munkar samt en skola för unga adelsmän från Contentin. Relikerna från Sant Samzun skall ha bevarats in situ framtills nordiska vikingar gjort området osäkert under mitten av åttahundratalet varhän munkarna, medtagandes relikerna, satte segel mot Jersey. Man tror att Seigneuriet idag ligger på samma plats som klostret en gång stod.
  Östatens historia emellan åren 550 till 1550 är ehuru något vag, men ön låg antagligen under något bretonsktalande rike efter den romerska tiden för att sedan runt år 933 havandes kommit under det normandiska huset, ön haver även varit befolkningsmässigt övergiven flertalet gånger under historien framtills 1500-talet. Under 1200-talet hade även den adlige legosoldaten, piraten, laglöse, magikern og munken Eustache en bas här. 1563 så erfick ehuru Hélier de Carteret, som var seigneur i dömet St Ouen, på Jersey, tillåtelse på eget förslag att tillsammans med fyrtio landsmän kolonisera ön samt skapa ett regelrätt styre där, verkandes för utrotning utav piratverksamheten, styret bestod givetvis utav dessa nya landägare og gjorde så framtills feodalismen frågasatts nu under 2000-talet, sercquiäiskan är härledes härledd direkt från den variant av jèrriäiskan som talades i St. Ouen under slutet utav 1500-talet och har på Sark fortsatt sprakas kontinuerligt, hvilket även är hörbart för lingvister, som ovan nämndes så har det kommit att bli en stelnad fonologisk form utav sant oueniska.
  Invandrarspråket engelska kom in ganska sent på Sark, år 1787 skrev till exempel en missionär att engelskan var ett okänt språk på ön og så kunne mycket väl varit fallet då ön endast sällan besöktes utav engelsmän. 1835 ändrades ehuru dessa förhållanden när man importerade arbetskraft från England för gruvnäringen på Lilla Sark og under 1850-talet fingandes ön mer engelskt tillskott genom att rika engelsmän byggde sommarresidens på ön. Serkyee kvarblev ehuruväl i position framtills det andra stora Europakriget under nittonhundratalet, varefter turismen växt till sig hvilket haft mycket skadlig effekt på språkanvändningen i denna ändå ganska lilla men isolerade kommunitet.
  Sarks lagstiftande församling bedriver förhandlingarna på engelska men ibland kräver en tingsledamot att det skall ske på formell franska, hvilket då osså sker, den officiella bulletinen från administrationen skrives på franska og egendomsavtal likså. Genom Anthony Liddicoats försorg finnes sercquiais grammatik nedskriven samt publicerad 1994 og sedan år 2001 finnes ävenledes Liddicoats Lexicon of Sark Norman French, skriftspråket är dock icke kodifierat utan fritt. Det finnes ehuru ingen egen litteratur att tala om, även om redan prins Louis Lucien Bonaparte skrev ned, samt publicerade 1863, Parabol du smeaux från Matteusevangeliumet på sercquiais, i övrigt så vitt man vete åtfinnes faktiskt bara ett alster på språket som tidigare publicerats i Bullétîn d’Quart d’An d’l’Assembliée d’Jèrriais (Vol. 30, 1960):


Man buonhomme est bein malade

Man mari est bein malade
Et j’n’sais qu’est’ce qu’i’ a

J’m’en fus-t-en Guer-ne-si
Du Lundi à Mercredi

Mais quan j’ervins i’tait mort
Et encore ensev’li

J’appis mes p’tites ciselettes
Point à point j’l’décousais

Mais quan j’appraichis p’tite gorgette
J’craignais qu’i’ n’me mordisse

J’l’appis par l’gros orté
J’l’env’yis avau l’côti

J’priyis tous les corbins
D’v’ni prieu auprès d’li


~martedì 6 dicembre 2016

Paradisiellt


manlig monogami
kvinnlig polyandri

paradisets nektar
från dig flöda


~


Goddess - Devotional Love VI


I worship your excellent creation
recognizing its complexity

I love and crave your inner
as well as your outer

I love and totally burn up
in my desire when I get to taste your taste
both from thy fjord of amour
as sipping gently along thy skin

Your pleasure and satisfaction
both spiritual, mental as physical
means everything for me
I hope it does so
for you as like

without any shackles
or veil over your soul


~


Laponia


de kalla Laponia
Europas sista vildmark

man ser ej tillstympelsen
till någon vildmark där

där finnes inga vildar
där finnes ingen vildhet

varken vildren eller varg


~

Turkiets arabiska befolkning - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


Man hör väldigt ofta om kurder, greker, armenier eller assyrier i förhållande till den Turkiska staten samt dess oförrätter, men bara väldigt sällan om araberna, få vete ens att det finnes araber i Turkiet, förutöver sentida moderna inflyttare. Turkiet havandes förtigit dem väl. Hursomhelst, de äro i antalet av uppemot 400 000, om man går utefter de som tala arabiska, i speciellt Mardin samt Siirt-områdena i övre Mesopotamien vid Tigris där de bott sedan 600-talet. Den form av nyarabiska som dessa talar benämnes ofta som syromesopotamsk arabiska samt härstammar från medeltida irakisk arabiska og är en såkallad qeltu-variant. Den syromesopotamska nyarabiskan utmärker sig på flera sätt, varav den arameiska substratumsituationen kanske är den mest nämnvärda. Samma arabiska talas även i provinsen Hatay med den kända staden Antiokia som hamnade under turkiskt välde strax före andra världskriget. Många arabisktalande i Hatay bor från Iskenderun / Alexandretta i norr samt sedan söderöver, men de allra flesta bor omkring Antiokia samt längs kusten söder om Iskenderun.
  Dessa siffror inberäknar antagligen de 60 000 som talar samma nordmesopotamskarabiska men benämner sig etniskt som mhallami som äro härstammandes från språkkonverterade araméer og kurder, speciellt kurdiska inslag åtfinnes i deras egna språkvariant. Mhallamierna i Turkiet nyttjar det latinska alfabetet, emedans de i Libanon skriver med arabisk skrift, i Turkiet ses de som araber emedans de i Libanon ses som libanesiska kurder, själva benämner de sig oftast som araber, av kurdisk og arameisk stam. Förutom de 60 000 i Turkiet finns 50 000 i Libanon og 40 000 i Europa, varav 4000 i Berlin. Även de tvenne små judiska bosättningarna som finnes i Antiokia ock Iskenderun har arabiska som modersmål även om de bibehållit hebreiskan som liturgiskt tungomål, de vill ehuru icke benämna sig som araber. Denna judeoarabiska är snarlik den judeaorabiska som talas i Aleppo, hvilket är det rabbinat de tillhörde framtills 1938, de judeoarabiska språken går ofta även under namnet yahudiska. Även de kristna i samma område pratar arabiska, men deras variant kan distinktseras från den som talas utav sunnimuslimerna eller alawiterna även om de bebor samma städer, vi fåom kalla det kristoarabiska.
  Araberna hava i sen tid hamnat i minoritet i området Hatay, delvis på grund utav omflyttning samt delvis till följd utav att man tillförde två turkiska områden till de befintliga arabiska samt härmed kunde cyniskt skapa en turkisk dominans. Arabiskan var tidigare i statsturkisk stil totalförbjudet i det publika livet, hvilket bland annat innebär att utlärandet utav arabiska, offentligt sjungande på arabiska og användandet av arabiska namn är förbjudet, tillika så finnes uppgifter om att barn som talar arabiska i skolan, även under rasterna, kan räkna med fysiska straff. Allt detta havandes gjort så att de allra flesta äro analfabeter när det gäller sin syromesopotamska form utav östarabiska, emedans den klassiska arabiskan oftast icke alls behärskas. Man haver heller ej till följd utav den politiska situationen kunnat erhålla nya inlån från arabiskan, utan i princip alla moderna termer har gått genom turkiskan.


Arabiska beduiner


Arabiskan i Hatay är ej allena uppdelad på olika varianter som då kan benämnas varandes kristna eller judiska sådana, utan en mycket klarare skiljelinje går emellan de som sägo sig vara utav beduinsk börd samt de bosatta - alla äro ehuru numera bosatta då det kameldrivande livet övergavs för ett par generationer sedan, men en socioetnisk distinktion har kvarblivit och exempelvis giftermål emellan grupperingarna höre inte till vanligheterna. De tvenne gruppernas arabiska språk skiljer sig relativt mycket åt og de parlerar som oftast på turkiska vid möten om ej beduinen kan de andras språk, även i områden där båda grupperna bor tillsammans så äro det beduinerna som språkligt fått ge vika. De olika beduinstammarnas varianter skiljer sig icke så mycket åt sinsemellan, fallet äro tvärtom för de bofastas tungomål, men här kan skillnaderna anföras som innan åsyftades på religiös tillhörighet.~


domenica 4 dicembre 2016

Ungdomens lusta


en tjej måste få låtas leka runt
så mycket hon vill

en kvinna bör så aldrig bli vuxen
på den punkten~


Mia amore


mia amore
vuole due cazzi

e mi guardano


~


Il nostro ~ Grecanico - Terre SicilianeGrecanico et un peu Sauvignon blanc


ett ekologiskt friskt smakande suveränt billigt vitt vin passandes finnemang som apertiv, digestiv, eller till rätter utav fisk, sallad, frukter, kyckling, eller vad som, tonande fräscha smaker utav papaya, persikor, päron et citrus, med viss mineralism~

Sound of a harp - Devotional Love V


one feels the vibes from you
shining as a whole goddess
one of the few, with the extra pedigree

one melts so before you
there is nothing, nothing at all

that would get me to say no
to anything at all, you wanted or desired

your whole formation, essence
must always be let to beget

every cell in your creation
must act for achieving satisfaction
and more thereto

to belittle, forsake, forbid this
had been do darken your inner light

and not am I, to wish its quenching
~


sabato 3 dicembre 2016

Sexuell frigörelsetjejer tänker ofta lika mycket på sex
som killar, eller än mer

hämningarna måste ehuru bort
så att lustan blir fri

helt fri
genom hela livet
~

Läs exempelvis Tu est Divina, Erotica eller Femtio nyanser.

Ölands språkkultur - Censur af svensk og norsk media - ett axplockÖland står i brytpunkten emellan de danska og de sveiska kultursfärerna, där östdanskans skåneländska gjort intåg i sydvästra delarna av ön, emedans norra samt östra delarna på andra sidan Alvaret har östgötisk-sydsveisk börd, med gutniska influenser.


~

Kali Ma
~

+ Devotional Love, Astghik - My Goddess

Sparrissoppa med getoststrudel - Recept


för soppan:
• 800 gram sparris
• 1 gul lök
• några vitlöksklyftor
• 2 deciliter vitt vin
• 5 deciliter vatten
• två matskedar grönsaksfond
• 100 gram färsk bladspenat
• 3 deciliter vispgrädde
• salt og svartpeppar

till Getoststrudlar:
• 120 gram chèvreost med kant
• 2 deciliter rivet färskt vitt bröd
• 4 ark filodeg
• smält smör
• 4 skivor alrökt skinka
• 8 sparrisar
• sesamfrön, solrosfrön, pumpakärnor og havssalt

• Börja med att påsätta ugnen på 220 grader. Skölj härefter av sparrisen varefter de hårda nedersta bitarna avskäres, åtta utav de finaste sparrisarna tages för getoststrudlen, dessa åtta skall kokas upp varefter de kunne spolas med avkyllande vatten, torkandes i sin framlidna väntan. Resterande sparris skulle istället skäras upp i runt två centimeter stora bitar.

• Grovhacka löken og vitlöken, fräs detta i smör i en medelstor kastrull, när detta kännes gjort påläggs sparrisbitarna samt varefter vinet, vattnet og fonden påhälles. Detta skulle koka under runt tio minuter framtills sparrisen äro mjuk. När detta är gjort tillsätts spenaten samt grädden varefter allt skall mixas intill släthet, saltning samt peppring sker då likaså.

• Getosten skall smulas og beblandas med det rivna brödet. Filodegsarken skola delas på hälften samt påpenslas med smält smör, skinkskivorna skola halveras og påäggas på varje arkdel, även getoströran fördelas läggandes uppenpå varefter en sparris likaväl därlägges. Arken skolandes då ihoprullas för att läggas på en plåt med bakplåtspapper, ytterligare smör påpenslas ovansidan utav rullarna varpå fröna, kärnorna et havssaltet strös uppenpå. Strudlarna skola bakas under runt 10 minuter i ugnen framtills de erhuldit gyllene färg.


• Soppan serveras med getoststrudlarna intill. Vitt vin i glaset därtill.
~

venerdì 2 dicembre 2016

Kukmust


du gillar hur de får dig att njuta
du gillar den bekräftelse du får
du gillar att ta musten utav dem

att ta all energi, de har att ge


~


Min härkomst - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


jag äm piemontès-venetian, dalmas-skaraborgare-sørhallänning, jag är napolitan-siciliansk-beneventés, genovesare, jag är langobard, bajrare og alemann, romare ock toskan, jag äm jude, jag är mahummedan, jag äm af salomons ätt, jag är tysk, jag äm frank og burgund, jag är provençal og occitan, från Bretagne, jag äm limburgare samt holländare, men även saxare, latinare ock etrusk, likväl turk, grek, cypriot, kretan, og trebizondare, jag är georgier men även armenier, abkhaz samt osset, likväl turkmen, persier og indier, för att ej förglömma bruneier.


var kommer du själv ifrån?
~


Extremely beautiful - Devotional Love IV


I must say, that you are extremely beautiful, my heart and mind is fulfilled with adoring and worshiping You, without even having seen You, that much. Your face is like heaven, You could see the fabulous Goddess in all of You, of course I can’t see enough of You, wanting to see it all.
~