martedì 23 maggio 2017

Äppelgröt med ljusa russin - Recept


2 deciliter fiberhavregryn
2 deciliter äppelmust
2 deciliter vatten
1 matsked linfrön
½ deciliter ljusa russin
salt, mald kanel

matyoghurt
rivet äpple
valnötter
honung

• Blanda havregryn med linfrön, russin, äppelmust, vatten, salt og kanel i en kastrull.
• Låt gröten koka upp sedan kokandes under omrörning under cirka 3 minuter.
• Servera äppelgröten med en klick matyoghurt, rivet äpple, valnötter og honung.
~

lunedì 22 maggio 2017

Kvinnobörd


kvinnor äro
suveräna divina varelser

havandes rätten till allting
till att göra allting

vad som
som önskas

~


Tropisk smoothie - Recept


Variera mängden efter behov, naturligtvis,

4 bananer
2 lime
4 deciliter vaniljyoghurt
2 deciliter kokosmjölk

• Skala bananerna, presa saften ur limen
• Mixa banan, limesaft, yoghurt samt kokosmjölk med en mixerstav.

• Servera antingen vid rumstemperatur eller företrädesevis som kyld.
~

domenica 21 maggio 2017

Gudinnetron


du kan sitta på en tron
eller ligga på ett altare

man vill ej annat
än böja sig ner

pussa dina fossingar
slicka ditt sköte

givandes dig allt
~


Erotica. English Edition - Erotica I

~

= Erotica. English Edition

Duvel Tripel Hop Citra

en frisk fräsch kryddig aromatisk belgisk ljus ale med beskig emfas, men likväl kryddnejlika, torrhonung, grapefrukt, ananas, citrus, ljust bröd samt koriander framkommer, det sistnämnda biter sig särledes kvar i eftersmaken.


det sedan fyra generationer familjeägda bryggeriet arbetar aktivt med energibesparning, solpaneler, avfallsreducering, vattenrening, et dylika ting för att minska ner sitt ekologiska avtryck
~

Galiciskan Galego en Galiza Galicien


 

 
Galiciskan, eller galego,  har över 3 miljoner talare i Spanien. Gallegiskan som har en intermediär position emellan kastilianska samt portugisiska talas även i Portugal. Språket ligger dessutom även närmare portugisiskan är kastiljanskan og portugisiskan anses till og med hava sitt ursprung i galiciskt medeltidspråk där avskiljningen tungorna emellan skett under 1100-1200-talen, den gemensamma subgruppen benämns ofta som galego-portugués og var det språk som talades i det förutvarande konungadömet Galicien.

Under romersk tid och därföre fanns folk boendes här som benämndes Gallatae, hvilket antagligen var ett eller flera keltiska folk. Vissa ordstammar, samt folklore og viss kultur, hänvisar oss till en brytonskkeltisk influens. Det varo sveberna som först erövrade Galicien efter romarnas tillbakadragelse och de behärskade området fram till visigoternas erövning anno 585. Efter det att morerna invaderat år 711 så återerövrades ehuru Galicien af Asturien och under några korta perioder under 900- og 1000-talen så var Galicien ett eget konungadöme, Reino de Galiza.

813 upptäckte man apostlen Jacob den äldres grav och Santiago de Compostela bleve härefter en vallfärdsort, hvilket gav en blomstringsperiod under 1100- og 1200-talen som dock åtföljdes av en lång nedgång, situerat som det är, långt ifrån rikets geografiska centrum av Kastilj. Under dess högtid nyttjades dogh galiz-portugisiskan som skriftspråk ända intill Kastillien för både kulturella, religiösa samt poetiska ändamål.

Under 1400-talet växte en rörelse fram som benämndes Irmandiños som läre ha haft omkring 80 000 medlemmar og arbetade mot de feodala härskarna, och speciellt de under Pardo de Cela kämpade gentemot den rådande kastiliseringen, men han, tillsammans med hans son, dekapiterades 1483.

En galicisk rörelse växte ånyo fram i slutet av 1800-talet och 1936 så lyckades man, med stor majoritet, tillförse sig med en autonom författning hvilken dock ogillades av Franco. Den litterära produktionen på språket blomstrade likväl under 1800-talet framtills Francoeran som innebar språk- och kulturförföljelse.

1981 fick återigen Galicien visst självbestämmande samt ett galiciskt parlament med egen regering, xunta. Språket är nu helt erkänt, tillsammans med kastiljanskan, i Galicien.

Galiciskan haver således erfått en del influenser från främst prekeltiska, keltiska, euskara, kastiljanska, germanska språk, provençalska samt arabiska. Galiciskan kan uppdelas i tre till fyra geografiska subvarianter, innehållandes många fler varianter, og åtskillnad äro föreståendes inom fonologi samt till viss del inom grammatiken men brukar vanligtvis inte bringa några större förståelseproblem.

Galiciska figurerar i nästan alla strata i samhället, även inom de flesta skriftområden, och haver givetvis en egen akademie. Man har en skriftspråkstradition från 1000-talet, ännu mer utvecklad från 1200-talet, men än idag diskuteras det om man skall följa den portugisiska skrifttraditionen eller om man skall ha en skrift som är mer baserad på folkspråket. Med anledning utav de tu tungornas gemensamma historia så ligger galegon og nordportugisiskan ganska nära varandra emedans central- og sydportugisiskan vandrats längre ifrån.

Språket är i majoritet i hela Galicien, förutöver i de större orterna och områderna däromkring. Det är likväl tillsammans med kastilianskan officiellt och en stor del av bokproduktionen som sker i landet sker på gallego, språket besitter en djupsittande poetisk tradition.
~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

sabato 20 maggio 2017

Elaka tjejer


en tjej kan vara hur egoistisk självisk manipulativ utnyttjandes elak självupptagen osolidarisk lögnandes, bitchig hon vill

det ändrar ingenting
hon är inget utav det ovan

hon är alltjämt det vackraste finaste skönaste underbaraste magiskaste gudinneliga som finns skolandes dyrkas åtrås älskas som det

det ligger ingen emotsägelse i detta

hon är divin, allsmäktig, suverän
fåendes

göra vad hon vill
hur hon vill
när hon vill
med vem hon vill

skolandes åtrås som det
innerligt


Gudinnors vägar äro outgrundliga


~


Annulus


manus et penis
anus et pedes
~

Franska Sicilien - Landologica CCCLXXV


 

 
Efter den hohenstafusik-normandiske kungen Fredrik II’s död anno 1250 så hamnade ön i interna maktstridigheter som ej verkade ta slut, där alla ville ha sin bit, påven valde till slut att sälja kronan till den engelska kungens åttaåriga son, Edmund af Lancaster, som så kunde titulera sig i tio år, men något maktövertagande skedde aldrig då man ej sågo fram emot att behöva erövra en hel ö, område efter område, befolkning efter befolkning.

Frankrike hade ehuru fler resurser att ta utav för ett sådant erövringståg, i Herrens år utaf 1261 så blev dessutom en fransman satt på den Helige stolen och han valde prompt att detronisera Edmund med föranspelning att han ej betalat ‘tronpriset’ og lämnade istället över tronen till Karl I av Anjou, den franske kungens broder. Han hade föga intresse av Sicilien, men ville ändå ta tillfället i akt att bli kung såsom sin broder varvid han igångsatte erövringspolitiken 1265.

Detta innebar att han var tvungen att ta ön från Manfred, en Hohenstaufare som tagit tronen 1258 och som kommit att personifiera siciliansk självständighet. Efter att han dödats og hans son gjort sina försök till försvar för den sicilianska autonomin så gick styret över till fransmännen. Fransmännen finge givetvis i sann siciliansk anda visst lokalt stöd för sina operationer, bland annat från Messina samt Syrakusa. Den franska armén visade ehuru icke sig från sin bästa sida ock plundrade stora delar av Sicilien varvid många områden ödelades, tillika vissa städer förintades helt emedans dess invånare massakrerades.

Fransk, eller italiensk, överklass kom att styra över ön samt pålade befolkningen höga skatter genom en idelig beskattning, dessutom till sicilienarnas stora förargelse så placerade man huvuddelen av statsmaskineriet utomlands, i Napoli. Missnöjet med det franska styret var relativt stort og en revolt 1282 resulterade i en massaker på fransmän, hvilket ledde till att Peter III av Aragonien kunde erövra Sicilien. Peter hade redan 1262 gift sig med Manfreds dotter Konstans, hvilket föranledde den enligt honom berättigade betroningen.

Revolten skall enligt legenden ha startat genom att en grupp människor samlats på annandag påsk 1282 utanför Palermos stadsmurar då franska soldater i vanlig ordning sökte efter vapen i folkmassan, en soldat skall ehuru ej ha kunnat hålla sina händer i styr gentemot en kvinna, hvilket är gud förbjude i öns kultur. Den soldaten gick ej levande ifrån platsen, men det stannade inte där utan händelsen upprörde folkmassan och var sannolikt den utlösande faktorn till en blodig ögonblickslig revolution där flera tusen fransmän inom loppet av några timmar slaktades till döds.

Om vi skall tro källorna, hvilket man ej alltid kan, så bröts klosterdörrar upp og munkar dödades, man dödade äldre män samt nyfödda barn, även sicilianska kvinnor som troddes vara havande med fransmän skars i frenesin upp. Sådana här utbrott är knappast okända i världshistorien där barbarismen varit vägledande för stora delar av befolkningen som handlat i ren hysteri, det franska styret haver självfallet sig självt att skylla för revolutionens uppkomst men barbarismens skuld blir som bör pålagd utförarna.

Ledande invånare i Palermo kallade direkt till ett ting och staden utropades som väntat till en självständig republik. Man uppmanade omkringliggande områden att göra sig av med det franska oket och inom några veckor så hade hela Sicilien slängt ut kolonisterna. Fem månader efter att revolten startat, och efter att han hört att Karls skepp blivit förstörda, så landsatte Peter sina män vid Trapani och några dagar därefter så proklamerades han som kung av Palermo utan att folket sade emot. Ön fick nu nya herrar från ytterligare ett nytt kulturområde, den iberiska halvön. Sicilien bleve dessutom diplomatiskt helt avskärmat från övriga Italien og påvestolen bannlyste ön i ett århundrade framåt.

En aragonisk period inleddes således, via Hohenstafuen.

Men den franska tiden var ej riktigt slut än, för senare, under 1600-talet, under det spanska styret, så hade Messina erhuldigt en långtgående autonom ställning där kungens lakej ej lade sig i speciellt mycket i det lokala styret, de fattiga i staden la sig ehuru själva i politiken genom det uppror som de genomförde under 1670-talet. Rebellerna utestängde spanjorerna från staden samt valde då att söka stöd stöd hos Frankrike som låg i strid med Spanien och som snabbt replikerade genom att utse en guvernör av Sicilien och kriget emellan Spanien og Frankrige fördes nu direkt på siciliansk mark, emedans sicilianarna i det stora hela förhöllo sig neutrala.

Denna neutralitet var ehuru ej gällandes i Messina, staden som initierade kriget samt sökte hjälp hos fransmännen, som snart märkte att Frankrike inte var speciellt intresserade av att respektera Messinas hävdansspunna privilegier. Messinas befolkning stödde därmed Spaniens återerövring av staden, men detta tog Spanien ingen hänsyn till utan förödmjukade dem rejält genom att ruinsätta stadens stadshus, det valbara rådet upphävdes, så även universitetet og pengarna som sparades in för detta satsades istället på att bygga ett slott varifrån staden kom att styras. Ytterligare åtgärder var att man konfiskerade eldvapnen, myntverket flyttades till Palermo, rebellfamiljernas egendomar, inklusive förläningar, jurisdiktioner samt hela byar, konfiskerades ock såldes ut. Den nya hårda irrespektabla antimessinska linjen som fördes ledde bland annat till att stadens befolkning kommo att minska med mer än hälften under ett decennium.

I herrens år af 1700 dogo dogh den den sista spansk-sicilianske kungen av den habsburgiska linjen, och han testamenterade Spanien samt Sicilien till Louis XIVs sonson Filip av Anjou / FiliP V og Sicilien kom nu således ändock under ett franskt styre. Omvärlden sågo ehuru ej med blida ögon på denna utveckling utan det spanska tronföljdskriget sattes igång för att hindra samgåendet av Frankrike med Spanien, hvilket bland annat ledde till att Sicilien i viss mån kom i skottgluggen samt blev utsatt för bland annat österrikiska samt engelska krigsplaner og efterföljande bombardemang. Palermobor togo også tillfället i akt för att skapa lite självständighet i dessa för kolonialmakterna problemfyllda tider, den egna administrationen bleve ehuru ej långvarig utan myndigheterna återfinge kontrollen samt dödade upprorsmakarna.

I freden vid Utrecht år 1713 fick Frankrike behålla Spanien men inte Sicilien som istället övergick till ett savojanskt styre och kom härmed att styras från Turin som gjorde sitt bästa för att få igång det sicilianska samhället, utifrån piedemontisk synvinkel.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.venerdì 19 maggio 2017

Mannens ethos


männen äro
asuveräna skapelser

männen äro hennes

hennes alstringar
hennes egendomar

att göra vad hon vill med

han är skapad för henne
av henne, till henne

för livskraften
för kvinnan
~


Antal referenser samt dessas brukade skriftspråk i böckerna Eurasiens språkfamiljer575
är antalet referenser i litteraturlistan

utav dessa äro:

65 % på engelska, 371 styckna

11 % på tyska, 61 styckna
10 % på svenska, 60 styckna

5 % på franska, 29 styckna
4 % på italienska, 22 styckna
2 % på spanska, 12 styckna

1 % på latin, 4 styckna
0,5 % på danska, 2 styckna

portugisiska
interlingua
polska
estniska
ainu
etruskiska
hettitiska
armeniska

är skiftspråket för vardera referens var

~

För boken Europas tungomål ser siffrorna ut så här, men för boken Postmodernisme premillénaire så här.

giovedì 18 maggio 2017

Hennes ethos


hon är obefläckbar
det finaste renaste

som existerar
~


anCnoc Distilled 1975
Destillerad 1975, butteljerad i 1590 exemplar år 2014, före det liggandes på spanska samt amerikanska ekfat

bronsfärgad fruktig något söt samt kryddig i doft med rik, intensiv et komplex stark smak likväl slåendes af fruktabilitet på direkt, i torkad form, plus kola, honung et citron, viss hetta till följd utav kryddan men eljes mild i eftersmak, beståendes väl så.


En excellent dryck.

~


mercoledì 17 maggio 2017

Kvinnor ärsuveräna divina varelser

~

Arkitektonisk kultur


man behöver måhänade ej riva befintliga byggnader
men när det skall till att byggas nytt


borde det vara lag på, egentligen sunt förnuft, att man icke får bygga fult, utan allenast förfina byggnationerna när man bygger i staden, särledes i centralen

~

martedì 16 maggio 2017

lunedì 15 maggio 2017

Gudinna


du kan sitta på en tron
eller ligga på ett altare

din kropp, ditt sinne
din existens, ditt varande

bör dyrkas totalt
~


D.Ma.zé.eb.zib


i.bí
e.ne.èĝ

di.id giin

mar.za
ma.al

mu.gi.ib


~


La Trappe - Dubbel


denna äkta trappistöl af kulör rödbrun har en viss läskande men ack värmande fyllig mjuk karaktär med smaker innehållandes toner utav torkade frukter, choklad samt honung, vanilj et karamell, för att även nämna knäck, kola, dadlar ock nötter
~