domenica 21 agosto 2016

Stockholmska et shobresvenska


Stockholm, som är Sveriges rikes huvudstad, kommer icke i historisk blickpunkt förrän under mitten av 1200-talet, men haver sedan dess istället gått en snabb utveckling till mötes.

Stockholmskan tillhör de uppsvenska målen, men har som ett stadsmål både sociolekter såsom geografiska varianter, samt utvecklas ibland relativt snabbt, åtminstone i en del av dess delar, hvilket är högst brukligt för urbana lekter.

Sådana kan vara av ny art, såsom rinkebysvenskan eller söderslangen / ekensnacket där det sistnämnda inte uppkommit förrän under årtiondena omkring 1900. Rinkebysvenskan, som også är gåendes under benämningarna rinkebyska / albysvenska eller derrogativt kebabspråket / blattesvenska, hava en stor mängd lånord från flertalet olika invandrarspråk och det är väl värt att påpeka att de distinkta orden inte enbart används inom den etnospråkliga gruppen som ordet härrör från, utan de kan spridas till att allmänt nyttjas i området, hvilket förstärker deras hörighet. Speciellt rinkebysvenska samt skånska tungomålsvarianten rosengårdska har vunnit publik plats i särledes musiken, men även smått i vissa former utav litteratur. Språken kallas även samlande ibland för miljonsvenska / shobresvenska eller bara invandrarsvenska.

Termen invandrarsvenska må ehuru vara för vag då den likväl kan appliceras på svenska med accent, likväl gällandes för exempelvis blattesvenska, emedans geodefinabla termer antagningsvis mer fångar in de geospråkliga sociolektiska utvecklingarna, som förvisso har strukturella likheter men måväl utvecklas egenartigt ifrån varandra.

Såsom varandes ett stadsmål så haver även de olika stockholmsvarianterna, eller stockholmskan som helhet, hela tiden fått inta stora influenser från inflyttande element, vare sig de är från omkringliggande områden, från Skåne, Norrland, eller av utspråklig börd, om vi med inspråklig börd inkluderom alla germanska språk inom Sveriges gränser, plus før exempel åländska ock liknande tungor i närområdet.


På äldre stockholmska är det väl att påpeka att ‘stockholmare’ på det målet egentligen heter stockholmae.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento