domenica 31 gennaio 2016

Efter sex månader


vi har nu varit ihop i sex månader, precis som alla nyförälskade og nya par så har vi haft ljuvlig sex mest hela tiden, på alla upptänkliga vis og sätt. Du vet nu att jag totalt dyrkar å åtrår dig som den gudinna du är, jag skulle aldrig någonsin komma på tanken att lämna dig, jag skulle aldrig någonsin vara otrogen mot dig, oavsett hur du beter dig eller vad du än gör o kräver. Du vet att jag är din og jag har nu under dessa månader fått erfara hur gudomligt det är för mig att få komma in i dig, att få smaka dig. Jag har totalt erkänt dig som min gudinna, tittandes djupt in i dina ögon. Du har mig precis i din ficka, i dina tajta byxor.

efter dessa sex månader slutar du helt röra mig, eller i alla fall speciellt min fallos. Jag fortsätter naturligtvis i min åtrå, pussar dina fötter varje gång du vill, visar min totala underkastelse, slickar din kärleksfjord så ofta og så länge du vill, flera gånger om dagen vid alla möjliga tillfällen, när du sitter i soffan o vill bli slickad, innan du skall sova og efter när du vaknat, eller kelar med din nacke o rygg. Men du rör mig aldrig tillbaks o jag får absolut inte komma in i dig. Jag är naturligtvis förbjuden att onanera själv för om jag gör det så är jag otrogen mot min gudinna, endast du äger min orgasm samt min säd. Den enda spermieutlösning jag får ha är den som kan ske när annan orgasm ej sker, d.v.s. att jag genom min totala psykiska åtrå gentemot dig får min sperma att komma ut lite ändå. När så sker o du märker det, så viskar du lite lätt i örat mitt att du just idag hade tänkt avlasta mig, hjälpa mig få utlösning, men att det nu inte behövdes och så visar du med dina ögon att jag skall slicka dig så att jag därigenom får smaka din gudomlighet.

jag går runt i vårat boende med nästintill ständig erektion, för jag är för det första väldigt sexuellt viril med erektion även i vanliga fall flera timmar per dag, men jag blir alltmer og mer sexuellt utsvulten å i mitt sinne existerar bara åtrå inför dig. Du som gudinna o högre skapad varelse behöver dock få fler killars uppmärksamhet än min, du är värd mer uppmärksamhet än vad jag kan bemästra, samt så vill du ha variation på fallosar o andra älskogstekniker, o vill prova alla som du finner attraktiva, dessutom gillar du att låta killar jaga dig. Jag slickar dig för att du skall få uppvärmning före du går ut o letar nya objekt som skall dyrka dig o efter du gjort detta, jag visar min åtrå utan ens minsta krav på att jag själv skall bli tillfredsställd med. Du äger min orgasm totalt. Du tar både hem dina byten, för att det inte skall verka konstigt inför dem så säger du bara att jag är en inneboende för ett tag o jag får lägga mig på soffan emedans ni har vildaste sex i sängen, eller så sover du helt enkelt över hos dem. Hursom, så pussar jag dina fötter o vidrör din kropp med tunga samt händer.

Efter låt säg, ytterligare en månad så lägger du din hand över min som ständigt starkt erigerade lem, utan att göra några rörelser utan bara håller handen där. Du känner hur mitt hjärta pumpar hårdare än aldrig förr, precis som jag är på väg att få hjärtattack av kåthet samtidigt som jag uppfylls av eufori varandes i himmelsriket där med din beröring. Du styr över mitt liv o lem. Du tar bort din hand utan att ha gjort några rörelser, vänder dig om o ber mig slicka ditt gudinnehål, för att sedan bli dirigerad att smeka, pussa o tungväta din rygg samt nacke samtidigt som du använder en stav för att tillfredsställa dig själv. När du är färdig får jag slicka dig igen, sen vill du somna till mina smekningar längs din rygg.


Livet fortsätter i ovan vigör, jag får lida av min totala kåthet. Du har naturligtvis flera älskare, både tillfälliga som stadigvarande. En dag dock efter ytterligare, låt säg en månad, så drar du din hand givandes mig orgasm, det går antagligen väldigt snabbt.

~


Campo Viejo - Reserva 2004 - Rioja
75 % Tempranillo
15 % Graciano
10 % Mazuelo

traditionellt mogen kraftigt rött Riojavin med djup et aromas complejos fyllda utav sorta bär af skogskaraktär, likväl som kryddor, peppar, vanilj et dustig aromitet, infångadt i en mjuk rund og balanserad mustigt långvarig finitet


Smakar som Rioja rojo gör men ett utav de bättre.


~

Hjärtats tillslutning


tillslutandes
hjärtat mitt

portarna stänges
borgen vaktbesättes

i källarvalvens hålor
fragmenterar jag mig själv

i rädsla för vad som
ovan jord föregås

skalar av mig själv

liten har jag blitt
~

sabato 30 gennaio 2016

Fager


du är så otroligt fager
en himmelskt skinande gudinna

precis som du är
perfekt, enligt mig


~


Intellektuella


vissa är intellektuella ibland
andra är intellektuella alltid


~

Definiera kvalitativ metod - Postmodernisme premillénaire XXVII


Frågan kommer då upp om huru man på ett enkelt sätt skall definiera kvalitativ metod. Om vi bortgåom från den socialkonservativa tänkaren Disraelis yttranden angående definieringar, “I hate definitions”,1 som förvisso är intressanta, og försöker få till en definiering av denna metodo­logi med medvetenheten om att det är ett svårhanterligt projekt för “[h]ur kvalitativ metod skall definieras är inte självklart”.2 Dessutom så äro få “procedures or terms are standardized”, men detta, menar Neuman, “does not mean that qualitative research is less valid”.3 Neuman fram­håller att det förhåller sig på detta vis till följd utav att en “qualitative researcher begins with a research question and little else. Theory develops during the data collection process. --- A qualitative researcher builds theory by making comparisons”.4 Han påpekar även att “a quali­tative researcher may use a case study approach, in which she gathers a large amount of information on one or a few cases, goes into greater depth, and gets more detail on the cases that she examines. She gathers a range of information about a small number of selected cases”.5 Undersökningen är till sin genomgående karaktär en fall­studie, enligt denna samt framkom­mande definiering, där man fördjupar sig i en tanketrad­ition og flera fenomen. Detta stämmer väl överens med Halvorsens påpekande angående fall­studien då han menar att en fallstudie “har ... bara en eller några få undersökningsenheter”6 - även om vi i denna skrift havom både en djup og bred undersöknings‘enhet’. En djupare definiering utaf fallstudien är svår att finna då ingen consensus råder kring vad det är og därmed ej heller vad som är rätt eller fel, en “del av denna förvirring beror på att man ofta jämställer fallstudier med fältarbete, etnografisk meto­dik, deltagande observation, kvalitativ intervju, “grounded theory”, fenomenografisk metod och pilotstudier”.7


~


Fotnoter:
1) Disraeli, Vivian Grey, 1826, citerad i, Andræ et al, Citatboken, MCMLXVII:82.
2) Alvesson ø Sköldberg, Tolkning och reflektion, 1994:10.
3) Neuman, 1994:319.
4) Ibid:322.
5) Ibid:321.
6) Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, 1992:67.
7) Merriam, 1994:20.


venerdì 29 gennaio 2016

Tigrinna - Tu est Divina I XLIV


du får ta vad du vill
från allt du vill

från alla du vill
vi smeker din man

klös du på
vårt blod är ditt

IγEnsamhet


att vara intellektuell
innebär hög grad av ensamhet

särledes om man är exceptionell

~

Isittande


jag känner fortfarande osäkerhet
varje gång någon kommer i hissen


~Bortskämmas


ni bör bortskämmas totalt
ni bör få allt ni vill

göra vad ni vill

vi ska göra allt ni vill
vi ska göra allt för er

vi är era dyrkandes slavar

~


Troublette - Bio

en belgisk ekologisk torr veteöl af viril fräsch ton törstsläckandes till sol, smaker av hö, citrus, grapefrukt et vìn blânc


~

giovedì 28 gennaio 2016

Omätbarhet - Postmodernisme premillénaire XXVI


Så här förhåller det sig ganska ofta hos samhällsdiskuterande arbeten då bland annat undersökningsobjekten “do not lend themselves to precise measurement”.1 Detta kunne man ej förutspå eller förutsätta i ett kvalitativt material av denna art och därmed så måste analysarbetet före­komma under hela undersökningen og ej allenast under komparationsdelen, en analys som skall hava som mål att kunna skapa en idealtypig form av idéfloran med grund i Lyotard komparabilt de övriga.

~


Fotnot:
1) Abercrombie et al, The Penguin dictionary of sociology, 1994:341.


mercoledì 27 gennaio 2016

Obefogade rädslor


jag tycker det är bra att du har flera killkompisar
med riktigt stora fallosar

att de ofta kommer på besök
när jag jobbar

eller att du hos dem sover över
eller att de sover över hos oss

jag känner mig inte hotad
du väljer ju mig ändå

~


Detta är inte poesi


i

ditt poetiska tyckande
ditt opoetiska sinnelag


~

Till läkaren:


jag skiter i det
jag dör hellre~

martedì 26 gennaio 2016

Djup kärlek


kärleken emellan oss
skall vara djup

jag som man skall
dig troget älska
dyrka

du får knulla
hur många
hur mycket, hur ofta
du vill
~


Strandlida bryggeri - Röd Ale

mer maltig i sin eljes friska smak, än de övriga jag smakat från samma halmstadbryggeri, men även karamelliserande knäck, bröd, tall et torkad frukt


~

Kvantifiera et Konceptualisera Kvalitativt material - Postmodernisme premillénaire XXV


Som redan påpekats så äro materialet af kvalitativ art, d.v.s. det äro “in the forms of words, sen­tences, and paragraphs rather than numbers”.1 Det naturliga äre att när man använder sig av kvalitativt material äre att man även använder den kvalitativa metoden, det är språket samt dess förmedling som äre basen för förståelsen.2 Detta är dogh igge nöd­vändigt utan man kunne med viss fördel använda sig utav den kvantitativa metoden om man så väl­je, även den metod som kallas ‘innehållsanalys’ skulle gå att nyttja, men i reella termer så är det just det som kommer att analyseras häruti, d.v.s. innehållet.3 Angående de kvantifierade metoderna så skulle det kunna gå till på det sättet att man väljer ut vissa värdeladdade termer eller dessas innebörder i postmodernismen samt idéerna ock kvantifierar dessa, för att sedan kompa­rera kvantifieringarna för att se om någon korrelation eller diskorrelation återfinnes i statistiken, en galileisk metodik. Men författaren anser icke att detta är en tjänelig metod utan använder sig hellre utav kvalitativ metod för belys­ning utav ändamålet i utredandet av vad de olika idéerna anser, i sig själva eller i sina kompareringar - att an­vända statistiska metoder innebär alltid vetenskapliga problem. Det skulle dessutom icke vara tjänligt att använda sig av kvantifieringar et kvantitativ metod då mer exakta termer måste åfinnas för en sådan för att se om dessa äro kontradiktära, om inte de olika texterna i princip innehåller samma ord og termer. Förvisso kunne man konceptualisera samt därigenom kategorisera de konceptualiserade framkomsterna, samt på olika vis mäta dessa, detta göres ehuruväl indirekt, samt direkt, via självaste analyseringen ändå, häri ehuruså dock såsom innehållsanalys.4

~


Fotnoter:
1) Neuman, 1994:316.
2) Helenius, 1990:81, 248.
3) Neuman, 1994:261-271.
4) Ibid:122, 406.


lunedì 25 gennaio 2016

Osjälviskhet - Femtio nyanser VI


även om det givetvis föder prestationskrav, du som kvinna vänjer dig vid större samt skönare stunder, något som jag som vit man inte överhuvudtaget har förmåga att tillfredsställa huru mycket jag än skulle försöka, så är det något som jag innerligt bejakar fullt ut ändå~


Matriarki


ej allenast utopi
må det bliva vår framtida verklighet

för kvinnan, för er drottningar
för feminismen

bör vi alla slåss
samt vi män underkasta oss

matriarkin
eran divinitet
~


Die Burg Hohenzollern - Landologica CCCXII~

domenica 24 gennaio 2016

Snopeligt njutningstopp

 

med snoppen
på toppen
av din topp

du kan få smaka
på min knopp

men det kan ack
bli en flopp
då jag hellre har
min tungoförsedda knopp

nere vid din divina njutningspropp
därhän jag sätter mitt hopp
vid din njutnings förlopp

som ej någonsin bör få ett stopp~


Ett glöggrecept


1 flaska fylligt rödvin
1 deciliter cognac, alternativt calvados eller vodka
2 deciliter strösocker
ett tiotal kryddnejlikor
2 stycken kanelstänger
några nypor krossad kardemumma
en bit färsk skalad ingefära
två bitar pomeransskal eller motsvarande malt
1 apelsin


Det är bara till att värma upp vinet, cognacen, kryddorna og sockret i en kastrull, för att sedan sila den ren.~

Lógos kai Mûthos - Postmodernisme premillénaire XXIV


Felsteget många gör i sina narrationer är att övergeneralisera samt att i sina konklusioner tro att man funnit lógos, som hos Herodotos kom att vara gällande för den sanna berättelsen, den man vet, emotsatt mûthos, som hos samma tänkare fått stå för en fiktiv berättelse, men det är märkvärt att ordets myt ursprungliga betydelse, tillika lógos, är ‘ord’. Närheten i orden är beklämmande, men en sanning i sig. Ordet ‘mytologi’ betyder nämligen ursprungligen samt bokstavligen ‘berättelseberättning’, det vi kommit till insikt med är att även lógos är mûthos, för om vi ej behaft denna kunskap, hade vi gått emot forskningsessensens ethos.1 Vi kunnom här följa Nietzsches proklamation kring om att allt äro för­villelser, allena illusioner.2
~


Fotnoter:
1) Jämfr, Puhvel, Comparative mythology, 1989:1-2.
2) Nietzsche, Om moralens härstamning, 1965:139, på s. 177 gange han exempelvis emot den sanningstroende vetenskapen; Nietzsche själv förvillar sig ehuruväl även han förandes fram en eller flera ‘sanningsteori/er’ i skriften, speciellt viljan till makt, men även sanningen om att alla sanningar äro konstruerade og så vidare, se även Ansell-Pearson, An introduction to Nietzsche as political thinker, 1999:4-5, 15-16, 18, 81-82, 84, 105, denna, enligt mig, viktiga kontradiktion framhäves icke ordentligt av Ansell-Pearson, men se dogh exempelvis pp. 18, 39, 151.


sabato 23 gennaio 2016

Vetenskapliga sexstudier


studier visar att kvinnor söker mer maskulina män när hon har ägglossning
studier visar att kvinnor söker mer maskulina män när hon söker engångspartners
studier visar att kvinnor söker större fallosar för sina älskare

studier visar att kvinnor söker mer mjuka män för långvarig parbildning
studier visar att kvinnor mår bäst om hennes behov samt önskningar faller in

under alla omständigheter kunne man konkludera att vi snälla män stödjer kvinnan om hon får leva ut dessa sina önskningar, knullandes fritt

~
Fluffig omelett med ost og persilja


för en portion
2 ägg
några droppar citronsaft
önskad mängd hackad färsk persilja
några matskedar riven parmesan
solrosolja
salt et svartpeppar


• Dela äggen, häll gulorna i en separat skål og vitorna i en annan, större, skål. Tillsätt några droppar citronsaft i gulorna.
• Vispa ihop gulorna med kryddorna, persilja et parmesanen.
• Vispa vitorna till ett någorlunda fast skum, men vispa ej för länge.
• Vänd ner vitorna i ägguleblandningen rörandes det samman med en metallsked.
• Värm upp olja i en panna, häll i äggsmeten låtandes stå på medelvärme i ungefäreligen 3 minuter.
• När den är färdig, obränd i botten, så vikes halva sidan över den andra.


ätes gärna till en sallad

~

Torino surprises you


~

venerdì 22 gennaio 2016

Women are superior


we should serve
she should rule~


Resande bosatta


i Frankrike måste varje kommun med över 5000 invånare erbjuda en tomt för icke-fastboende, med dricksvatten og sanitet

varför kan icke Sverige göra liknande

så länge kommunala bostadsbolag finns
så bör dessa åläggas ansvaret

~


En Förståelse utav Forskningsansatsen - Postmodernisme premillénaire XXIII


Det som följer är därmed ett frågeställdt forskningsspörsmål där självaste syftet är att få fram sanningen, vetandet, att undersöka förhållandet utifrån visst material samt vissa gjorda spörsmål för att kunna utröna samt berätta huru det föreligger, ehuruväl ej för att ganga til fréttar, utforska framtiden, så som viss forskning ambitiöst syftar. Att berätta en berättelse, eller latinoakademiskt uttryckt att narratera en narration, det sista ankommer från det andra, narrāre ‘att berätta, narratera’ kommer i första hand från indo­eu­ropeiskans *gnarrāre som betyder samma sak, samt *gnə-ro-, ‘att veta, expert’, og roten för detta ord är troligtvis *gnō ‘att veta’. Ock till stor del ligger den basala forskningsansatsen i detta, d.v.s. att ställa frågor för att kunna narratera en narration, byggd på framkommet vetande. Men som ‘forskare’ skall man som ovan vara väl medveten om att hela essensen utav forskningen ligger just i att det är emotstrideligt denna essens, att ens tro att man kan finna den, d.v.s. sanningen. Det är en av de större skillnaderna emellan naturvetenskaplig vetenskap samt samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskning, den naturvetenskapliga kunne i många hänseenden arbeta sig fram till en sedd sanning för att Erklären emedans samhälls- samt humanistisk forskning snarare strävar efter att Verstehen,1 en förståelse som naturligtvis kan vara varierad. Men även den stereotypiskt sedda naturvetenskapen är, eller har blivit, flexibel i sitt seende, den kan sägas havandes blivit mer österländsk i sitt betänkande frammanandes en fysikalisk ständig föränderlighet, aristotelikanskt hänförandes till Herakleitos, där den fysiska realiteten snarare är dynamisk og rörlig, än platonskt tidlös, statisk ock konstant.2 För att appellera på orden häruti nyttjade så kunne man säga att detta gnoande, som ibland utmärkes utav ett gnölande, seom vi enklast via komparationen av engelskans ‘know’ eller varför ej ignorant som ironiskt nog även räknas till denna rot med en negationsprefix framför. Man skall igge ignorera forskningsessensens ständiga spörjande i jakt på vetandet, som kommer fortsätta även efter man har narrerat sin narration.

~


Fotnoter:
1) Helenius, 1990:24.
2) Ibid:18, 41.


mercoledì 20 gennaio 2016

Självklart


naturligtvis bör du få prova
naturligtvis bör du få båda

eller än fler
så många du vill

naturligtvis bör du få allt du vill
~


Att forska - Forskningens essens - Postmodernisme premillénaire XXII


Så, hvad betyder ‘forska’ egentligen? Vari ligger begreppets direkta samt djupa egentliga innebörd? En fråga som är omöjlig att besvara, ty hvad forskning är, äro upp till var og en samt dennes konnotationer till fenomenet, men om vi mycket kort tittom utifrån språklig synvinkel så blifvandes det mycket enklare, ty ‘forska’ innehåller sk-suffixet som i svenskan behaver som ursprunglig betydelse att något inträffar intensivt ock ordet ‘forska’ betyder såtillvida ‘att fråga intensivt’, att fregna, märk väl att det ej betyder att man även skall besvara de ställda frågorna, enbart att man skall ställa dem samt därefter förhoppningsvis antagligen undersöka just detta - men att tro i sin enfald1 att allomfattade svar finnes samt totalt tro att man funnit någon sanning är absolut icke att bedriva forskning, det är i princip just motsatsen till detta, det stänger ju till frågeprocessen.2 I latinet åtfinnes par exemple orden poscō, poposcī ‘fråga efter’ samt den sanskrita kognaten pŗchati ‘han frågar’ med samma iterativa suffix som är ett vidspredt indoeuropeiskt fenomen.3

Fotnoter:
1) Jämfr. Beck, Vad innebär globaliseringen?, 1998:112 som benämner de enfaldiga som ’löjliga’, med lite självransakning, angående hans egen bok, så hade Beck själv fått inklassificera sig i denna genre.
2) Om det mycket intressanta ordet tōtus se exempelvis Bonfante, “lat. tōtus”, i Ricerche linguistiche, 4:164-174, Zimmer, “Zur Etymologie und zu den ältesten Belegen von lat. totus”, i Glotta, vol. 63:221-225; eller Lehmann, “Linguistic Structure as Diacritic Evidence on Proto-Culture”, i Cardona, et al (eds.), Indo-European and Indo-Europeans, 1970:3-9, Ivanov, “Indo-European Expressions of Totality and the Invitation for the Feast of all the Gods”, i Jones-Bley, et al (eds.), Proceedings of the Ninth Annual UCLA Indo-European Conference, 1998:69-94.
3) Se t.ex. Niepokuj, The Development of Verbal Reduplication in Indo-European, 1997:137, 142, 188.


Šauštatar - Landologica CCCXVI~


martedì 19 gennaio 2016

Mysstunder


jag älskar sköna mysstunder, jag älskar sköna stunder av sex, ibland dessa förda ihop, ibland strängt separerade

jag älskar när min pulserande fallos trycker mot ditt ryggslut, när jag kelar i din nacke, jag älskar när du håller lätt din hand över ståndet så grannt, när vi krammyser framför teven, väl medveten om att han kommer få komma in, efter att tungan gjort sitt, og lite till
~
Joe Lando – Landologica CCCX


från min farfarsfar
första US-familj, det sägs
Joe Lando vid börd

förstår ehuru alls ej
kvinnors tråning, jag finns ju
~

Vin brulé piemonteis extra


1 liter / flaska piemontiskt rödvin
1,5 deciliter socker
3 teskedar kanel
1 vaniljstång
några kryddnejlikor
muskotblomma, salvia, rosmarin, koriander, svartpeppar, citronskal, kardemumma

häll vinet i en kastrull, sedan även kanelen, kryddnejlikorna et vaniljen, muskotblomma, salvia, rosmarin, koriander, svartpeppar, citronskal et kardemumma, sist även sockret, rör om samt låtandes sjuda några minuter. Filtrera og servera.~

lunedì 18 gennaio 2016

Själsamt - Tu est Divina I XLIII


våra själar hör ihop

vi båda målen framför
om din njutnings fulla börd
I
I

Hermeneutiskt kvalitativ vetenskaplig metodanvändning - Postmodernisme premillénaire XXI


“Det finns ingen vetenskaplig metod i sig, utan det viktigaste särdraget i vetenskapsmannens arbetsgång har varit att utnyttja de intellektuella resurserna till det yttersta, med alla vägar öppna”.1 Detta är en sund tanke som dock icke kan följas här då det kännes nödvändigt utav kredibilitetsskäl att klargöra hvilken eller rättare sagt hvilka metoder som kommer att användas i den föreliggande texten, även om många kvalitativa studier undfaller i detta essentiella hänseende,2 men även om Bridgams ord äro väl hårda, men tänkvärda, så kommer Jensen med mer intressanta anslag när han skriver: “Det er én af pointerne i filosofisk hermeneutik, at der ikke gives en generel metode --- Men findes der ingen metode, findes der nok en systematik”,3 vissa anbeför att hermeneutiken, eller allmänt den kvalitativa forskningen, är mer lössläppt än den kvantitativa positivistiska, men frågan är om det icke i själva verket är precis tvärtom, gällande de praktiska metodkraven, samt vad det utmynnar i.4


~


Fotnoter:
1) Bridgam, citerad i, Mills, Den sociologiska visionen, 1985:68.
2) Neuman, 1994:319, 53, Helenius, 1990:20, 370.
3) Jensen, Politik i prŒxis, 1993:117.
4) Helenius, 1990:85-86.


Prosciutto med marinerade vegetabilier


• Runt 100 gram lufttorkad skinka, exempelvis prosciutto crudo
• Runt 200 gram färska bönor og ärtor, exempelvi vaxbönor, haricots verts samt sockerärtor
• ½ zucchini, tunt skivad
• 3 matskedar vitvinsvinäger riserva
• 3 matskedar olivolja extra vergine
• 1 kruka bladpersilja
• salt et peppar

• koka bönorna og örtorna snabbt i saltat vatten varefter de kyles i kallt vatten låtandes dem rinna av därpå
• pensla  zucchiniskivorna med olivolja grillandes / stekandes dem i ett par minuter på båð sidor
• vispa ihop viänger og olja i en skål, däri vändes bönor, ärtor, zucchini et persiljeblad
• smaksätt med salt et peppar
• servera de marinerade grönsakerna med prosciutto
~

domenica 17 gennaio 2016

mannen är som en hund


han ska va lojal, trogen
allena glad mot sin ägare

snärjd i ett koppel~


Rektal matning


att föra upp näring og vätska
analt på fången

likställt med våldtäkt

tortyrmetod nyttjad av USA

~


När mörkret har fallit, här som där


Det finns mycket att säg, men inget behöver egentligen mer sägs, jag tycker det är mer eller mindre uppenbart:Andreas Serranos utställning A history of sex, med bilder där människor utför olika sexuella handlingar, har tidigare vandaliserats av nynazister i Lund. När den nu ställs ut i Alingsås skapar den konflikter på nytt – kristdemokraterna i kommunen vill att utställningen stängsVissa människor, vissa tänkanden, som de tvänne nämnda ovan, samt många liknande fler, faller abstrakt in under det man kan beteckna som moralisk inskränkthet, hvilket kunne illustreras som en bubbla, en bubbla man befinner sig inom, og ej vågar eller vill, eller ens har sinnelig möjlighet, att gå utom, ett utom man heller icke kan se, då man fördunklar synen med en slöja


i korta ordalag,

antiintellektualism
antikonstnärlighet
antipoetism

i korta ordalag,

det är oacceptabelt
~Svenska Dagbladet Kultur, 31 januari 2008 s. 4

sabato 16 gennaio 2016

Jag får stånd


av att lyda Dig
~


I Muri - Negroamaro, 2012

detta torra kärvt kraftfulla mustsvarta salentovin lever väl upp till den antikt ancienna fylliga Negroamarodruvans pekularitet givandes ett uniksmakande vin i välkomplexad djupsint rund mjuk stil~

Lazuriska i Lazurien ~ Laziska i Lazistan


I Turkiet finnes ett antal mindre kaukasiska tungomål likväl, ett sådant är det kartvelisk-kolchidska / zaniska språket lazuriska, även kallat laziska, chaniska, chanzaniska, chanuriska eller tjaniska, som i sin tur äro uppdelat på olika geospråkliga varianter som ehuru ej avskiljer sig avsevärt mycket ifrån varandra, men skillnaderna åtfinnes ändock på alla lingvistiska områden där talarna mena att de ej förstår varandra utan parlerar ofta på turkiska sinsemellan.

I Georgien sammanblandas megreliskan med lazernas språk som også höre till den zaniska undergruppen inom de kartveliska tungomålen, ock kallar båda språken för zaniska, dessa tvenne är ehuru oförståeliga sinsemellan samt levandes isolerade ifrån varandra under minst ett halvt årtusende. Lazuriskan talas av runt 2000 människor i Georgien, men skrives där genom det georgiska språket, det totala antalet talare kan uppgå till omkring 30 000-50 000 där de flesta bor i nordöstra Turkiet, exempelvis i städerna Artin, Hopa, Rize, vissa siffror nämner de lazurier som varandes i Turkiet till uppgåendes av antalet 92 000, eller kanske 460 000, varav omkring 30 000-460 000 talar språket. Vi låtom oklarheten i siffrorna tala för sig själv.

Hursomhelst, laztalande kan man finna från Melyat till den georgiska gränsen, samt då smått in där, i ett område som före Turkiets moderna tid benämndes Lazistan, under 600-talet låg här även ett rike med det namnet, även kallat Lazica og man ser sig som efterkommande Kolchiriket som antas ha talat ett forntida laziska. Själva kallar de nu sitt område för Lazona.

Laziskan är uppdelad på några olika varianter, exempelvis xopuri, vitzur-ark’abuli, çxala, atinuri og art’aşenuri där de tvenne sista ofta sammanblandas till varandes en atinurisk variant, og flertalet utav dessa äro oförståeliga sinsemellan hvilket gör att man ofta hoppar över till turkiska när man skall prata sinsemellan, turkiskan haver härför haft stor påverkan på laziskan. Lazerna har i övrigt bland annat religionen gemensam då de allsom under 1400-talet konverterade till islam, från en tidigare kristendom som några i Georgien fortfarande tror på, kristna bleve de redan under 300-talet. Lazifolket tros ha emigrerat till dagens västraste bosättningsområde från mera norrliggande områden för ungefär tusen jeeran sedan, efter ryssarnas ockupation utav nordvästra Kaukasus kommo ytterligare lazurier till de osmanska områdena, då även till Marmararegionen, men antas havandes sin härstamning i Kolchisriket samt där varandes en av de etniska grupperingarna som varo där. Det laziska folket i regionen sträcker sig således bak till 600-talet f.kr. men emellan andra århundradet f.kr. samt andra århundradet efter så konfliktade Romarriket, Konungadömet Armenien og Konungadömet Pontus om området, hvilket slutade med att hela området tillföll Romarriket genom Pompeys oc Lucullus försorg. Det föredetta Kolchisriket omformades då till att bli provinsen Lazicum varhän en hellenisering toges vid gällande ekonomi, språk samt kultur. Från början utav 200-talet fick Lazicum relativt stor autonomi og i slutet av seklet bleve man ett eget kungadöme, Lazica / Egrisi, som innefattade Mingrelien, Adzjarien, Guria samt Abchazien, og fanns i omkring 250 år härefter, det var under denna tid man även bleve kristna. Vissa förkristna og förmuslimska traditioner har överlevt i folkloren inom många områden begörandes födsel, död, nyårsfirning, sjömanskap, giftermål og jordbruksritualer samt olika grad utav blodsfejder. År 562 togo Byzantium över området, samt senare har området kommit att bli sassanidiskt, härefter Ottomanskt för att nuvarande laziskt territorium ligga i Turkiet.

Laziskan är ej officiellt eller på något vis erkänt i varken Turkiet eller Georgien, men var det i formen utav zaniska under åren 1930-1938 i Georgien då viss poesi författades på språket. Ett första försök att få laziskan i skrift gjordes annars av Faik Efendisi under 1870-talet nyttjandes den arabiska skriften, detta försök slutade medels befängsling utav de ottomanska myndigheterna samtidigt som det mesta utav hans arbete destruerades. En tysk forskare plus några lazuriska emigranter togo sig an uppgiften att hjälpa lazuriskan på fötter mot de turkiska myndigheternas ogillande, hvilka ånyo togo till våld för att stoppa utvecklingen. Efter misshandel samt utvisning så hava den tyska forskaren arbetat från sitt hemland och då med hjälp av laziska emigranter skapat ett alfabet, ett skriftspråk samt sedemera små böcker på lazuriska som smugglas in nyttjandes i hemlighet i Lazurien och språket har sedan även fått taga plats i förbjudna tidningar.

Lazisk fonologi är bäst anpassat att skrivas med det georgiska alfabetet men då språket främst talas i Turkiet där det latinska alfabetet numera nyttjas så utvaldes detta för ändamålet. 1991 publicerades ehuru en bok med båda alfabeten, 1999 publicerades även den första laz-turkiska ordboken. Sedan 1990-talet haver även flertalet musiker tagit upp språket, både för folkmusik som modern rock, och det finnes ännu ohörsammade krav att statstelevisionen skall taga upp språket för sändning.

I de tempererade skogar som täcker bergsluttningarna i östra Pontos finnes det gott om vilda djur och enligt den laziska traditionen finnes även en pontisk yeti närvarande i skogen, vid namn Germakoci och är en pälsklädd människoliknande varelse som är trögtänkt, men gillar att härma människor.

En som talar laziska i alla fall.

~