mercoledì 24 agosto 2016

Hispania ~ España - Ispanihad
Namnet Spanien / España är av smått oklar härstamning. Romarna kallade området Hispania hvilket kan hava sin grund i grekernas beteckning av Italien som ‘det västerliggande landet’ eller ‘landet där solen går ner’ och då Iberiska halvön ligger än längre väst så blev det Hesperia ultima. Feniciskans i-spn-ya skall även betyde ‘landet där metaller smidas’. Det kan även komma ifrån feniciskans Ispanihad ‘kaninernas land’ eller ‘kanten’ då det är Medelhavets sista utpost, romerska mynt från Hadrianus tid myntade här illustreras ibland med en kvinnoskepnad med en kanin vid hennes fötter.

Det finns även de som menar att ordet kommer från baskiskans Ezpanna med betydelsen ‘kant, gränsland’ med hänsyn till dess lokation, eller iberiskans Hispalis ‘västerliggande stad’. Rent konnotativt kan man tycka det underligt om iberer och basker benämnda landet som utomståendes tittandes dit.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento