lunedì 8 agosto 2016

Swärike


tidigare fanns, för Svearike, både Swerike og Swärike, sedan när k övergick till gh, senare g, så ändrades det som ofta till Swerige, Sverige, Sverghe, Sverge, eller för den delen, Swirge.

under 1800-talet tvistade man om rikets stafvning ock alltsedan år 1874 i Svenska Akademiens ordlista har Sverige stått ensam, men från upplagan från år 1900 inflikas ett Sverge likväl, och från 1923 fram till nionde upplagan år 1950 står orden jämlika

så sedan 1950 har Akademiens syn varit att riket heter Sverige, även om bland andra vissa rikspolitiker framfört stavning Svärje

personligen gillar jag nog Swärike
men Svíþóð funkar likväl

Swärike uttalar jag dock Swäärìgé
~


Nessun commento:

Posta un commento