mercoledì 29 settembre 2010

Hoppat

~
(nu får det vara nog)

- Jag klarar inte mer, jag hoppar!

(från balkongen)

- Neeeeeeeeeeeiiii skräms inte så, GÖR DET INTE!!!!

(hoppar)


- Aj som satan, har stukat foten!

(första våningen)


~
Andra om:

~~~Ett år sedan~~~

- Kvinnlig njutning.

~

martedì 28 settembre 2010

Ego Lando – Genealogica CLIII

~

+IHININIhVILÞIDHINIhVILÞN+

~

Jeg venter ikke på evigheden, jeg er evigheden

~

IH INI NI HUIL ÞID -- (I)H INI HUIL ÞN
~

langobardisk inskription på svärdsklingan

+ Lando langobardi נדאו


Forza Italia

~
Italien är ett förebildsland
där har man ett utvecklat politikerförakt

~
+ L'arte del non governoMediamannen Silviol'Italia

~~~Ett år sedan~~~

- The Latin Lando Lover.

~

Andra om , , ,

lunedì 27 settembre 2010

A pedestrian’s life in Italy

~~


+ Gatorna i Venedig
++ Motorini - Sanità - Napoli, Ordo ab Chao - Napoli, Regelstyrda robotar

SvD, SvD, Sds, Gp, DN

Andra om: , , , , , , , ,

Praktisk feminism

~
praktisk feminism
full kvinnlig divinitet

obändiga stånd

~
+ Åtråns makt, En gudinnas makt, Vad annat finns att göra, Din önskan är min lag, I Dig

Aft, ExpExp

Andra om: , , , , , , , , , ,

Svenska staten vs. Steve

~
staten ogillar mitt ekonomiska leverne
en tid av träldom jag nu så tilldömts

~+ Genealogica XV.

Andra om , , , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Änglastam. Santa.

~

sabato 25 settembre 2010

Att språka – Europas tungomål V

~
Själva talet bygger på ett intimt samspel emellan olika organ, bland dem struphuvudet som ses ovan i illustrationen, samt tunga och läppar. Den mänskliga språkförmågan är ehuru ej bunden till dessa talorgan, utan även dövfödda människor, som således aldrig hört det talade språket, kan utveckla och lära sig exempelvis teckenspråk eller skrivspråk - dessa är lika uttrycksfulla som förmågan att föra sig med munnens hjälp. Den mänskliga hjärnan klarar inte bara av att producera och få fram orden, utan givetvis också att föra dessa nervimpulser, skapade av hjärnan, till talapparaten, eller till händerna, samt ta emot och tolka tal som andra människor har producerat på dylikt sätt. Att det är just hjärnan som är centrum för denna förmåga står ju klart för alla som har erfarenhet av någon som har råkat ut för hjärnskador av olika slag som just kan vara förödande för denna förmåga - och det även om struphuvud och tunga är oskadda.

Som säkert alla vet om så haver man genomfört en rad experiment med apor, speciellt schimpanser som står oss nära, av allehanda slag för att försöka få dem att tala, alternativt använda sig av teckenspråk då de har en väldigt välutvecklad kontroll av sina händer och dessas rörelser. Det första daterade forskningsförsöket genomfördes utav Furness 1916 som sökte lära en skogsmänniska, d.v.s. en orangutang, att tala. Schimpanserna har till över eller omkring 99 % likadan genuppsättning som människan, näst i linje är gorillorna, och vår gemensamma anfader levde för kanske 5 miljoner år sedan, men skillnaden har visat sig vara allt för stor för att bemästra för våra fränder, åtminstone om vi talar om en mer utvecklad språkförmåga som verkar stå oss ensamma att bära, vår språkförmåga är unik för vår art. Försöken att få apor att tala med munnen har visat sig vara lönlösa och praktiseras så vitt jag kan förstå icke längre efter det att försöken övergavs strax efter att de hade praktiserats i början av 1950-talet, men å andra sidan så har vissa lyckade försök genomförts med teckenspråk, även om vissa är skeptiska till även detta då metoderna i, och resultaten av, försöken går att ifrågasätta - precis som allt annat i denna värld.

De ändå visade samt lyckade resultaten avseende teckenspråken tyder i sig på att det inte är intelligensen som är i avsaknad utan att det är enbart, eller nästan enbart, de anatomiska förutsättningarna i form av talapparaten som är olika och inte tillräckliga hos apor andra än hos människan för att kunna utveckla en rudimentär talapparat och en användning av denna på ett för oss språkdefinabelt vis. Man har ehuru även erhållit intressanta resultat angående andra apors talförmåga och distinktion av ljud, och det är snarare vår definiering av vad språk är som är hämmande för tänkandet på området - ty människor har en förmåga att använda sin egen arts språkliga kommunicering som definitionsmodell hvilket givetvis leder till en ställning som unicum, apor eller andra djur har utvecklat egna kommuniceringssätt som för dem är unika, onåbara för oss. Dessa, våra närmaste släktingar, har ändå lyckats lära sig en ganska stor mängd människouppfunna tecken relativt enkelt, och de har också lärt sig att sammankoppla dessa med olika ting, men däremot så har de inte lyckats så bra med grammatiken, alltså att bilda satser ock dylikt, hvilket gör att de inte kommer över en normal mänsklig tvåårings kapacitet när det gäller språkanvändningen ifråga om språkbyggnad. Här brister alltså förmågan og häri ligger den stora skillnaden emellan vuxen människa och schimpans ifråga om utvecklingen av språkförmågan - den släkting till oss som klarat sig bäst är antagningsvis schimpansen Kanzi. Däremot så verkar det som om de flesta studerade schimpanserna klarade av att skilja emellan egennamn samt artnamn, om apan lärde sig att en man hette Per så förknippade apan inte detta ord till hela det manliga könet utan enbart till denne person, en personifierad identitet knuten till ett namn således. Forskarna hade inte specifikt övat apan att distinktsera på det föreliggande viset, men däremot så är det troligt att apan inte hade distinktserat på detta vis om inte apan var van vid personerna ifråga och därmed ansåg att det förelåg en skillnad.

En av de stora skillnaderna emellan schimpans og människa är att när schimpansen föds har den en hjärna som redan består utav 60 % av den slutliga vikten, emedan människobarnets hjärna enbart väger 25 % av slutvikten vid födslen. Under de två första levnadsåren hos människobarnet så ökar således hjärnvikten med 350 % för att sedan öka ännu mera till puberteten. Detta gör så att vår hjärna blir mycket mer anpassningsbar för miljöpåverkan havandes mycket större utvecklingsmöjlighet för den funktionsspecialisering som talet innebär. Ett nyfött barns anatomiska förhållanden när det gäller talapparaten liknar mycket mer apans än den vuxna människans, hvilket är ytterligare en förklaring till varför människan inte kan tala direkt vid födslen. Det är under de första åren av barnens levnad som de absolut bästa förutsättningarna finnes för att kunna lära sig att tala och för att kunna lära sig ett språk, och om föräldrar vill att ens barn skall lära sig flera tungomål så bör man utsätta barnen för dessa innan puberteten infaller, eftersom hjärnan härefter tragiskt nog avstannar i utvecklingen, även om det givetvis inte är omöjligt att förskansa sig ytterligare språk i senare ålder. Det prepubertiella barnet behöver icke lära sig det andra eller tredje tungomålet in extenso, utan bara så att grunden läggs och så att utrymme härmed skapas för dess funktionella ändamål i hjärnan - individen kan senare i livet återuppta språkstudierna med större lätthet än annorvardes. Det är ju icke så att vuxna individer inte kan lära sig andra språk förutom modersmålet, men det är lättare om förutsättningarna redan har lagts under den tid då hjärnan utvecklades. Ett språk som inlärs under utvecklingsfasen får, om vi skall utrycka det enkelt, ett eget litet utrymme i hjärnan emedan ett språk som inlärs efter utvecklingsfasen måste läggas i det redan befintliga utrymmet eller på något sätt inkorporeras i redan befintlig kunskap – detta sista är givetvis mer problematiskt än det prepubertiella alternativet, hvilket därmed är av stor vikt att framhålla i tänkandet kring barns skolning. Man bör alltså låta barnen i tidig ålder få lära sig fler språk än svenska och den numera obligatoriska engelskan, exempelvis då ett ickegermansk språk.


~

Axat, blogganpassat, från inledningskapitlet i boken Europas tungomål. Illustrationen som omnämnes överst är denna.

~~~Ett år sedan~~~

- Sönderrostade kyskhetsbälten - Erotica XVI. Axat från boken Erotica.

~


giovedì 23 settembre 2010

Liberal revolt - What goes around, comes around

~


Liberala partiet: Vi kostade Alliansen två mandat

Det står nu klart, efter gårdagens rösträkning, att Liberala partiet tog de nitton respektive sju röster som Folkpartiet och Alliansen hade behövt för att få sina två extra mandat i Göteborg respektive Värmland.

Liberala partiet (som går till val under namnet Klassiskt liberala partiet) ökar med 500% i Göteborg i årets val. De flesta av rösterna kommer från de liberala väljare som tröttnat på Alliansens oliberala politik, med exempel som fortsatt värnskatt, kassaregisterlagen, FRA-lagen, IPRED-lagen, PNR-avtalet samt förslag på nationell DNA-databas.

Lagar och förslag som dessa och många fler gör att liberaler omöjligen kan rösta på Alliansen och är anledningen till att väljarna valde det liberala alternativ som är Liberala partiet.
Pressmeddelande Liberala partiet.


+ min Svenska valet 2010

SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, Gp, Gp, Ssv, Ssv, Hd, Exp, Exp, Exp, Aft, Aft

Andra om: , , , , , , , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Essentialia.

~

mercoledì 22 settembre 2010

Zion Hell

~
att ständeligen benämna Israel som Mellanösterns enda demokrati är nonsens, för övrigt så är inte demokrati förutsatsen för humant beteende, det är en stat som gång efter gång efter gång, samt ideligen där emellan, begår krigsbrott efter krigsbrott, efter människorättsbrott, efter människorättsbrott

~+ Israel särbehandlas, Côte des Barbaresques, SS-Gaza-Totenkopfverbände, Gaza, Sionistiska antisemitiska soldater, Warsawaghettots hjältinna, L'amour israël

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DagDag; Censurerat av DN.

Andra om: , , , ,

’O brigante

~


~


+ Resistenza dei briganti, 'Ndrangheta, Camurra e Mafia

SvD, SvD, DN, DN, Exp

Andra om , , , , , , , , , , , ,

Xenofobisk riksdag

~
de etablerade agerar svenskt
att exkludera, utestänga, blunda

genuin svensk kultur
nationalister borde vara glada

Bevara Sverige Svenskt

~+ Inskränkthet, På expedition i svenska landet, Att angripa svenskhet, Jag undrar ofta

Både Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter lever efter samma svenska kultur som Sverigedemokraterna och utestänger, d.v.s. censurerar.

~~~Ett år sedan~~~

- Stackars svenskar.

~

Andra om: , , , , , , , ,

martedì 21 settembre 2010

Arkéerna – de ofria stofilerna

~
Arkéerna, eller arkebakterierna, består idag av en ganska begränsad grupp liv som dessutom är undanskyffad till mer extrema miljöer på våran jord. De är arkaiska till sådan del att de aldrig verkar ha anpassat sig till jordens nuvarande syrebaserade atmosfär. Arkéernas mest utbreda grupp idag är de som benämns metanogenerna och de åtfinnes i syrefattig fuktig miljö där de bryter ner växtdelar och avger metan, det är de som ger den speciella odören av sumpgas vid kärr og dyligt dyiga stränder.

Som nämndes ogillar de den rådande syreatmosfären, för dem är det fria syret ett gift rentav, och det skulle te sig otroligt om de utvecklats åt sådant håll efter att syreatmosfären kommit till.arkéernas liv
arkaiska element

vägrar andas fritt~

+ Bubblande livsenergier, Cyanobacteria IV

~~~Ett år sedan~~~

- Befriande föring.

~

+ Censurerad i mediadomenica 19 settembre 2010

Sverigedemokraterna

~
en grupp grobianer
skånska räliga huliganer

i kostym

~

en stam svenskintegrerade skånepartister?

av att döma utav lätena från valvakan läto de nog mest som en bunt fotbollshuliganer.


+ Svenska imperialister, Hot mot Sverige - Yttrandefriheten, Enfaldsbarometern, Sverigedemokraterna - den röda egoismen, Svenskarnas nationella parti, Svenskarnas nationella parti II,

Andra om: , , , , , , ,

Fallos

~
jag gillar när tjejer bedömer min kuk
kan bero på att det alltid faller väl ut, in

~+ Stora kukar, O, o, o, o, o, o, Ståndrik, Tankestå, i Dig

Aft

Andra om: , , , , , , , , ,

Doftmarkering

~
jag sitter og skriver om olika primatarters doftmarkeringar, hvad det är, hur de gör, hvilken betydelse det har för dem, samt påkommer då att det är svenskt val idag

~+ Svenska Valet 2010

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, Gp, Dag

Andra om: , , , , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Storlekens betydelse är essentiell.

~

sabato 18 settembre 2010

Homo loquens – Europas tungomål IV

~
Homo sapiens betyder ‘den visa människan’, ett mer rättvist namn på vår art torde ehuru vara homo loquens, hvilket då betyder ‘den talande människan’. Huruvida människan är vis kan stå oskrivet, men en utvecklad talförmåga ärom oss ensamt även om språkförmågan är existent hos en lång rad arter, då inte minst nämnvärt bland våra primatsläktingar. Det är primärt tack vare vissa strukturer i hjärnan som homo sapiens har begåvats med talförmågan, genom detta samt andra förestående sakförhållanden så besitter människan förmågan att göra sig förstådd på en mängd olika sätt. Dessa strukturer äro självfallet genetiskt betingade så att de äro gåendes i arv, den grundläggande språkförmågan är alltså icke omgivningsbegrundad även om omgivningen haver ett avgörande inflytande på hvilket eller hvilka tungomål barnet kommer att lära sig, samt självklart i hvilken utsträckning detta komme ske.

~inledningen till inledningen av den multikulturella boken Europas tungomål, härefter följer ett kort avsnitt om den existenta språkförmågan, före ovan text ligger bilden Tungans värld.

Andra om: , , , , ,

DN, DN, DN, DN, SvDSvD, SvD, Exp

Islamofobi IV

~
det finns 258 moskéer i hela Italien,
det finns över 2000 kyrkor i bara Rom

~Andra om , , , , , , , , , ,

DN

~~~Ett år sedan~~~

- Icke-victoriansk sexualupplysning.

~

venerdì 17 settembre 2010

giovedì 16 settembre 2010

Du, Gudinna

~
det mesta äro ofullbordat og ofullkomligt
detta vetom vi nog alla

därför kan det mesta betraktas som ohelt
däribland jag

men du, fager som en ängel
med en gudinnas själ
överfin så oss övriga

mer fullbordad, ock klar
åtminstone enligt min perceptionella sfär

mer överfattlig oss övriga
ej alls att se som ohel, dyheldst

snarare som högst reell samt existentiell
per definition en gudomlighet

dit vi alla viljom nå, salighetens källa
så att vi nirvana kunnom ernå, lyckan sälla


~+ Naturens samhet, Sjöjungfruelig klarhet, Harpans klang

Aft, Aft

~~~Ett år sedan~~~

- Livsnäringen. Passar med ovan.

~

Andra om: , , , , , , , ,

mercoledì 15 settembre 2010

Min härkomst – Genealogica CLI

~
jag är piemontès samt venetianare, dalmas, skaraborgare og sørhallänning, jag är napolitan-siciliansk-beneventés, genovesare, jag är langobard, bajrare og alemann, romare ock toskan, jag är jude, jag är mahummedan, jag är av salomons ätt, jag är tysk, jag är frank og burgund, jag är provençal og occitan, jag är limburgare samt holländare, men även saxare, latinare og etrusk, likväl turk, grek, cypriot, kretan, og trebizondare, jag är georgier men även armenier, abkhaz samt osset, likväl turkmen, persier og indier

var kommer du själv ifrån?


~

+ Etnicism, S.A.S. Dux et Princeps S.D.M. Lando, Rensa ut multikulturalismen

~~~Ett år sedan~~~

~

+ Censurerad av media

martedì 14 settembre 2010

En tuareg i Paris

~
hos tuaregerna äro det männen som är beslöjade, inte kvinnorna,
ofta synes bara ögona og nästippen,

undrar vad de ignoranta européerna tycker om det~

+ Barbarismens herravälde, Förbjud Niqab, Frankrike genomför talibanernas politik, Kvinnoförtryck

Andra om: , , , , , , , , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- The promise.

~

Romerna i Rumänien

~
Romer finns i många olika slag, just de som är existenta i Rumänien är fördelade utefter hvilka språk de talar, eller har talat, detta är även ett bekvämt sätt att indela romerna på.

De olika romanésspråken är indoeuropeiska språk, och finnes i Rumänien fördelade på primärt balkanromani hvars talare främst emigrerat sedan 1989, karpatoromani av den transylvanska varianten og den största grupperingen vlach som kanske talas av 200 000-250 000 romer även om det finnes många fler i det fördolda - kanske upptill 10 % av den rumänska befolkningen är romsk till börden. Vlachvarianterna är några stycken som fått olika influenser från olika håll, bland annat ryska, rumänska, ungerska, turkiska.

Till skillnad vad många tror så är språket romani mindre diskriminerat i Rumänien än på många andra håll, romani är nu gångbart formellt i skyltsättningen, administrationen, utbildningsväsendet samt juridiska hänseenden i hela 79 rumänska kommuner samt en stad, Budeşti / बुदेश्ति då den har en romsk minoritet om 21 %. Men historiskt har det stått värre till.


Romerna – en slavhistoria

Romerna i Rumänien är eljest måhänt de romer i Europa som har råkat mest illa ut i historien, då de varit slavar under uppemot 500 år och de är inte speciellt populära nu heller.

Man vet ej riktigt när romer först uppträdde i Rumänien, men vissa hävdar att detta skett redan under 1100-talet emedans den första skriftliga omnämningen utav dem kom till under år 1385 som omnämner en gåva om 40 romska trälfamiljer till ett kloster i Tismana, senare liknande dokument omnämno flera sådana här gåvor där romerna tillsammans med krimtatarerna behandlas som slavar, robi. Den romska träldomen kan hava sin grund i att de tillfångatogs som krigsfångar under räder mot tatarerna, men man vet inte riktigt, det enda man med säkerhet vet är att de varit trälar så länge det finns källor om romer i Rumänien.

Romerna var således den absolut lägsta kasten i samhället, men utgjorde en essentiell beståndsdel utav ekonomin. De romska slavarna fick ofta jobba som smeder inom det adliga samt monastriska livet, emedans tatarerna fick träla inom jordbruket, efterhand så assimilerades tatarerna in i den romska slavbefolkningen. Ägaren var skyldig att se till att trälarna hade kläder og fick mat, samt innehavde ej rätten att avliva dem, men fick i övrigt fysiskt bestraffa, eller piska, dem hur mycket man än önskade. Aldrig någonsin dömdes en slavägare för avlivning utav egen slav.

Den ortodoxa kyrkan var heller ej motståndare utav slavsystemet utan ägde en stor mängd trälar själv. Under 1400-talet var romska slavar ett vidt förekommande fenomen i de rumänska områdena, bland annat berättar Vlad Dracul, fadern till den historiska Dracula, att han 1445 infångade och tog hem 11 000-12 000 personer som sågo ut som egyptier under sin kampanj i Bulgarien gentemot turkarna, antalet är ehuru säkerligen något överdrivet men rör sig antagligen om romer. Det finnes även en del historier om hur Vlad Tepeş, d.v.s. Dracula, bestialiskt torterade romer.

Under slutet av 1400-talet så satte man stopp för giftermål emellan icke-romer och romer genom att man instiftade en lag som pålade träldom på alla män som gjort romska kvinnor med barn samt sedan även valt att gifta sig med dem, det vanliga var annars att barnen alstrade via kopulation av fri man och slavinna var att barnen föddes som slavar, samt kvarblevo så. Äktenskapliga förbindelser emellan folkgrupperna var sällsynta, men vid vissa tillfälliga liberaliseringar tilläts maken bibehålla sin fria status även om han gifte sig med en trälinna, samtidigt som de gemensamma barnen fick fri status, detta var ehuru som nämnts rart. Romska män som höllos som husträlar hos aristokratin kastrerades ofta i ung ålder så att man kapade möjligheten till penetration. Romska män med genitalierna i behåll som valde att nyttja dem våldsamt, eller anklagades därom, brändes levande.

Även om de romska robi stodo längst ner i den samhälleliga hierarkin så ökade värdet utav dem, hvilket i sin tur innebar att handeln med kidnappade romer ökade kraftigt, många romer försökte naturligtvis fly varvid bojarna initierade klappjakter. Under 1600-talet lyckades ehuruväl många utav kalderesjromerna fly till övriga delar utav Balkan eller ut över Europa. En mycket liten del romer, kallade netoţi ‘de inkompletta’, lyckades undanhålla sig trälskapet inom det rumänska samhället og levde då i yttersta ytterkanten av samhället, ofta i väldigt otillgängliga områden men fångades ibland in för slavskap utav anstiftade människojakter, flera utav dem bedömdes vara mentalt sjuka.

Romernas status ökade ej under det ottomanska styret utan tvärtom så sjönk det stadeligen genom allt hårdare regler genom århundradena som passerade - man kan ehuru inte direkt skylla turkarna för detta då de rumänska herrarna hade privilegiet om intern suveränitet så länge de betalade den pålagda tributen. Slaveriet var allenarådande i Moldavien og Valakiet men bara sporadiskt förekommande i Transylvanien och däri som oftast bara i områden som av hävd var av influens av Valakiet eller Moldavien, eller hade varit i gången tid. Den stora andelen av romerna i Transylvanien var inte privatägda slavar utan kungliga sådana hvilket innebar en helt annan frihet. I de habsburgiska områdena försökte ideligen de högsta härskarna förbjuda slaveriet men bojarerna, klostrerna samt den ortodoxa kyrkan emotsatte sig sådana förändringar och hänvisade till provinsernas tradition av självstyre i interna förhållanden.

De romer som ej ägdes av en privatperson ägdes under 1700-talet automatiskt av staten, hvilket således var det ofta gällande för de transylvanska romerna, hvilket var att föredra för de rumänska romerna då det innebar en viss frihet, men även skyldigheten att betala skatt. Under nämnt århundrade stärktes även det formella skyddet mot de romska barnen, då man förbjöd försäljningen utav romska barn utan att även sälja deras föräldrar. Under 1780-talet lyckades habsburgarna implementera upphöjningen utav trälarna till samma status som de landlösa patraskbönderna, ingen egentlig skillnad måhända og många av de så kallade ‘nya bönderna’ stannade ofta kvar där de tidigare varit ägda.

1837 genomfördes ytterligare efterlängtade förändringar genom att härskaren av Valakiet, prins Alexandru II Ghica, befriade alla romska slavar inom sin domvärjo samt gav dem jämlik status med övriga bönder som jobbade för honom, de tilläts även att praktisera sina traditioner samt tala romani. Han initierade även en policy om att riket skulle köpa in privatägda trälar för frisättning. Under 1840-1850-talet spreds de upplysningsbaserade människosynerna og intellektuella i Rumänien kände ofta skam för landets barbarism samt propagerade för civilisering. Den nya politiken samt samhällsauran innebar att runt 150 000-200 000 individer befriades från träldomen og dödsstöten för trälskapet kom sedan 1864 när parlamentet för Valakiet og Moldovien legislerade full frihet för de rumänska bönderna inklusive romerna, hvilka nu blev av med alla skyldigheter gentemot feodalherrarna och åtnjöt friheten att röra på sig inom landet och även fick rätt att köpa mark.

Rädslan att bli reträliserade gjorde ehuru så att en massiv migration från Valakiet och Moldavien togos vid hos romerna vars vlachiska ättlingar numera finns utspridda över hela Europa samt delvis även i övriga världen, gällande Rumänien är den största koncentrationen utav romer är än idag i Transylvanien. Fattigdomen hos de romer som stannade i landet ledde även till att vissa erbjöd sig att köpas som slavar av sina gamla herrar, även de som ej gick så långt valde ofta, eller blev tvingade utav omständigheterna, att stanna kvar i det område och under den herre de tidigare stått. Den nya samhällsordningen tillät dock att vissa romer kunde klättra uppför samhällsstegen och den romska självidentiteten fick en bättre grund att gro i.

Kulturlivet fick en skjuts fram och under 1920-talet så bildade även romerna en förening som gav ut en tidning, Neamul Tiganesc, från 1930, samt trenne år efter detta så anordnade föreningen en internationell romsk kongress som drog till sig delegater från stora delar utav Europa. Rumänien ställde sig sedan på nazisternas sida och den officiella synen var att de nationella minoriteterna skulle försvinna, romerna var vid tillfället över 260 000, men redan efter ett år med den nya politiken så hade de minskat med 25 000. Beräkningen av romerna är vansklig och man vet inte hur många som drabbades under krigsåren, men 1948 så var det bara runt 54 000 som hävdade att de hade romani som modersmål, hur många romer som angav rumänska är oklart men den totala romska befolkningen anses av många ha halverats, hvilket någorlunda stämmer överens med folkräkningen som genomfördes 1956 där det totala antalet romer angavs vara runt 104 000.

Med det nya kommunistiska styret så påbörjades en ny antiromsk politik där man i princip förbjöd det nomadiserade levernet som vissa frilevande romska grupperingar vidhöll, man beslagtog helt sonika deras hästar og vagnar. Då denna policy ej erfick önskat resultat började man med tvång dela upp grupperingarna samt tvinga dem till fast bosättning, ofta i utkanterna av byar, hvilket inte helt sällan skapade nya konflikter med de ursprungliga habitanterna. När Ceauşescu tog över 1965 påbörjades en ny era av homogenifierande rumänsk politik då man nu framförde att Rumänien avklarat alla sina minoritetsproblem, hvilket bland annat betydde att man började ignorera existensen av en romsk minoritet. En romsk minoritet som dessutom vuxit till sig i sifferexcercisen då folkräkningen av 1977 visade en romsk befolkning på nästan 230 000 och vissa departementala myndigheter uppskattade vidare antalet till att vara runt 540 000. Även om Rumänien numera ej behade några minoritetsproblem, så såg den socialistiska staten sig tvingad att fortsätta med sitt forcibla arbete att assimilera in den romska befolkningen i mainstreamen. Bland annat så raserade man romsk bebyggelse samt intvingade människorna i boende i lägenhetskomplex, vissa undkom ehuru denna påtvingande bosättningspolitk genom att muta polisen.

Den postsocialistiska eran påbörjades med att alla minoriteter fick jämlik status med de etniska rumänerna, men verkligheten är en helt annan och romer diskrimineras ideligen och får ofta utstå våld från polisiärt håll alternativt polisiär passivitet när de utsätts för våld och diskriminering. Den romska befolkningen haver beskyllts för snart sagt alla samhälleliga problem i det rumänska samhället - från visst håll har man till og med menat att diktatorn Ceauşescu och hans hatade kärring till fru, Elena, var av romsk börd. Förutom de allehanda kriminella handlingar de beskylls för så är ofta den allmänna bilden av romerna att de är necivilisati - ett ord som troligtvis ej behöver förklaras närmare.

Rumänska pöbelkommuner ägnar sig ömsom åt att instifta lagar om hur romer skall uppträda, och vid vissa fall när dessa ej uppträder enligt den etniska lagstiftningen så jagas de helt sonika ut, en del av dessa flyttar helt ut från landet. Hur många romerna äro idag i Rumänien är svårt att uppskatta, men antalet kan ligga emellan 750 000 och 2,5 miljoner, de officiella siffrorna stannar dock vid 410 000. De ökända barnhemsbilderna som spreds över mediavärlden var till tre fjärdedelar på romska barn, så hvilka som är necivilisati står sig nog ganska klart.

Överlag så är romerna de mest socialt samt ekonomiskt underlägsna i landet, de flesta lever i misär, efter landets inlemning i den Europeiska Unionen anno 2007 har en stor del utav romerna förklarligt nog flyttat västerut, främst till Italien, Frankrike og Spanien, en av många utvandringsvågor som romerna genom historien haft från det förtryckande och ociviliserade Rumänien. Italien, Frankrike och exempelvis Sverige slänger som ofta ut EU-medborgare utav romsk börd ånyo, något som tillikt varit utmärkande för dessa länders politik gentemot en av Europas mest förtryckta minoriteter.

I Rumänien finns dock nu både en romsk kejsare og en konung.~

Läs mer om de rumänska og de romska folken i Europas tungomål

lunedì 13 settembre 2010

Lando langobardi – Genealogica Y

~


Corona Ferrea, eller Järnkronan, är en av Europas äldsta kvarvarande rojala insignier, likväl som det är ett relikvarium då den säges innehålla en järnring som är smidd från en spik från Jesu kors, en järnring är där.

Den langobardiska drottningen Theodolinda satte in järnspillran år 593, i regalian som hade börjat nyttjas under 500-talet.

De flesta kejsarna från Karl den store till Karl V lätos krönas under den, samt även Napoleon og Ferdinand I af Österrike.

Corona Ferrea var kronan för det Italienska kungadömet, Regnum Italicum, som grundades som Regnum Langobardorum, år 568.


Winnilierna ~ Langbarðr ~ Langbärte ~ Langobardi ~ Longobardi ~ Lombardi

Langbärte / Lombarderna / Longobarderna invandrade till Italien år 568 från Pannonien där de flydde det avariska trycket, den ursprungliga germanska tungan förtvinade snabbt inför latinets högreståning och de olika vulgärlatinska folkliga språken varhän det germanska språkets överlevelse var skrivet ovan Alperna.

Nycklen för ett folks historik, ligger ofta i språkets varande.

Det germanska språket som kommo med langobarderna var då givetvis lombardiska / longobardiska / langobardiska som dessvärre till stora delar är ett oklart språk som det gick ner för under 600-talet, direkt efter de inkommit till italiensk mark, och må ha överlevt på sina håll längst framtills 1100-talet, allra längst antagligen i principatet Benevento, folken i sig haver ehuru haft stor påverkan på Italiens utveckling, ibland sedd på som en barbarismens tideålder.

Dessvärre finnes inga lombardiska texter bevarade hvilket gör klassificeringen utav språket svårgörlig, det finns ehuru gott om langobardiska ord oc namn bevarade varvid viss fundering ändå kunnats gjöras.

Fonologiska bevis förtäljer att språket må ha genomgått åtminstone de initialaste stadierna i den högtyska konsonantala ljudförändringen, även andra bajriska likheter finnes, havandes klassificierats som ett troligt elbetyskt språk, eller herminoniskt hvilka inbegriper germanska folk som bott i centrala germanska folkområdet från naboliggande folken anglerna i Anglen, saxarna från Saxland, i nord, samt markomannerna i syd, de sydliggande har senare utvecklats till de alemanniska språken.

Tidigare har man menat att lombardiskan är nordsjögermanska men detta betraktas som helt anektodalt, en koppling till fornsaxiskan säges ehuru av vissa vara synbar och genetiskt betingat, den store lombardiska historiken, samt benediktermunken, Paulus Diaconus / Warnefred skrev under 700-talet att langobarderna var härstammades från ön Scandza, men att de mellanbott längs Elbe. De bevisade bajriska språkkopplingarna passar ypperligt med det pannoniska ursprunget.Kartan ovan är således plausibel förutom det sista steget, samt senare ankom de även större delen utav mellersta og södra Italien anladandes där de riken som kom att hålla sig allra längst, de nordliggande försvann ganska snabbt.


Regnum Italicum

Langobarderna invaderade Italien år 568 under kung Albion och grundade det Lombardiska kungadömet / Regnum Langobardorum / Langbardland som senare blev till Regnum Italicum.

Den nämnda Paulus Diaconus har lämnat eftervärlden med den främsta källan för lombarderna i sin Historia gentis Langobardorum som är skriven någon gång emellan åren 787 och 796, antagligen vid det ärovördiga Montecassino, och behandlar lombardernas historia emellan deras inträde i Italien samt till kung Liutpriands avfälle år 743, han använde sig av de nu förlorade annalerna från Benevento, Secundus af Nons historieverk, samt i högsta grad 600-talsverket Origo Gentis Langobardorum som är grunden för narrationen kring historien kring det skandiska ursprunget samt förtäljer migrationsförloppet ner till Italien, gudom som Godan / Oden och Frigg nämns likväl, och att det var Frigg som låg bakom namnet av långskäggen, de skall före exodusen från Skandinavien ha hetat winnili, senare fiender till vandalerna.

Även lombarden Diaconus såg de narrativa ursprungsmyterna som ridiculam fabulam.

Det är väl att anmärka att enligt Codex Gothanus så fanns ett folk vid namn winnili men de bodde vid floden Vindilicus angränsandes Gallien hvilket bättre stämmer överens med de lingvistiska samt historiska känningarna vi har om langobarderna, även, och redan, Tacitus omnämner lombarderna i dessa områden, naboer till chaukerna, och mycket i deras kultur, språk, och övrig kontext, sammanfogar dem med anglerna, saxarna og friserna, inte med skandinaviska folk.

Hursomhelst, winnilierna skall ha splittrats i trenne grupperingar där en gruppering sökte sig till nya marker och blev ankomna till landet Scoringa som antingen låg vid östersjökusten eller i Bardengau, vid Elbes bankar i Saxen, detta Scoringa var styrt av vandalerna. Vandalerna avkrävde winnilierna antingen tribut eller det varde krig, varhän de militanta winnilierna valde att ej betala, efter kriget omdöptes de till langobarder av gudsparet Oden, eller Godan som han heter på lombardiska, samt dennes äkta Frigg.

Moderna trovärdiga teser gör istället gällande att namnet helt enkelt betyder Oden, ty Langbarðr är ett av dennes namn, det är möjligt att odinkulten vuxit sig stark hos winnilierna varhän man till slut börjat benämna sig därefter. Att de var odinister är väl bekant.


Peuple antíc

Lombarderna nämndes eljest för första gången av den romerska historikern Velleius Paterculus under 10-talet och han beskriver dem som mer krigiska och våldsamma än de övriga germanska stammarna, Tacitus menar senare att de tillhör de svebiska folken, man vart underställd Maroboduus, den markomanniska kungen, och då denna gjort fred med romarna så var lombarderna heller ej med under Arminius här vid slaget vid Teutoburgskogen anno 9.

Enligt Ptolemaios / Πτολεμαĩος så bodde langobarderna, vid mitten av 100-talet, kvar vid Elbe emellan sueberna og chaukerna, men expanderade även till söder om sugambrierna i Rhenlandet. Cassius Dio / Δίων ò Κάσσιος, som bland annat var prokonsul av Pannonien, förtäljer för oss att precis före de markomanniska krigen / bellum germanicum, 166-180 AD, så ankom 6000 langobarder och rheniska ubier, samt lacringier, till Pannonien, men dessa slogos ner relativt enkelt av Romarna år 166-167. Lombarderna, med de andra, fick retirera och de avhöres ej sedan på trenne århundraden i de romerska källorna, antagligen för att de försvann in i det dunkla inre utav det barbariska Germania, samt så kan de väl hava uppgått i en större stamkonfederation och därvid gömts undan, vid sådana fall antagligen till saxarna.

Codex Gothanus nämner att de underkuvats utav saxarna vid runt år 300 men gjorde uppror under kungen Agelmund, under andra halvan utav 300-talet skall en migrering tas vid. Denna migrering togo dem via många germanska stamländer med påföljande krig eller andra tappra strapatser, genom Scoringa, Mauringa, Golanda, Anthaib, Banthaib samt Vurgundaib, detta sistnämnda tros vara burgundernas gambla land, Burgundaib, där de besegrades utav bulgarer, antagligen hunnerna, rex Agelmund dog.

För ett tag var man underkuvade hunnerna men man gjorde uppror og vunno, under kung Audoin så skullo man under 540-talet tagit sig till Pannonien och bleve där fœderati till Byzantium blivandes uppmuntrade att slåss mot gepiderna tillsammans med de österifrån ankomna avarerna. Avarerna hade inte fått tillåtelse utav Bysans att bosätta sig i dagens Bulgarien varhän avarerna hade tittat in det östgermanska karpatiska riket Gepidia istället, tillsammans med langobarderna attackerade man gepiderna med syfte att förgöra deras rike, samt fördriva folket.


Efter detta lyckats så var den lombardiska kungen Albion ab Pannonia även tvungen att ge sig av efter avarisk påtryckning, och det är således genom detta historiska förlopp Italien översvämmades av longobarder, många gepider, saxare og bavarier, samt turkbulgarer, var även med i dessa migrationsvågor över de Julianska alperna som omfattade 400 000-500 000 människor, enligt uppgift.

Den första viktigare staden man intog var Cividale del Friuli / Cividât / Forum Iulii där man skapade det första lombardiska hertigdömet på italiensk mark, Albions bror Grasulf, eller brorsonen Gisulf, blev första hertig af Friulien. Man togo sedan Vicenza / Vicensa, Verona og Brescia / Brèsa, samt år 569 tog man över Milan / Milano, dessa områden föll ganska enkelt inför de langobardiska händerna sedan man precis genomlevt de destruktiva gotiska krigen som urgröpt försvarsstyrkorna og samhällena.

Allena kuststäder kunde skyddas med den ännu starka byzantiska flottan, så även Pavia föll 572 och kom att bli huvudsäte för det Lombardiska kungadömet, samt så drog man sig söderöver erövrandes Toscana och i centrala Italien, främst i dagens Umbrien, grundades principatet Spoleto / ducatus Spolitanorum och längre söderut principatet Benevento.

Dessa tve, som senare bleve fler, kommo snart att bli självständiga, samt överleva det nordliggande Lombardiska riket åtminstone intill 1100-talet. Hela det lombardiska området delades in i 36 hertigdömen, styrda av besläktade släkter, en del kom senare att bliva furstendömen, och själva kungadömet kom aldrig att bli särledes starkt då de olika dömena beivrade sin självständighet, kungahovet försökte centralisera makten men förlorade då totalt Spoleto og Benevento på vägen.

En relativt viktig skillnad emellan de lombardiska hertighusen, eller övriga langobardiska ädlingar, i förhållande till andra nobla folk för tiden var att de aldrig kom att bli jordägande i någon högre grad utan de var primärt en urban adelsklass, det finnes beräkningar som visar att de per capita bara ägde drygt dubbelt så mycket mark som närmsta strataperson under dem, emedans proportionen för den frankiska nobiliteten var flera hundra gånger mer, i förhållande till närmsta underställda, samt så bodde ofta den frankiska nobiliteten ute på landet.

En annan skillnad emellan de langobardiska samt frankiska rikena hvar att de fria männen hvarde långt mer numerära i de longobardiska.


Beneveto grandios

En del av langobarderna var pagana när de anlände till Italien och en del bibehöll det germanska troendet ett tag, i Pannonien tog man även upp vissa iransk-sarmatiska religiösa drag, andra var arianska kristna, men alla kom efterhand att assimileras in i det italienska trossystemet, samt acklimatiseras gällande allt annat, lombardiska vokabuläria har ehuru i mängd tagit sig in i de italienska språken.

Just i Benevento kom arianismen og paganismen att hålla ut längst, ännu på 700-talet utfördes öppet olika trädritualer. I Benevento kom man även att utveckla en helt egen beneventisk rit som liknande den ambrosianska riten från Milan som avskiljer från den Romerska riten men nyttjas än idag utav fem miljoner i Milans ärkebiskopat, en speciell beneventisk liturgisk sång utvecklades likväl, som kvarlever i sin extrema litenhet sedan den gregorianska sången tog över under 1000-talet.

Till detta skall läggas att man även utvecklade en egen beneventansk skrift / gothica / longobardisca / langobardica som kom att sprida sig ända till Dalmatien og var i bruk framtills 1200-talet, på vissa håll till 1500-talet.

Förvisso ej allena men en hel del av detta gjordes primärt vid det stora og viktiga Monte Cassinoklostret, hertig Gisulf II af Benevento gav dessutom år 744 Monte Cassino ett landområde som kom att forma bas för den självständiga seignörstaten Terra Sancti Benedicti, år 1806 försvann seigneurskapet.


Langbardland bliver Frankland
~
Fria eller ej, anno 774 föll nordliggande Langbardland för Carolus Magnus / Karl den stores svärd och han blev då rex langobardorum för att senare år 800 krönas till Imperatur Augustus, d.v.s. Romersk kejsare.

Spoleto og Benevento underkuvades som vasallstater bara under kortare tider och bibehöll sin självständighet och lombardiska karaktär ännu ett tag, Benevento utvecklades nu till ett principat.

Spoleto föll ehuru även det för Karl den store år 776 men han gav området till kyrkan ack bibehållandes rätten att utnämna hertigar, år 842 omvandlades området till ett markgreveskap och den expansiva karolinsk-frankiska ätten Guideschi / Widonen / Guidonen kommo att besätta riket framöver, samt ingiftandes med lombardiska ädlingskor från Benevento, förutom hertigskapet över Spoleto kommo de att år 888 efter avdagelsen utav Karl den tjocke / Carolus Pinguis bliva kungar av Italien samt kejsare över Romerska riket.

Hertigdömet Spoleto gick igenom många olika skepnader som vi ej behöver gå in på här, men disintegrerades under 1100-1200-talet, ehuru finnes titlen kvar framtills 1948 hos huset Savouè / Savoia / Savojen.


Principat Capua et Salerno

Efter tio års självständighetskrig lyckades man år 851 mer genuint skapa sig ett från Benevento avyttrat rike, det langobardiska principatet av Salerno kom att finnas framtills 1000-talet, den välrenommerade Schola Medica Salernitana som grundades av prins Guaimar III af Salerno / Waimar som tronsatt 994-1027 fanns kvar änna fram till Napulione / Napoléon.

Principatus Capuae slog sig även det fritt från Benevento i samma veva, staden Capua hade dessutom år 841 krossats utav saracener, på uppdrag av prins Radelchis I af Benevento i en av de många komplexa fejder som försegicks emellan de olika besläktade ätterna häromkring men som vi i denna korta förtäljning gott og gladeligen kan lämna därhän.

I princip alla slogos mot alla, inom familjen. För att hålla det kort, längre än så, i detalj, fåom vi återkomma annan gång till.

Langobarden Landulf, och sonen Lando, byggde ehuru, efter saracernas destruering, upp det nya Capua, utgörandes grunden för dagens stad, och fortsatte sitt rike varhän kejsare Ludvig II dömde i partitionen att Capua skulle tillhöra Salerno, hvilket ej godtoges av den virila Landoätten som senare kom att styra sitt capuanska principat, samt övertagandes Spoleto, Benevento et Salerno i olika konstellationer i ett mycket komplext nätverk og fejdskap, framtills den sista självständiga syditalienska longobardisk-lombardiska prinsen, Lando IV af Capua, avtroniserades anno 1098, varhän makten övergick till besläktade normandiska händer, många gånger om ingifta i de gamla leden.

Normandisk övertagning

Från den norska vikingen Hiallt skall den cotentinais-normandiska riddarätten Hauteville ha härstammat, lågadlig baronell hemmavid men kommandes att erövra hela Syditalien, det salerniska principatet föll för Robert Guiscard år 1078, fast den sista prinsen Gisulphs syster, den athenalika, Sigelgaita fortlev som Guiscards maka, hennes syster principessan Gaitelgrima gifte sig med Guiscards bror Drogo. Drogo og Gaitelgrimas son var förövrigt med under första korståget emedans sonsonen Roger kom att bli regent i principatet av Antioch.

Sikelgaita däremot säges enligt legenden försökt förgifta Guiscards son, från ett tidigare äktenskap, Bohemond, även han prins av Antioch, men efter att de kommit överens om att hennes egen son Roger Borsa skulle ta över efter fadern så fann sig detta onödigt, ett av de andra barnen, Olympios gifte sig istället med Κωνσταντίνος Δούκας / Constantinos Doukas, kejsare av Byzans. Roger Borsa i sin tur gifte sig med den frisisk-saxiska danska drottningen Adela, deras son tog över men visade sig oduglig varhän kusinen Roger II af Sicilien blev regerande.

Tjugo år efter Salernos halva normanisering var det Capuas tur att uppgå i normandisk ätt, en del av den gamla ätten kom att kvarbli där i olika slingriga konstellationer, och finnes än idag, men härutivarande skribents ätt flyttade upp och kom istället att ingå i patriziato veneziano, i Ducatus Venetus, självständigt från Byzans sedan anno 697.
Den gamla goda tiden

~
Enligt Världsbanken har andelen fattiga mer än halverats. De senaste fem åren har antalet minskat med mer än 76 000 personer varje dag

~

fattiga färre
de har inte avdagit

de är rikare

~
+ 980 miljoner kvar

det här stod i, Norberg, J. “76 000 färre fattiga varje dag”, i SvD 25 nov 2007 s. 7

DN, DN

Andra om: , , ,

giovedì 9 settembre 2010

Turkiets arabiska befolkning

~
Man hör väldigt ofta om kurder, greker, armenier eller assyrier i förhållande till den Turkiska staten och dess oförrätter, men bara väldigt sällan om araberna, få vet ens att det finnes araber i Turkiet. Turkiet har förtigit dem väl.

Hursomhelst, de äro i antalet av uppemot 400 000, om man går utefter de som talar arabiska, i speciellt Mardin samt Siirt-områdena i övre Mesopotamien vid Tigris där de bott sedan 600-talet. Den form av nyarabiska som dessa talar benämnes ofta som syromesopotamsk arabiska samt härstammar från medeltida irakisk arabiska og är en såkallad qeltu-variant.

Samma arabiska talas även i provinsen Hatay med den kända staden Antiokia som hamnade under turkiskt välde strax före andra världskriget. Många arabisktalande i Hatay bor från Iskenderun / Alexandretta i norr samt sedan söderöver, men de allra flesta bor omkring Antiokia samt längs kusten söder om Iskenderun.

Dessa siffror inberäknar antagligen de 60 000 som talar samma nordmesopotamskarabiska men benämner sig etniskt som mhallami som äro härstammandes från språkkonverterade araméer og kurder, speciellt kurdiska inslag åtfinnes i deras egna språkvariant. Mhallamierna i Turkiet nyttjar det latinska alfabetet, emedans de i Libanon skriver med arabisk skrift, i Turkiet ses de som araber emedans de i Libanon ses som libanesiska kurder, själva benämner de sig oftast som araber, av kurdisk og arameisk stam. Förutom de 60 000 i Turkiet finns 50 000 i Libanon og 40 000 i Europa, varav 4000 i Berlin.

Även de tvenne små judiska bosättningarna som finnes i Antiokia ock Iskenderun har arabiska som modersmål även om de bibehållit hebreiskan som liturgiskt tungomål, de vill ehuru icke benämna sig som araber. Denna judeoarabiska är snarlik den judeaorabiska som talas i Aleppo, hvilket är det rabbinat de tillhörde framtills 1938, de judeoarabiska språken går ofta även under namnet yahudiska.

Även de kristna i samma område pratar arabiska, men deras variant kan distinktseras från den som talas av sunnimuslimerna eller alawiterna även om de bebor samma städer, vi får kalla det kristoarabiska.

Araberna har i sen tid hamnat i minoritet i området Hatay, delvis på grund utav omflyttning samt delvis till följd utav att man tillförde två turkiska områden till de befintliga arabiska samt härmed kunde cyniskt skapa en turkisk dominans. Arabiskan var tidigare i statsturkisk stil totalförbjudet i det publika livet, hvilket bland annat innebär att utlärandet av arabiska, offentligt sjungande på arabiska og användandet av arabiska namn är förbjudet, tillika så finnes uppgifter om att barn som talar arabiska i skolan, även under rasterna, kan räkna med fysiska straff. Allt detta har gjort så att de allra flesta är analfabeter när det gäller sin syromesopotamska form av östarabiska, emedans den klassiska arabiskan oftast inte alls behärskas. Man har heller inte till följd utav den politiska situationen kunnat erhålla nya inlån från arabiskan, utan i princip alla moderna termer har gått genom turkiskan.


Arabiska beduiner

Arabiskan i Hatay är ej allena uppdelad på olika varianter som då kan benämnas vara kristna eller judiska sådana, utan en mycket klarare skiljelinje går emellan de som säger sig vara av beduinsk börd och de bosatta - alla är ehuru numera bosatta då det kameldrivande livet övergavs för ett par generationer sedan, men en socioetnisk distinktion har kvarblivit och exempelvis giftermål emellan grupperingarna hör inte till vanligheterna.

De tvenne gruppernas arabiska språk skiljer sig relativt mycket åt och de parlerar som oftast på turkiska vid möten om inte beduinen kan de andras språk, även i områden där båda grupperna bor tillsammans så äro det beduinerna som språkligt fått ge vika. De olika beduinstammarnas varianter skiljer sig inte så mycket åt sinsemellan, fallet är tvärtom för de bofastas tungomål, men här kan skillnaderna anföras som innan åsyftades på religiös tillhörighet.

Den syromesopotamska nyarabiskan utmärker sig på flera sätt, varav den arameiska substratumsituationen kanske är den mest nämnvärda.

~

Turkiet bär en hel flora av intressanta minoriteter, läs om dem alla i boken Europas tungomål.

+ Censurerad i media

Nej men se

~
du har ju börjat skriva intressant

nä, det är din läsning som nu är intressifierad
~


~~~Ett år sedan~~~

- Fredens hand - Genealogica IC.

~

mercoledì 8 settembre 2010

Din njutning – Erotica XXXVIII

~
Ditt innersta jag

ditt djuriska inre
ditt gudomliga själv

dina inre lustor
bejakas bör

i sakralitetens namn

Både du som jag
ditt inres uppfyllelse
bejaka önska


Jag så
för den åtrå
jag till dig så
känner

Du så
för att du
ditt inre själv
vill uppfylla


Ditt divina inre
till dig själv främst ser

Ditt gudomliga jag
som jag främst ser


Vi båda inser
att din njutning
måst primärast vara

genom din njutning
vi båda njutning kännaDärav jag dig
ej njutning kan förneka
jag då ditt jag starkt förringa

ditt djuriska jag
som vi båda så dyrka


~
Dikt från boken Erotica.

Aft, Exp

Andra om: , , , , , , ,

Kreationism

~
som säkerligen alla vet, så finns det en rörelse bekallad kreationismen som i korta ordalag innebär att religiösa element, främst kristna och muslimer, inte klarar av att acceptera uppfattningen att människan ens utifrån biologiska synvinklar är besläktade med övriga djur här på jorden, utan väljer hellre att tro på de gamla skrönorna som skrivits ned någon gång, när kunskapen inte var särledes lika hög som nu

det är väl värt att nämna att till og med den Katolska kyrkans överhuvud Påvestolen vid ett flertal tillfällen anfört att evolutionismen i sin agenda är rätt på det

According to a Gallup poll ... conducted in February 2001, no less than 45 percent of responding U.S. adults agreed that

“God created human beings pretty much in their present form at one time within the last 10,000 years or so”,


de tror att dinosaurierna har levt samtidigt som människan, innan de dog ut

en ligthversion av kreationismen är den så kallade intelligent design som istället framför att evolutionen förvisso skett, men att det sker med hjälp av en osynlig hjälpande divin hand

detta kan man givetvis tro, men det bör ej förnekas att det är en religiös tro, som då inte skall sammanfogas med den biologiska vetenskapen, men ändå tycker hela 64 % av amerikanerna i en stor undersökning att den skall utläras som ett likvärdigt alternativ till evolutionsteorin, inom de biologiska ramarna, men ännu värre är, att hela 38 % tycker att evolutionsläran bör slopas helt og hållet

detta håller bland annat den turkiska kreationisten Harun Yahya med kring, som fått för sig att lobba hårt för det, genom att sprida ett helt uppslagsverk Atlas of Creation till europeiska skolor samt besultsfattare. Hitentills finns uppslagsverket i två band, av sju planerade, där man i agitativ stil försöker bevisa att evolutionsförespråkarna har fel, emedans Biblen og Koranen förmedlar den saliga sanningen, om vårt ursprung

Europarådet framför sina varningar för sådana blasfemiska propåer som går emot de vetenskapliga erövringarna människan gjort de senaste århundradena, att ersätta det vetenskapliga synsättet i europeiska skolor med religiösa utsägelser är att bryta mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

Däremot är det naturligtvis fritt fram att framföra allsom religiösa tänkanden å troenden inom religionsundervisningen

~

i universum
liv ekar lite varstans

God bless USA

~
+ Χάος, Livets evolution, Tiden III - Den rullande framtiden, Universum, Storlekens betydelse är essentiell, Kvarkgluonplasma - Universums säd, Complex Ginzburg-Lando Reaction-Diffusion
++ Guds förbannade land - Amerikansk idioti

KD’s ledare svarar avvikande på frågan om jordens skapelse, Aft, även Reinfeldt kommer till tal om sin ovisshet, Dagen.

Quammen, D. “Was Darwin Wrong?”, National Geographic, November 2004 p. 6, Sturmark, C. o Johansson, M. “Europarådet varnar för kreationism”, i Svenska Daglbadet 4 oktober 2007 s. 5.

Andra om: , , , , , , , , , , ,

Födelse

~
nuza ammuk mahhan kishat
ZI-as kisat

~~~

när jag kom att bli
själens önskan var gjord


~
+ Intill evigheten, Döden

Andra om: , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Spanska kråkors traditionsbundenhet.

~