martedì 2 agosto 2016

Grec pontique en Arménie


Det hellasisk-jonisk-pontiskan är förekommande sedan antik tid i Armenien talandes numera utav emellan 1800-4700 människor.

Grekoarmenierna bor främst i några byar i norra delen av Armenien vid gränsen till Georgien, i Loriregionen, en del härstammar från flyktingar från Trebizond ock Kars i norra nutida Turkiet, hvilket de flydde från under 1800-1900-talen.
~


Nessun commento:

Posta un commento