giovedì 1 settembre 2016

Yunanistans Batı Trakyalı Türkleri - Västthrakiens turkiska befolkning


Grekland – eller Yunanistan - har även en ganska stor turkisktalande befolkning beståendes av de osäkra siffrorna om mellan 30 000 samt 130 000, i speciellt västra Thrakien samt i den Egeiska havsregionen - turkiskan är det enda minoritetsspråk som fått visst officiellt erkänande i Hellas, gällande alla andra utav de många minoriteterna gäller total nonchalering. Av turkarna kallas de ofta Batı Trakyalı, västthrakierna.

Det är ju positivt att man förstått att man icke till fullo kan kränka vissa individers rättigheter, men det skulle ju vara ännu positivare om man gjort dessa lagar universiella omfattandes alla folk samt språk, og ej enbart de som haver en regional stormakt, med medföljande maktkamp, bakom knuten. Enligt vissa demografer finnes givetvis inga minoriteter överhuvudtaget i Grekland, förutöver en liten muslimsk spillra.


Muslimerna i Hellas har sina egna skolor och utbildningen i dessa bedrivs på turkiska, arabiska og grekiska. Det finnes dessutom tidningar samt radiostationer som nyttjar turkiska som basspråk. Turkiskan hade givetvis varit ett långt mycket större språk i Hellas om det inte varde för den befolkningsutväxling som togs vid under 1920-talet efter det att Grekland varit i Turkiet och krigat och även tagit en del områden från ärkefienden, nästan 400 000 muslimer och över en miljon kristna påverkades utav ‘religionsrensningen’, hvilken ehuru ej berörde turkarna i Thrakien eller grekerna i Istanbul. Inte heller de fåtaliga dodecanesiska turkarna berördes av folkförflyttningsavtalet 1923, då öarna hörde till kungadömet Italien vid denna tid.


~


Nessun commento:

Posta un commento