sabato 10 settembre 2016

Återuppväckt korniska - Europas tungomål DCXCIX


Sedan Jenners tid har antalet kunniga i språket utökats og 3500 individer har i nutiden studerat språket där ungefär 300 av dessa kan räknas som ordentligt kunniga i detta tungomål enligt Kesva an Taves Kernewek och kan tala på språket på vardagligt vis, i ordinär språkhastighet, siffran förväntas höjas rejält på kort tid - det finns ehuru ännu ej några modersmålstalare men tungan utlärs numer i lägre skolnivåer, samt så finnes det ett antal numera som vuxit upp med språket som bilinguella talare. Man anordnar ett flertal olika kurser, festivaler, sommarläger og barngrupper för att öka användningen av språket - dessutom så använder sig kyrkan av kernewekiskan och vissa skolor har som sagt valt att undervisa i språket, som även finns på tvåspråkiga vägskyltar - om engagemanget hålls uppe så kanske vi inom en snar framtid kan se modersmålstalare likaså. Man använder sig hitentills av två olika stavningssystem, och man har gått igenom ännu fler. Korniskan är officiellt erkänt som ett minoritetsspråk samt erhåller statligt stöd för sin fortlevnad. Det finns en växande litterär arena för språket, med både vägskyltar som mer ordinär litteratur med reguljära tidskrifter som skriver allena på kernewekiska, där poesin nog får sägas vara dess epicentrum men där språkvågen når allsom nya vyer og höjder hvar dag, både böcker såsom filmer finnes. I reella tal får man påpeka att det finns mycket goda grunder för språkets framlevnad samt accelererade framförhållning, det finnes även långt fler litterära domäner og publikationer än vad som egentligen är vanligt för det skrala numerala språkläget, hvilket bådar gott. Språket kan dessutom studeras på universitetsnivå i Wien.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento