domenica 18 settembre 2016

Orsamål ~ Ossmol


Orsamålet, eller ossmol, är mer enhetligt om man jämför det med det extremt diversifierade moramålet, båda äro ovansiljemål, detta haver ehuru ej lett till dalspråkets bevarning utan alltsedan minst 1940-talet haver språket tappat fart og idag äro det få yngre eller medelålders folk som kan språket, varken i att tala eller ens förstå det. Helt enhetligt äro målen ehuru ej, min morfaders hävdansvunna språk i släkten sedan minst fyra hundra år var just ånsjumol, hansjömål.

Språket har heller ingen officiell status, hvilket är det ordinära i Sverige. Lite skaldning, narrationer, bibelöversättningar samt annat finnes ehuruväl att tillgå på ossmol.

Det ursprungliga, eller rena, orsamålet är högst melodistiskt hvilket får ses som ett extra unikt drag i målfärgen.

Ett exempel:

Dem täläd öllör såjno sökön-språk, ö ed wa, för, int undli, dö summör jegd emå sunnå eld westa sjun, ö summör bört-a blåbjari, dar soli gör nid.

De talade alla sina sockenspråk, och det var ju inte konstigt, då somliga bodde söder eller väster om sjön, och somliga bortom de blå bergen, där solen går ner.

Näsnissa Olof Samuelsson, Orsa Skoltidning, 1931.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento