sabato 17 settembre 2016

Skotsgäliskan i Skottland - Europas tungomål DCCIII


Bland de -ökeltiska språgen finnes ehuruväl även de goideliska representerade, av hvilka det största är skotsgäliska eller gæliska som talas av omkring 60 000 invånare - det är ehuru enbart mellan 10 000-30 000 som är aktiva användare av språket og vid folkräkningen 1981 uppgav ingen sig vara monolinguell, hvilket är ett omintetgörande av de 300-400 monolinguella som uppges ha funnits under 1970-talet. Tungomålet talas nu av cirka 1,2 % av Skottlands befolkning över tre års ålder. Språket är centrerat till de norra samt centrala countierna i Ros agus Combra / Ross and Cromarty, på Innse Gall / Hebriderna, An t-Eilean Sgitheanach / Eilean a’ Cheò / Isle fo Skye / Skíð og speciellt de Yttre Hebriderna / Na h-Eileanan Siar - det finns ehuru även emellan 500-1000 talare i Alba Nuadh / Nova Scotia, Cape Breton et Prince Edward Island i Kanada som gör livaktiga försök i bevarandet av tungomålet men språkets ställning är här än värre än i Skottland. Språkets nuvarande utbredning är ingenting jämfört med dess befintlighet under 1500-talet då det kanske talades i över 70 % av det skotska terriroriet, men redan under medeltiden utarmades gäliskan i öst og i lågländerna till fördel för skotskan. Nu under 2000-talet har ingen parish i fastlandets Skottland en gälisktalande befolkning överstigande 21 % av befolkningen och det är bara i Na h-Eileanan Siar som det generellt är över 50 % i talantal över hela området, hvilket det även är i Kilmuir / Cille Mhoire på norra Skíð. Folkräkningen från år 1991 visade att barn som har två föräldrar som talar gäliska till 72 % talar gäliska själva, emedans siffran droppar till 37 % om barnet levt tillsammans med en ensamstående föräldrer fastän denna talat gäliska, samt allena 14 % av fallen där två sammanlevande föräldrar finnes men där bara en utav dessa är gälisktalande. På de Yttre Hebriderna talar ännu runt 50 % av barnen emellan 3-15 års ålder gäliska ordinärt.


~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento