martedì 13 settembre 2016

Skillnaderna emellan lågtyska og högtyska


I Tyskland förekommer den saxiska förgreningen i det som kallas lågsaxiska, eller lågtyska / plattyska / plattdüütsch / nedderdüütsch, og de är klart distinkta från högtyskan bland annat genom att de ej genomgått den andra germanska ljudskridningen av urgermanskt p, t, k. Initialordet hög- eller platt-, låg-, hava med de geografiska aspekterna att skaffa. Högtyskan ginge genom denna fonologiska utveckling ifrån de övriga språken inom området, bayerskan är ehuru exempelvis gången än längre därmed varandes även den väsenskiljd från högtyskan. Fornsaxiskan hade mycket större likheter med anglosaxiskan än med fornhögtyskan.


Lågsaxiskan og högtyskan skiljer sig ej enbart åt genom den fonologiska utvecklingen utan även grammatik, speciellt morfologi, samt berörandes en stor del av vokabulären som ej äro delad. På saxiska heter exempelvis Zeit, Schiff, laufen, essen, Sache istället tied, shipp, lopen, eten ock saak.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento