giovedì 8 settembre 2016

Lisa Simpson: ‘UK out of Cornwall’ - Europas tungomål DCXCVIII


En kornisk nationell rörelse eller känsla har således varit förestående egentligen under hela Cornwalls historia men har naturligtvis fått mer på fötterna nu när språket börjar framföras tillikt hvilket distinktserar kernewekerna än mer från engelsmännen, de ena är i grund kelter emedans de andra främst är germaner, samt att det absolut finnes en tidig historik som påvisar den keltiska tillhörigheten, även kung Arthur ses som en kornisk kung. En mer utpräglad politisk rörelse slog igenom under 1960-talet men har aldrig lyckats bli lika stark som de i Wales, Skottland, eller på andra ställen inom Konungadömet. Cornwall har fått stöd från europeiska myndigheter, ty då språket blivit godkänt som ett minoritetsspråk så måste det ju finnas en minoritet som har sin hävd i det? Rörelsen fick oväntad publicitet genom TV-serien Simpson när Lisa Simpson under julen 2004 sjöng Rydhsys rag Kernow lemmyn, ‘Frihet för Cornwall nu’, hållandes ett plakat sägandes ‘UK OUT OF CORNWALL’. Så långt äskar ehuru ej majoriteten av cornwallsentusiasterna utan menar snarare att viss form av autonomi i likhet med övriga icke-engelska regioner inom dömet bör erhållas.
~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento