martedì 13 settembre 2016

L’Etrusco Lingua Viva - Etruscan, a living language - Antiche Civiltà Mediterranee II - Nermin Vlora Falaschi
Den här boken, från 1989, bygger på Zacharie Mayanis idéer från tidiga 1900-talet om att etruskiskan är ett språk kopplat till albanskan, samt därvid indoeuropeiskt. Falaschi anför denna teori kopplandes etruskiskan till olika pelasgiska förekomster samt tolkandes befintliga inskriptioner utifrån albansk språkdräkt förandes albanskan samt illyriskan till en pelasgisk språkgruppering, innehållandes etruskiskan, utav indoeuropeiskan.


Boken är väldigt intressant att läsa, med kreativ tolkning, inom en idéflora som ej har särledes många anhängare inom lingvistiken eller etruskologin, ehuru åtfinnes några anförare i ett ämne som behöver en gedigen genomgång för att vidare utröna eventuella förhållanden.
~

Om etruskiskan kunne läsas kring i min bok Europas tungomål samt delvis skrivet på i Tu est Divina III.

Nessun commento:

Posta un commento