domenica 4 settembre 2016

Mänsklighetens aristokrati


vi män böro utföra de arbeten som krävs i ett samhälle, de arbeten I kräven att vi görom, alla förtjänster för vårt arbete bör tillfalla er. I bören utgöra det naturliga samt självklara härskarskicktet i det nya samhället, det ären bara I som räknas.

Ett av de största misstagen hos många kvinnor äro att de äro för snälla og hänsynstagande gentemot män. I bören istället se oss som tillhöriga er, som era verktyg, som arbetar för er, betjänar er, behagar er, åtrår, dyrkar, samt älskar er.

I bören ej hänsynsta våra känslor utan vara mer själviska, det är I som äro centrum av livet samt fortlevnaden, vi ärom bara era understödjare.

jag vet att många inte vågar tro på matriarkin men jag ser det som både en naturlighet samt det enda möjliga, I ären mänsklighetens aristokrati, I ären mänskligheten, I ären de enda som räknas och vi ingåom samt bör understödja er till fullo.

En divin matriarki, där vi dyrkom Er.















~


1 commento:

 1. Faktum är ju det att det är männen som arbetar eller iaf var det så.

  Männen byggde vägar, ritade hus, plöjde åkrar, opererade sjuka etc, etc och det uppstod välfärd och rikedom.

  Ur denna välfärd och rikedom uppstod det som alltid drönare som inte kunde tänka och därför tänkte ut att kvinnor oxå skulle arbeta.

  Och så gick allt åt helvete i och med att kvinnor vara sköra, ickerationella varelser.

  Med andra ord konsten blev ful, husen mindre hållfasta, dikten och romanen oläslig, rättssäkerheten osäker, läkarkåren kvacksalvare etc, etc.

  Amen invänder nu någon dumfan kvinnor har alltid fått göra hushållsarbete. Fel hushållsarbete är inte arbete det är kvinnogöra.

  RispondiElimina