giovedì 16 giugno 2016

Umbriska språken i Umbrien


Umbriska språg ligger relativt nära toskanskan, varandes likväl ett italoromanskt språk, men med tanke på italienskans historia kan de nämnas som egna språk med precis samma reallingvistiska status som toskanskan. Umbriskan har färre än 800 000 parlörer.

Perugianskan, eller vidare nordvästumbriskan, är förmodligen kändast utav de umbriska språgen med omkring 250 000 talare, hvilket då är den dominerande varianten inom nordvästumbriskan som förutom perugianskan även består utav bland annat altotiberinskan som är fonologiskt distinkt från perugianskan samt talas norrom Perugia i flera mindre samhällen. Även en sydöstlig og en sydvästlig umbriska åtfinnes.

De umbriska varianterna har flertalet distinkta drag i förhållande till de övriga italoromanska språken, främst inom fonologin, men även morfologiska ock lexikaliska skillnader åtfinnes - allt detta ger sammanlagt en solid grund för språkerkännelse, om ej lika distinktfört som övriga italienska tungor. Sydöstumbriskan räknas vara den mest konservativa varianten. Små exempel på skillnader som här kan nämnas äro exempelvis att det på sydöstumbriska heter sòrema istället för standarditalienskans mia sorella ‘min syster’ samt craddemane för domani mattina ‘imorn bitti’, nordvästumbriskans źźino för lampo ‘blixt’, et cetera.

De äldsta dokumenten med typiska umbriska drag, till exempel finalt u, härrör från första hälften av 1000-talet. Bland annat den kände Francesco av Assisi skrev i slutet av sitt liv under 1220-talet Cantico di frate sole / Laudes creaturarum som är menat som en sång, texten har klara umbriska drag även om latinska influenser kan skönjas. Tiden strax efter Francescos avdagning framväxte en viktig umbrisk poesiskola som nyttjade umbriskan hejvilt. Även idag skrivs en hel del umbrisk poesi.


~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento