domenica 12 giugno 2016

Germansk migration till Britannien - Europas tungomål DCLIV


Den brittiskkeltiska befolkningen övergav inte sitt tungomål, men finge givetvis en del influenser från latinet som fortfarande kan ses i exempelvis kymriskan. Efter det att Romarriket hade lämnat området anno 410 så skapades som redan nämnt vissa keltiska riken som ehuru ej varade alltför länge, då germanska folk, angler, saxar og måhänt jutar, senare togo över makten. Dessa nordtyskdanska germaner hade från början inbjudits av latiniserade britonska stormän som tagit över makten efter romarna. Anledningen till att man tog in germanska hjälptrupper var enligt berättelserna för att man var rädd för pikterna som bebodde Skottland samt som följd av de rådande inre oroligheterna i de keltiska rikena, germanerna emigrerade og koloniserade även in ordinärt som hela stammar, dessa germaner gjorde snart uppror och så småningom så slogs de antagligen samman i en stam - anglosaxarna. Germanerna förstörde det som var kvar av det uppbyggda romerska marknadssystemet samt plundrade landet allteftersom deras västgräns förflyttades. Vid hundraårsskiftet 500 så stabiliserades ehuru läget efter en keltisk seger ock anglosaxarna återvände till sina östra områden i England. 549 inträffade dock en farsot som ödelade landet, varefter anglosaxarna togo tillfälle i akt samt erövrade i princip hela England. Kymrien erövrades aldrig helt under denna epok och stora delar av Cornwall bibehöll sin brittiska särart fram till för några hundra jeeran sedan. Resten är historia.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento