sabato 18 giugno 2016

Anglosaxiska språk et frisiskan - Europas tungomål DCLVII


Detta första nordsjögermanska språk spunnet ur västgermanskan kallas vanligtvis fornengelska, men en korrektare term är nog anglosaxiska av anledningar som snart skall te sig naturliga. Vi vet ehuru ej alltför mycket om detta tidiga språk, eftersom få spår finns bevarade och då i synnerhet från den tidigaste perioden efter maktövertagandet. Under denna tidiga anglosaxiska epok så brukar man dela in språken i trenne varianter, kentiska, västsaxiska og angliska, eller nordiska, det sistnämnda var vidare indelat i merciska samt skottskans förfader northumbriska. Kentiskan har även mycket klar koppling till frisiskan, hvilket lett till att många tror att det i själva verket rör sig om frisiska immigranter, men det kan även åtminstone till viss del röra sig om lingvistiska förekomster beroende på intensiva kontakter. Man vet att friserna haft mycket stor påverkan på Kent, men om detta även betyder att kentarna var friser är svårt att säga. Överlag så är fornanglosaxiskan ganska lik fornfrisiskan.


~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento