giovedì 23 giugno 2016

Det tjuvasjiska bulgariska folket i Italien - Landologica BFV


Turkar från Turkiet har funnits i Italien sedan 1400-talet men turkar av annan etnicitet hava likväl tidigare varit existent inom landets gränser, de vi här nu avseom äro bulgarerna og då ej de slaviska bulgarerna som nu bor i främst Bulgarien utan de egentliga bulgarerna som varo ett altaiskt turkiskt tjuvasjiskt folk.

Den största migrationen utav turkbulgarerna leddes utav hänföraren Altsek / Altsikurs under 600-talet, han tillhörde till en början det Avariska khaganatet men bytte över till langobarderna samt anlände till exarkatet Ravenna men inbjöds då utav Grimoald I af Benevento att bosätta sig i dukatet Benveneto. Enligt Gesta Dagoberti I regis Francorum så bosatte de sig främst i dagens Isernia, Bojano samt Sepino, i Matesebergen, og Altsek tilläts fortsätta vara bulgarernas ledare under den langobardiska titlen gastald, Bojano blev gastaldatets säte.

Det finns även en annan bulgarisk herre, kanske är det samma, som efter avträdelse från det avariska khaganatet bosatte sig, med 9000 av hans folk, i Bayern under åren 631-632, under den frankiska kungen Dagobert som gav dem lite land, men skall ha avflyttat till venetianska marker med de 700 som kvarstod efter att Dagobert hialöst massakrerat övriga.

Arkeologiska bevis antyder även stäppfolks befintlighet i Molise samt Campanien under 700-talet og det kan finnas uppemot 700 toponymer som kunne kopplas åt turkbulgariskt håll, till detta skall även personnamn givetvis läggas. Den langobardiska historieskribenten likväl benediktern Paulus Diaconus under slutet av 700-talet berättar att ättlingarna till bulgarerna fortsatte prata sitt eget språk, hur länge de gjorde detta kunnom vi ej så nu veta.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento