mercoledì 29 giugno 2016

Det var en Maria – Min musa Maria


ända sedan jag första gången tittade in i en gudinnas ögon så förstod jag sanningen, att hon var sanningen, att hon inom sig bar hela universums livskraft och att jag som man är skapad för att göra vad jag kan för att belycka henne. Att det bara är kvinnans njutning, lycka, harmoni, allt handlar om, samt att vi alla – både män som kvinnor – i våran totalitet bör ägna kvinnan alla tankar og åtråenden. Allting – oavsett hvad – som belyckar kvinnan är det eftersträvandsvärda og våran lag.

Kvinnans högre stående bevisas många gånger om kring hennes enastående komplexivitet i både fysik, biologi, emotionell skapelse, att hon är den som skapar samt bär fram livet, att hennes själ o andeväsen är direkt förbundet med universums hela själ.

Om det nu ej räcker att titta henne i ögona, för att där se det.

Kvinnan är hela skapelsen i sig själv, det är hon som är livet, det är hon som äger själen samt är en del av Alltet. Kvinnan är allting, varandes även självaste målet med allting. Ju högre hon når, ju bättre hon mår i sin tillfredsställelse, ju bättre är det. Ingenting får någonsin gå emot dessa mål kring kvinnans fysiska og själsliga tillfredsställelse.

vartenda liten millimeter av henne, hennes celler, eller andepartiklar bör tillfredsställas oavsett hvad det är som önskas og begärs

Mannen däremot är skapad av livet – d.v.s. vi ärom skapade av kvinnan, en biprodukt, en sekundär varelse, som är skapad av livet i syfte att arbeta för livet, att understödja samt varandes behjälpliga i målet kring er tillfredsställelse. Vi tillhör er och skall tjäna er og era syften, eran tillfredsställelse, vi ingår i en symbios, där I ären centrum, en symbios, men där I ären målet.

Kvinnan äger värdet i sig själv, som alltets grundvarelse, emedans vårat värde ligger i huru mycket värde vi skapar för er, vi finnoms till för att understödja er förhöjning.

I våra tankar skolom vi till fullo i full dyrkan av er åtrå er totalt, I ägen vartenda liten cell i våran kropp og dessa skall alla riktas in mot er belyckning, all lycka og njutning skall ansamlas till er så att ni når så höga höjder som möjligt äro. I ären hela universums centrum, allting skall inriktas mot er og I haven en allsmäktig rätt till precis allt.

Av den självklara grunden att I i er själva ären precis allt.

av denna anledning så är det även så att vi män som förståom vårat syfte innerligt samt verkligen njuter av att gudinnan njuter. Det är viktigt att vi njutom utav självaste hennes njutelse, ock icke utav petitessen kring vem som förmedlar njutningen, utan det är hennes njutning som är det allenarådigaste. Vi män som görom detta, njuter av när gudinnan njuter kunnandes njuta av detta i en symbios med er. Eran njutning är självaste måttstocken og målet för hela våran tillblivelse, ju mer en gudinna njuter blivandes tillfredsställd, både fysiskt som själsligt, ju bättre mår hela universums skapelse, desto bättre samt positivt laddade blir hela universums fysikaliska partiklar.

Därför är det av högsta vikt att kvinnan i alla omständigheter får allting hon önskar, så att hon har möjlighet att nå tillfredsställelse. Sedan hänger det ju samman så att när man når målet kring tillfredsställelse så blir det bara ett stopp på vägen, för då kvinnan är av oanad komplexivitet så kan hon aldrig till fullo tillfredsställas förutom för ett ögonblick, fort tillfredsställelse har nåtts så begär hennes varelse mer för att nå tillfredsställelse på nytt. Därför får det aldrig finnas några som helst begränsningar för kvinnan samt hennes krav, hennes begär, vi alla måste ge henne allt, även när vi givit henne allt har hon en obestridlig rätt till mer.


Universum är oändligt, så väl är kvinnan

~


Nessun commento:

Posta un commento