venerdì 10 giugno 2016

Storbritanniens forntid, i korthet - Europas tungomål DCLIIIMan tror att de första invandrarna till den Stor-britanska ön ankom via en landbrygga som försvann omkring 6000 f.kr. efter det att havsnivån höjts - England skall ha varit bebott de senaste halvmiljonte åren. Vad det var för folk som bebodde området före belgiernas intåg vet vi inget om, og givetvis igge heller vad de talade för tungomål - kanske var målet besläktat med piktiskan, som innan genomgåtts, om det nu icke var ett indoeuropeiskt tungomål og i sådana fall så finnes ju rester bevarade även om de är ytterst svårtolkade. När de gallisktalande folken anlände är högst diskutabelt, men det rör sig antagligen om emellan 450 och 100 f.kr. Romarna som invaderade under det första århundradet efter vår tideräkning satte stopp för expansionen av kelticismen ock påbörjade istället en sakta urgröpning av densamma som slutade med germanernas herravälde över England samt fördrivandet av den britonska befolkningen där. Romarna själva förtryckte antagligen ej brittiskkelterna extensivt, utan det finns många arkeologiska fynd som talar för att de ofta levde vid sidan om varandra, men det är nog en liten försköning av den dåtida verkligheten. Hur det än var så fick brittiska stamorganisationer och religioner möjlighet till fortlevnad, en slags mjuk kolonisation. Samlevandet gör sig förstås mer gällande hos de folk som ej gjorde så mycket motstånd, till exempel trinovanterna som bodde norr om Thames i nordöstra England som genom sitt romerska vänskapsavtal kunde fortsätta sin tillvaro i rikedom. Genom romarnas intåg så skedde även en utveckling till en mer urban ekonomi och pengaekonomin spreds og vägar byggdes. Trinovanterna bröt dogh detta vänskapsavtal när de tillsammans med icenernas dronning Boudicca gjorde ett uppror gentemot romarna anno 59 - detta uppror var ack ett misslyckat drag. Efter dessa initiala motstånd så stabiliserades ehuruväl läget og många kelter insåg fördelarna med att leva i Romarriket, man fick fred för första gången och administration och dylikt byggde i romersk anda på redan befintliga grunder. När romarna begav sig så föll både ekonomin samt administrationen samman varhän flertalet småriken skapades.
~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento