venerdì 31 dicembre 2010

Bronsåldersaktig könssyn

~
SAL-anzawaza
SAL-niliyaaz

zik nuwa
ul kuitki sakti

~~~

du är en kvinna
som en typisk sådan
vet du nada


~
Den svenska översättningen till en bronsålderstidsmässig hettitisk ursprunglig skriftställning.

Aft

Kvinnosynen, eller åtminstone drottninga- og gudinnesynen, hos just hettiterna, og deras nabofolk, berör jag likväl i verket Europas tungomål.

+ Jämlika kläder, Mushistorik

Andra om: , , , , ,

Patriziato veneziano - Genealogica CLXIII

~
nos era nobíl par préférence

~pecunia non olet
gli schei xe schei

schei primo sangue

~

+ Spa ýn spörj na ma famija, S.A.S. Dux et Princeps S.D.M. Lando bjöd upp till ettårsbal, Prins Lando bjuder upp till bal på slottet, Landoplurr

[Om ättedelen Cornèr / Cornaro og Galilei se bland annat Caffarelli et Accademia Galileiana]

åtré blogs: , , , , , ,

giovedì 30 dicembre 2010

Lövet

~
i vandring av din skog
jag log, jag ler

som en vind du smet

~

+ Mörkret, Aros aurora, Avlövning, HaikuErotiku, Naturiku,

Andra om: , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Gudinna.

~

Råäkta kvalitétsvara

~kött • röd
smaskig • blödig • obränd
fladdrig • kall • varm • ståndfast
sinnelig • känslig • brännbar
mjuk • kärleksam
Äkta~Exp

Andra om: , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Optional stop sign.

~

mercoledì 29 dicembre 2010

martedì 28 dicembre 2010

venerdì 24 dicembre 2010

Laudamus te Christe – Chant of Benevento

~


~


+ Lando langobardi, Europas skyddspatron - Benedikt af Nursia samt Monte Cassino

Andra om: , , , , , , , DN

De Antiochiska grekerna - Πατριαρχεĩον Άντιοχείας

~


De antiochiska grekerna är medlemmar i Πατριαρχεĩον Άντιοχείας där patriarken har huvudsätet i Damaskus dit det flyttades från Antiochia under 1300-talet i respons på ottomansk erövring utav Antiochia. Av de ottomanska myndigheterna inberäknades de antiochiska grekerna i Rûm milleten.

De antiochiska grekerna bor även i den turkiska provinsen Hatay som inte annekterades utav Turkiet förrän år 1939, varav de olika etniska befolkningarna där undkommit folkmorden samt deporteringarna som ju skett tidigare riktade mot de olika kristna befolkningarna.

Fastän detta så ledde turkietanslutningen till en omfattande emigration utav de antiochiska grekerna till Syrien og Libanon, och under 1960-talet skedde en ny migrantvåg av antiochiska araméer samt greker till främst Europa og Nordamerika. De antiochiska grekerna är många gånger etniska assyrier / syrianer som tidigare pratat syrianska, men som nu primärt är talare utav levantinsk arabiska, men även då grekiska samt turkiska.

En undersökning som kyrkan gjorde år 1895 så fanns det omkring 50 000 antiochiska greker i länet / sancak men dessa hade intill 1930-talet minskat till varandes omkring 30 000, år 1995 beräknas deras antal ha varit ungefär 10 000 totalt varav ett stort antal utav dem bor i Konstantinopel men i Hatay är de centrerade i Alexandretta / İskenderun, Samandağ og Altınözü, men finnes även i Mersin.

Etniska konflikter skedde så sent som år 2005 i Altınözü.


Den Antiochiska kyrkan

Den Antiochiska kyrkan är en autokefal grek-ortodox kyrka som styres utav patriarken av Antiocheia som ser sig som efterföljaren till grundaren av samfundet i Antiocheia, apostlen Petrus / Πετρος / Shimon / Simeon / שמעון og Paulus / Παυλος / Saulos / Σαυλος / שאול התרסי / Ša‘ul HaTarsi.

Den grek-ortodoxa kyrkan utav Antiochia är en utav flera som anser sig vara den rättmäktiga efterträdaren till det gamla Patriarkatet af Antiochia, andra sådana kyrkosamfälligheter äro den Syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiochia, den Syrisk-katolska kyrkan, den Maronitiska kyrkan, den Byzantiska, eller Melkitiska, Grek-katolska kyrkan

Som ovan nämndes så hade man sin kapitalstad tidigare i Antiochia men med anledning utav den osmanska invasionen utav staden under 1300-talet förflyttades biskopalsätet till Damaskus i Syrien där det än nu regerar. Kyrkans traditionella område äro Syrien, Libanon, Iran, Irak, Kuwait samt delar utav Turkiet, framtills anno 431 även ön Cypern.

Idag har området även sträckts ut över Nordamerika och AustralOceanien, dessa är autonoma i styrelse förutöver att den Heliga Synoden af Antiochia utser huvudbiskopen, utav en av förutstående framförda tre alternativ.

Kyrkans överhuvud benämnes vanligtvis patriark, dagens är så Ignatius IV, född 1921.

Det var de kristologiska kontroverserna som initierades, eller slog i blom, vid kyrkomötet vid Chalcedon / Χαλκηδών, dagens Kadıköy, år 451, som blivit grunden för uppdelningen som var i vardande samt härefter gällande.

Vid konciliet antoges nämeligen den chalcedonska trosbekännelsen om Jesu natur og gudomlighet som utgår från att Jesus var dyofysitisk, d.v.s av både natur divin samt människa, emedans de icke-chalcedonska kyrkorna framför att Jesus var monofysitisk, d.v.s. i en unierad form divint samt mänsklig. De icke-chalcedonska kyrkorna menar att de chalcedonska äro alltför nestorianska i sin bekännelse, d.v.s. där man klart uppdelar det divina samt det mänskliga i Jesus natur.

Vad avser Antiochia kom spörsmålet i dager när en synod hölls i Sidon / Saïda av motståndarna till den chalcedoniska trosbekännelsen år 512 varhän man replacerade chalcedoniern Flavian II med icke-chalcedoniern Severus, chalcedonierna motsade sig naturligtvis detta och fortsatte att bese Flavian som patriark. De icke-chalcedonska häruti land har sedan kommit att formera den Syrisk-Ortodoxa kyrkan emedans de chalcedonska, särledes efter Flavians avfälle år 518, kommit att benämnas som den Grekisk-Ortodoxa kyrkan av Antiochia. Senare under medeltiden har även denna Grekisk-Ortodoxa kyrka i Antiocheia övergått till den byzantiska riten genom sin knutenskap till Konstantinopel.

Patriarkerna af Antiochia från år 518 och framåt äro:

• Paulus II, 518–521
• Euphrasios, 521–526
• Ephraim, 526–545
• Domnus III, 546–561
• St. Anastasios I. af Sinai, 559–570
• Gregor I, 570–593
• St. Anastasios I. af Sinai, 593–599
• Anastasios II, 599–609
• Gregor II, 609–620
• Anastasios III, 620–628
• Makedonios, 628–640
• Georg I, 640–656
• Makarios I, 656–681
• Theophanes, 681–687
• Sebastian, 687–690
• Georg II, 690–695
• Alexander II, 695–702

Vakant 702–742

• Stephan IV, 742–748
• Theophylaktos, 748–767
• Theodor I, 767–797
• Johannes IV, 797–810
• Job I, 810–826
• Nikolaus I, 826–834
• Simeon I, 834–840
• Elias, 840–852
• Theodosios II, 852–860
• Nikolaus II, 860–879
• Michael, 879–890
• Zacharias, 890–902
• Georg III, 902–917
• Job II, 917–939
• Eustratios, 939–960
• Christopheros, 960–966
• Theodor II, 966–977
• Agapios, 977–995
• Johannes V, 995–1000
• Nikolaus II, 1000–1003
• Elias II, 1003–1010
• Georg IV. Laskaris, 1010–1015
• Makarios II. den dygdige, 1015–1023
• Eleutherios, 1023–1028
• Peter III, 1028–1051
• Johannes VI, 1051–1062
• Aemilianus, 1062–1075
• Theodosios III, 1075–1084
• Nikephoros, 1084–1090
• Johannes VII, 1090–1155
• Johannes IX, 1155–1159
• Euthymios, 1159–1164
• Makarios III, 1164–1166
• Athanasios I, 1166–1180
• Theodosios IV, 1180–1182
• Elias III, 1182–1184
• Theodor IV Balsamon, 1185–1199
• Joakim, 1199–1219, i exil
• Dorotheos II, 1219–1245, i exil
• Simeon II, 1245–1268, i exil
• Theodosios V, 1269–1276
• Theodosios VI, 1276–1285
• Arsenios, 1285–1293
• Dionysios I, 1293–1308
• Marcus I, 1308–1316
• Dionysios II, 1316–?
• Sophronios, ?–1341

De antiochiska patriarkerna har säte i Damaskus från anno 1342

• Ignatius II, 1342–1358
• Pachomios I, 1358–1368
• Michael I, 1368–1375
• Pachomios I, 1375–1377
• Marcus II, 1377–1386
• Pachomios I, 1386–1393
• Nilus, 1393–1401
• Michael III, 1401–1410
• Pachomios II, 1410–1411
• Joakim II, 1411–1426
• Marcus III, 1426–1436
• Dorotheos III, 1436–1453
• Michael IV, 1454–1476
• Marcus IV, 1476
• Joakim III, 1476–1483
• Gregor III, 1483–1497
• Dorotheos IV, 1497–1523
• Michael V, 1523–1541
• Dorotheos V, 1541–1543
• Joakim IV. Ibn Juma, 1543–1576
• Michael VI, 1577–1581
• Joakim V, 1581–1592
• Joakim VI, 1593–1604
• Dorotheos VI, 1604–1611
• Athanasios III, 1611–1619
• Ignatius III, 1619–1631
• Euthymios III, 1635–1636
• Euthymios IV, 1636–1648
• Michael VII, 1648–1672
• Neophytos I, 1674–1684
• Athanasios IV, 1686–1694
• Kyrillos III, 1694–1720
• Athanasios IV, 1720–1724
• Silvester af Cypern, 1724–1766
• Philemon, 1766–1767
• Daniel, 1767–1791
• Eythemios, 1792–1813
• Seraphim, 1813–1823
• Methodios, 1823–1850
• Hierotheos, 1850–1885
• Gerasimos, 1885–1891
• Spyridon, 1891–1898
• Meletios II, 1899–1906
• Gregor IV, 1906–1928
• Alexander III, 1928–1958
• Theodosios VI, 1958–1970
• Elias IV, 1970–1979
• Ignatius IV, 1979-~Om de turkiska folken, ack ej om kyrkan, skriver jag naturligtvis om i boken Europas tungomål

mercoledì 22 dicembre 2010

Den kristna minoriteten i Irak

~
har Bush et Blair, att tacka för mycket


~

+ Guerres injustes, Pax hysteria americana, Satans trovärdighet, Satans flärdZigenarna från Irak, America, handanza hannešhaš išhaš

Censurerat i media

Hindi Zahra - Beautiful Tango

~


~+ Amazigh in North Africa

DN

Other swedish blogs about: , , , , ,

Michele di Lando II – Genealogica CLXI

~


han har vandrat till historien
faced his destiny

vyandes över Firenze

~
+ En gjord tavla, Michele di Lando

SvD

Andra om: , , , , , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Ëternëtà.

~

Språkfamiljer i Europa – Europas tungomål XXV

~
Man brukar således dela in tungomålen i olika språkfamiljer och detta görs ur genetisk samt taxonomisk synvinkel, hvilket kort betyder att man delar in tungomålen efter hur de har uppkommit samt huru de kan indelas i olika släktskap. De olika språkfamiljer som finnes i nutidens Europa, bortsett från senareankomna invandrarspråk, äro indoeuropeiska, uraliska, altaiska, nordöstkaukasiska, nordvästkaukasiska, sydkaukasiska, semitiska samt det numera isolata baskiska. När vi genomgåom den asiatiska delen av Ryssland så kommer vi även kort att stöta på språk tillhörandes andra grupperingar, men de kan givetvis inte sägas tillhöra det geografiska Europa utan genomgås endast inom landet Ryssland, en hel del långtidslevande invandrarspråk genomgås likväl inom de olika europeiska staterna men jag väljer att inte här föra upp dessas språkfamiljetillhörighet till detta delavsnittet utan förhåller mig här till de språkfamiljer som i lång tid funnits i Europa.

Många menar att det även finnes släktskap emellan alla möjliga olika språkfamiljer eller isolater, hvilket vi redan havom sett, och om alla tungomål skulle haft ett gemensamt urspråk så är det självklart att alla språk är besläktade på något sätt. Inget underligt över det. Det var under 1800-talet som man utvecklade den historisk-komparativa eller jämförande språkforskningen. Denna går helt sonika ut på att man komparerar olika tungomål med varandra och ser om de uppvisar likheter eller skillnader samt då drar slutsatser utifrån detta. Man brukar använda sig av det äldsta möjliga materialet i dessa komparationer för att få fram så arkaiska former som möjligt, då modifieringar ständigt genomförs i ett språk. Genom denna metod så haver man lyckats att med de allra flesta tungomål i världen kunnat påvisa släktskap med åtminstone något annat språk och de har därmed fått plats i någon av de cirka trettio, eller ännu fler, språkfamiljer som beräknas finnas.

Jag tänkte gå in lite djupare på de olika språkfamiljerna och dess språkbärare som finnes representerade inom Europas förlängda gränser i hopp om att bilda någon klarhet om hur språk- och folkkartan ser ut i denna del utav världen, i både historisk såsom modern tid. Det blir i denna sektion lite hoppigt mellan folk och tungomål och sägas bör även att de språk som fortfarande talas i diverse länder kommer att genomgås under dessa staters avsnitt och enbart omnämnas i detta avsnitt. Detta kan illustreras med baskiskan som är ett nutida isolat språk och därmed utgör en egen ‘enmannsfamilj’, men genomgås i Spanienavsnittet, helleniskan, armeniskan samt albanskan utgör egna subgrupper till den indoeuropeiska språkfamiljen och genomgås ävenledes under de aktuella länderna, och ej här, og så vidare.

Däremot så finnes det icke utrymme i denna bok att försöka ge sig på debatten kring släktskap emellan familjer och grupper och ej heller långdragna utröningar om ursprungsområde eller utvecklingslinjer därifrån, detta får bli ett senare projekt. Som alla kan förstå, så blir det en väldigt långdragen diskussion som man hade varit tvungen att genomgå för ändamålet och detta är ju menat som en introduktionsskrift för den nyfikne, inte en total genomgång av språken per se. Lite tas upp, men i övrigt hänvisas redan nu till lästipsen som behandlar både det ena som det andra, detsamma gäller grammatik samt annat lingvistiskt, detta är primärt en sociolingvistisk eller sociohistorisk förtäljning.

~
Inledande axat, og moddat, stycke i avsnitt två i bokverket Europas tungomål, härefter gås de olika igenom, se Innehållsförteckningen.

SvD, DNDN


martedì 21 dicembre 2010

God jul, Fuck Ya

~
Jesus födelse
ja inte var det under juledag

för ty, under vintern i snöns Juda
springer ej herdarna utom stall

när Jesus föddes
skall så ej ens firas

ty, i den äldsta kristna tron
görs icke sånt
att fira någons födelse
ligger ej inom skrifternas påkallade libr


under 300-talet
önskades ehur kristendomen i Rom
givetvis valdes Mithras heligaste dag
med grund i Saturnus orgiska festlighet
omoraliska kvädenden enligt moralprästerna

när sinnenas erotiska G-punkt kunde nås
helt utan kristet jävla moraliskt skit
utan äkta animalisk intellektualitet

slavar var herrar
saturnaliegåvor utgavs vuxna emellan
og det knullades hej vilt, under flera dagar än en

tyvärr har kristendomen fördärvat detta

~
+ Ave Saturnae, Jesus Hälsar God Jul, Jul(i)dikt, God jul - running like a svedd häck

SvD, DN, Aft, Aft, Dag

Andra om: , , , , , , , , , ,

Gudinneskapet af Qvinnobörd

~
Det ärom ej för oss män oc qvinnor särledes underligt att bese qvinnan som den högre stående människoscapelsen, äfven om en ej önska blanda in de varandes högre mentala egenheterna samt framhäfva de som culturellt bundna, så qvarståendes factumet att qvinnans njutning oc lyckosinnestånd äro mer svårbemästrat, då det äro af mer complex structur.

Härifrån är conclusionen icke hvidare långdragen om en ser att mannens njutningsvägar äro mer enklare, så ter det sig äfvenledes naturligt att man skall koncentrera sig på att lyckogöra oc njutningsföra qvinnans lifv - mannens lyckogörning oc njutningsförning blivo ändå garanterat genom detta handlande.

Under en sexact skall en således hvid hvarje tillfälle centrera uppenpå qvinnans benjutning, hennes önskemål oc viljor böra häri bejakas hvarvid hon finga sina behof tillgodosedda under hennes individuella bästa förutsättningar – en man är under dylika normala omständigheter ändock garanterad att vid stund ernå sexuell ernjutning.

~
+ Kvinnans Gudinneskap, Qvinnan behöfver mer oc fler, Trohet oc sexuell frihetlighet

Aft, SvD, VR

Andra om: , , , , , , , , , ,

Grass roots – Europas tungomål XXIV

~

~


(tryck på bild för större)

bilden är från, Browne, Bob, “Grass roots”, i The Post-Courier, February 1, 2005.

detta var avslutande bilden i avsnitt ett i bokverket Europas tungomål; Innehållsförteckningen.

DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvDSvD, SvD, SvDSvD

Andra om: ,, , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Të ma amour.

~

lunedì 20 dicembre 2010

Folkhemmets innebundna svenskhet

~
så, en ensamverkande fundamentalistisk självmordssökare, som undvek att skada någon annan, når statsministerns tal som ett hot mot folkhemmet

emedans en rabiat rasist som håller Skånes största stad under belägring under lång tid, dödandes samt skadandes mångdubbelt, möts med svensk tystnad

det är synd om svenskar, ty de drabbades

~folkhemskligt jultal refererat från TT's telegram, samt övrig svensk media, måhända det är dessa som skall belysas?

+ Institutionaliserad rasism, Antisemitismen i Malmö - Perceptionsproblem, Sveriges socialrasistiska partier, Den sverigedemokratiska myllan, Terroristhotet.

SvD, SvD, SvD, SvD, SvDDN, Gp, Gp, Aft, Aft, Dag
Peter Andersson

Andra om: , , , , , , , , , , ,

Bodilo – Genealogica CLX

~

Det var förbjudet enligt Lex Salica att binda och piska en fri man utan dom, men ändå beordade kung Childerik II af Austrasien, Neustrasien og Burgund detta gentemot den neustriska ädlingen Bodilo. Min släkting.

Bodilo, vars gudsnamn bland annat betyder fursten, men även bödlen, tog då sak i egen hand ock, tillsammans med några nobla fränder, Amalbert og Ingobert, skuro halsen av konungen samt medhavandes fru, Bilichild, samt deras nyfödda son Dagobert, i en skog i Lognes, vid Livry, under ett jakttillfälle anno 675. Så var det med det.

Liken begravdes vid Saint-Germain-des-Prés i närheten av Paris och hittades där åter 1645 då de stals.

Upprinnelsen till problematiken verkar ha varit att Childerik II utsåg sin rikshovmästare i Austrasien, Wulfoald, till hovmästare även i Neustrien og Burgund, hvilket inte gillades av Bodilo eller de övriga noblessemanget då de hade en invand anda av de facto suveränitet.

Råget var måttat när Childerik med våld försökte infoga min släkting.

~

av salig stam
töje man så ej, piska vina

Uppror i blod

~

Enligt vissa uppgifter var Bodilon född redan år 590 i Poitiers, Burgund, hans fader skall ha varit burgund och den paternala farfadern Garnier / Warnachar. Andra – kanske trovärdigare – uppgifter gör gällande att Bodilon de Trèves föddes omkring år 615 och var en son av nobel ätt, till fadern maior domus, hvilket motsvarar jarl eller rikshovmästare, i Neustrien samt då modern som kom ifrån Meaux.

Ovan nämnd Warnachar, oftligen numrerad II, var just maior domus i Burgund under åren 617 till 626, samt för en kortare tid Austrasien därföre, omkring 612-617. Jarlskapet överlämnades till en annan son, Godinus.

~

brödafränderna
Bodilus og Godinus

i ett, uppror närt

~

Bodilo skall även ha äktat sig med Sigrade de Soissons som vart dotter till fadern Ansaud de Dijon samt modern som kom från Metz. Detta skall ha gjorts före han blev munk 643 i Mans. Låt bikten häri i tystnaden tala.

Bodilo skall ha fått ett barn vid namn St. Léger de Trèves, med oklar moderskap, kanske Sigrade, kanske ej, samt minst två till med bekräftad moderskap i Sigrade de Soissons. Moralismen av idag var ej i denna tid vida känd, vad gör det, om det var två.

Gerwin, grefve af Paris samt Adele de Trèves, detta sistnämnda fött samma år fadern bleve munk, eventuell koppling sias ej därkring. De övriga båda två födda samma år, c. 640 samt döda 677, enligt uppgift. Men vem vet.

~

ätt vandrar på, så
äktning, tre barn i alstring

celibat, ej änn

~
bilden:

Bodilo tillrättasätter sina kläder efter illegal bestraffning utav kung Childeric II. Teckning av Georges Lafosse (1844–1880), från Histoire de France tintamarresque: depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours (1872–1903).


domenica 19 dicembre 2010

Imperium Romanum Sacrum

~
Heliga Romerska Riket
bestod utav 1800 differata territorium

ock så, bör imperiet byggas~

+ SPQR-IR-IRS-UE, Heiliges Römisches Reich

~~~Ett år sedan~~~

- Havets böljande.

~

Närande öron

~
existensen utav välutvecklade ytteröron är constantia hos däggdjur, men äro borta hos många av de vattenlevande sådana.

viktiga inre egenskaper äro de trenne hörselbenen i mellanörat, hammaren, städet og stigbyglen - hammaren samt städets motsvarigheter åtfinnes ävenleda hos groddjur, fåglar ock kräldjur i käkleden såsom ledbandet respektive kvadratbenet varandes ett exempel på en evolutionerad användningsförändring.

i tidigare evolutionära led havandes benen varit aktiva i processen för ätandet emedans de nu hos oss istället äro centrala för hörandet.

~+ Tungans värld

SvD

~~~Ett år sedan~~~

- Homo sapiens - Det förvuxna barnet.

~

Andra om: , , , , , , , , , , int


Själsbroder III

~
han tog min plats
jag tog hans plats
livet måste fortgås
det får ej vidgås


~

+ Själsbroder, Min synd I-XI, 15/12, Livserfarenhet

Andra om: , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Gaēsuš

~

Vitryssland ~ Alba Ruthenia ~ Belarus

~
Var ordet vitryss / vitruthen / vitrus kommer ifrån är ej riktigt klarlagt, en tes menar att en tidigare vanligt nyttjad vit klädedräkt påklätt dem deras beteckning, emedans en annan menar att det är de historiska komplikationerna angående mongolerna som pålagt dem en ‘vit’ beläggning till ryss då vit skulle betyda fri, i motsats till svartryssarna som hamnade under mongolernas sulor og där måste betala tribut till dessa.

Färgbeteckningar äro eljest vanligt nyttjade i slavland, förutom detta Vita Ruthenian / Alba Ruthenia finnes ju även Svarta et Röda Ruthenien, samt Svarta og Röda Ryssland, vita serber, vita, röda og svarta kroater, og naturligtvis vita, svarta og röda arméen. Detta torde vara den absolut mest logiska förklaringen kring namnet många i onödan förundras över.

En annan förklaring är att vitryskans Belarus / Беларусь förled går tillbaka till östslaviskans baloto som betyder ‘kärr’ eller ‘sumpmark’, sådana finner man gott om i landets södra delar, landet har totalt runt 11 000 sjöar, de flesta är väldigt små.

En sak som skulle kunna styrka kärringatesen är att en av grundarstammarna för denna form av ruthenska är dregovitjerna, og deras språk, vars egna altruthenska namn härstammar från ordet дрегва / drehva med betydelsen ‘träsk’. Dessa hade tidigare sitt eget prinsdöme i Turaŭ, i södra delarna av dagens Belarus.

Att landet länge setts som sumpigt, kan likväl här spelas in.

~
Jag skrev något liknande här, om detta intressanta land skriver jag naturligtvis om i boken Europas tungomål, innehållandes språk- og folkstrukturerna för området, som förutom majoritetsbefolkningarna ävenleda behandlar exempelvis de vitryska judarna som funnits sedan 700-talet, samt de shamanitiska og muslimska olika tatariska befolkningarna med en historia som sträcker sig bak till 1200-talet häruti land.

Emotsatt vad nutida ignoranta xenofobiska islamofober tror så fanns det exempelvis runt 400 moskéer redan år 1591 i Polen-Litauen, och det arabiska alfabetet nyttjades vidligt framtills förtrycket började under 1930-talet, likaså det hebreiska, idag kan man följa det vitryska språkets utveckling allra bäst via dessa, alla tre förtrycks än idag.

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DNDNDN, DN, DNDN, DN

Andra om , , , , , , , , , int

~~~Ett år sedan~~~

- Kakekotoba.

~

mercoledì 15 dicembre 2010

martedì 14 dicembre 2010

Pidgin- ø Kreolspråk – Europas tungomål XXIII

~
Det finnes även andra sorters språk som är skapade i en mer konstlad natur, men ändock på ett naturligt vis. Man brukar tala om pidgin- samt kreolspråg. I kortfattade definieringar av dessa termer som ibland sammanblandas, så kan man göra en väldigt lätt och klar eventuell skiljelinje. Pidginmål är språk som ej talas av någon genom moders- eller fadersmål, utan pidginmål är ett sorts förenklat språk som skapas i syfte att kunna tala med människor som egentligen hava andra tungomål än de som man själv använder. Om exempelvis portugiser finge lov att bedriva handel med Kina under 1600-talet i kinesiska hamnar, så hade snart ett språk utvecklats så de kunde kommunicera med varandra utan att använda sig av ett såkallat brospråk, detta varandes ett tredje språk som de båda förstår. Ett brospråk skulle, vid tidpunkten, kunna ur portugisisk synvinkel kunnat vara latin, men det var begränsat till Europa och kineserna var ej kunniga i detta mål, så det skulle alltså vara en omöjlighet och ett nytt mål måste framkomma, ofta en blandning utav de två i kontakt med varandra, för att de skulle kunna kommunicera mer varaktigt än att bara peka eller liknande - ett pidgin.

Ordet ‘pidgin’ lär förövrigt härstamma från kantonesiskans bei chin ‘ge pengar’ = ‘betala’. Det är alltså en högst förenklad form av språk med okomplicerad grammatik innehållandes begränsad vokabulär - pidginspråk är alltså fullt kompatibelt med Genies og bebisars språk, eller ett tänkt erectusspråk. Pidginspråk är ett språk som kommer före språket självt och är alltså ett underutvecklat behjälpligt språk samt därvid ett protospråk. Ofta, men inte alltid, bygger ett pidginspråk på ett huvudspråk, par example det välkända Tok Pisin, antagligen ‘talk pidgin’, som används i Oceanien. Tok Pisin är ehuru ej längre ett pidginspråk utan blivit ett mellansteg emellan ett pidginmål och ett kreolspråk, eller snarare, det har utvecklats till ett kreolspråk på senare tid och utvecklingen fortsätter åt det hållet och kan antagligen i väsentlig grad hänföras till ett sådant numera.

Ett kreolspråk är ett tungomål som har utvecklats och som kan karaktäriseras som ett eget och självständigt, likvärdigt alla andra, språk med förstahandstalare. Det kan ju ha gått till så att föräldrar har valt att enbart tala pidgin sins emellan, kanske till följd utav att de ej förstodo sina sins emellan mål, och det göre ju så att barnen får språket som ett förstahandsmål och när detta har hänt så utvecklas pidginet till ett kreol och blir ett fullfjädrat språk, för i och med detta skeende växer pidginet och påbörjar utlevandet utav ett eget liv. Haitiskan är till exempel ett kreolspråk som då är grundat på den gamla kolonialherrens tungomål, franskan. Tok Pisins fall är lite egendomligt och det talas främst i Papua-Nya Guinea där det finns över 800 inhemska språk. En människa kan ju ej kunna så många språk, men Mezzofanti som var chefsbibliotekarie i Vatikanen i början av 1800-talet anses ehuru ha kunnat tala 60 språk flytande. Tok Pisin är hursomhaver grundat på engelskan och används i parlamentet samt i officiella handlingar, så det är omöjligt ett okomplicerat och ‘primitivt’ pidginspråk utan ett fullt utvecklat kreolspråk som ehuru enbart nyligen har dragit åt sig förstahandstalare - siffror säger att cirka 5 procent av Tok Pisin-talarna har språket som modersmål, hvilket givetvis räcker ur just den synvinkeln. Faktumet att språket redan nyttjades i all möjlig slags litteratur och på hög nivå betyder i sig att språket inte längre var ett pidgin, då ett sådant språk inte är gångbart för något mer avancerat.

Även en gång levande språk kan finnas kvar som språk även om inga naturliga talare av språket är i livet mera, exempelvis då latinet. Tok Pisins systerspråk neomelanesiska har använts ett tag i parlament samt media med lyckat resultat - det är alltså inte heller kvar på protospråksstadiet utan fullt utvecklat. Dessa tu äro braiga exempel på hur pidginspråk kan utvecklas till kreolspråk utan moderstalare eller moderstalare i väldigt ringa tal, men man undrar ju om utvecklingen hade gått åt det hållet om de berörda staterna inte hade stött utvecklingen och man kan ju bara hoppas att det inte får allt för negativa effekter på de många språk som talas i området men som kanske inte får en reell möjlighet att utvecklas till moderna språk med en terminologi för nutiden och framtiden. Engelskan i form av pidgin eller kreol kan göra nog så skada som hvilket annat herrespråk som helst.

~
Axat, og moddat, från inledande avsnitt i boken Europas tungomål, Innehållsförteckning.

DN, DN

Venetism

~
hellre ett Padanien, än ett Italien
hellre ett Bägge Sicilierna, än ett Italien

men helst inget utav dera

~

+ Venesia, Veneto referendumCorteo par l'independensa de la Venetia, Venetianska ~ Vèneto ~ Venexiàn

Andra om: , , , , , , , , , ,

Ögonläst

~
Du en gudinna äst
i speglen du gör dig bäst

~
+ Speglen därBaphomet, I Dig, Din själs allt, Universal eyes

Aft

Andra om: , , , , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Stupidismens antropocentriska högborg.

~

sabato 11 dicembre 2010

Starka kvinnor

~
som vet vad de vill
som tar vad de vill

allsmäktiga gudinnor

~
+ Kvinnans nöjdhet, Du bör få allt du vill, Kattan, Praktisk feminism, En gudinnas makt, Kvinnans frigörelse

Exp, Aft, Aft, Aft, Gp

Andra om: , , , , , , , , , , , ,

Sarvabîja – Erotica XLII

~
blomstrande djurliv
evigt djuriskt växande

alltets fulländning

~
Ovan är med i poesiboken Erotica.

DN, DN, DN, DN, DN, Gp, SvDSvD, SvD

Andra om: , , , , , , , , ,

Institutionaliserad rasism

~
en elev i svenska skolan får knappeligen ha burkha på sig, en lärare skulle absolut inte få ha det

men det är helt okej att en svensk lärare är rasist sägandes att invandrare inte borde få alstra barn~

+ Jodå, Sverige är ett tolerant landBlind undervisning

Andra om: , , , , , , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Om det bara vore möjligt - Erotica XXV.

~

venerdì 10 dicembre 2010

Språkdöden, Språkkampen og Dialektsynen – Europas tungomål XXII

~
Som påpekades ovan så hinner ej alla språk med sin utveckling utan får genomgå en mer vital förändring som sker i allt högre grad i världen - språkbyte samt språkdöd. Det finns olika beräkningar och klassificeringar, men de flesta anser åtminstone att det idag med en relativt liberal räkning existerar cirka 6000-7000 olika tungomål, men räknar man änn liberalare samt tager med även mer distinkta varianter så kommo vissa beräkningar upp till ungefär 25 000 olika språk, hvilket får sägas vara något fler än det antal språk franska akademien år 1929 så exakt räknade fram till när de framlado att det existerade 2796 språk. Dessvärre så äro dogh omkring 90 procent av dagens språk akut hotade att dö ut inom de närmsta århundraden och i denna tid som nu är så dör uppskattningsvis ett unikt språk vartannan vecka. Tungomålen har minskat konstant sedan den antagna toppen nåddes för sisådär 15 000 jeeran sedan, då det antas ha talats cirka 10 000-15 000 olika tungomål på vår jord. Fortfarande för 500 år sedan fanns det kanske 7000 tungomål och de har således sjunkit till dagens cirka 6000 olika språk, främst på grund utav språkimperialismen samt den kulturella og etatistiska dominansen över ursprungsbefolkningarna i Amerika samt Australien, men av dessa så förväntas alltså 5400 dö ut inom det snaraste. Helt i onödan.

Lägg även märke till att språken minskar emedan befolkningen har ökat ofantligt, det borde alltså finnas en bättre grogrund nu för flera tungomål och inte färre, men härvid skall man däremot även nämna att man kan se en tendens att vissa geografiskt spridda samt mycket stora språk håller på att delas upp i olika språk så som är naturligt och även lätt historiskt ihågkomligt ifråga om den latinska utvecklingen, som bringat oss alla de romanska språken. Man haver beräknat att det med ovanstående nämnd språklivslängd har funnits cirka en halv miljon olika tungomål sedan människan började föra sig med tal - och av dessa skulle då 600 finnas kvar om några århundraden. Detta har den tråkiga effekten att jorden blir mer likriktad och pluralismen går förlorad till oerhörda och oersättliga kulturella kostnader. Hela litterära og muntliga traditioner går förlorade, unika grammatiska system samt egenartade ordförråd kommer att gå hädan - detta kommer att medföra att tusentals kulturer hotas att försvinna inom några få jeeran, extra destruktivt är det när det rör sig om unika språkgrenar som funnits på jorden i kanske hundra tusen år, såsom de khoisanska språken. De flesta språk har dessutom än idag inget skriftspråk att förlita sig på, ett skriftspråk underlättar givetvis bevarandet oerhört ock också möjligheten för ett återupplivande efter utdöendet om villiga individer finnes.

I Sverige har man inte varit bättre än i omvärlden, utan här går flera av de samiska tungomålen samma öde till mötes - för att inte tala om alla gamla ‘dialekter’. Egentligen så är även det svenska riksspråket en dialekt, hvilket kanske gör att det inte går att tala om olika dialekter utan bara om olika varianter samt i viss mån kanske till och med om olika språk - denna liberalare syn underminerar även tanken om ett fullständigt homogent skriftspråk då rätt och fel blir mycket mer komplicerat än vad det ofta framställs vara idag med ett ‘officiellt språk’. Lingvisten Max Weinreich definition av språk står sig inte alltför sällan vid än idag: ‘A schprach iz a dijalekt mit an armej un a flot’, inget man som intellektuell människa behöver underkasta sig. I 1998 års utgåva av Svenska Akademiens ordlista så medges detta också i förordet att den boken enbart är en samling “rekommendationer” och således så är det inte fel att använda sig av särartiga stavningar eller böjelser i skriften, något många tror att det är. Dessa ord äro ett slag för pluralism, liberalism samt tolerans hvad avser språkanvändningen samt ett indirekt slag på kinden för alla vetgiriga språklärare som trott de förespråkat det ‘enda riktiga’ när de normerat för stackars försvarslösa småbarn, det enda de utlärt är imbecillhet. Även när det gäller grammatik så haver man i modern mening lämnat vägen öppen för variation, till exempel så har man i den rätt nyligen färdigförfattade svenska grammatiken bara en beskrivande antoning därhän man beskriver olika befintliga variationer inom grammatiken, men den kortfattade version som de flesta istället tar till sig är istället normerande - kunskap om variation anses helt enkelt för komplicerat för den vanliga människan. Språklig paternalism, här benämnt, för pöblen.

Det finns så kallade dialekter inom Sveriges gränser som skiljer sig mer åt än exempelvis svenskan ock norskan, og räknas dessa som olika språk så böre även andra räknas som distinkta tungomål - den enda reella skillnaden är att en dialektal art fått total hegemoni understödd av olika tunga instanser, ofta även den etatistiska makten. Den svenska staten är ett bra exempel på detta, den har ju genom skola och dylikt alltid försökt förtrycka alla andra ‘dialekter’ och tungomål inom riket förutom den ‘dialekt’ som de själva anser vara den bästa. Man verkar ha glömt att ett riksmål inte är en naturlig skapelse och att det inte innan har funnits i Sverige utan det har skapats på senare tid, på bekostnad av andra språk. Man kan givetvis säga att det finnes ett tungomål som heter svenska, och det är i denna mening jag använder sådana termer i denna skrift, men då får man ej förblanda detta med det som vanligtvis brukas kallas standardsvenska och det som då i reguljärt bruk är svenska. Om vi för ett ögonblick återvänder blicken till SAOL av 1998 års årgång så vyom vi i inledningen ett erkännande av att man ej så tagit tillräcklig hänsyn till de “provinsiella ord” som finnes i Sverige och detta är bra även om man inte förstår grundpremisserna att det inte rör sig om ‘provinsiella’ företeelser om man inte samtidigt anför att även det svenska standardspråket är en provinsiell företeelse. Om det finnes provinser så måste det finnas ett centrum och ett rättfärdigt språkligt centrum existerar icke förutom genom den makt den verkar i. Språken är jämnbördiga, icke patoisliknande. I den reguljära, men tyvärr mycket felaktiga, definitionen så menar man att det finnes ett svenskt språk, ett nationellt riksspråk - det man lär sig i skolan och hör samt läser genom media - och sedan en massa varianter utav detta som då kallas dialekter, men som då skulle var felaktiga att använda i en större skala. Många skulle kanske här påtala att det inte finns något som förbjuder en individ att tala dialekt, men man får då ta i beaktande att man inte i skola eller på annat officiellt håll får skriva på dialekt. I Sverige har vi ett väldigt likriktat skolsystem och etatister försöker göra det så svårt som möjligt för fri- eller privatskolor att verka och det speciellt om de bygger på andra principer vad gäller exempelvis språk eller religion, svenska eller ej. I ett tolerant samt jämbördigt samhälle bör dock en majoritetsbefolkning icke kunna förhindra minoriteter att skapa separata skolor för att exempelvis säkra fortlevnaden för språket ifråga, detsamma gäller givetvis olika trossystem eller pedagogiska inriktningar. En otolerant befolkningsmajoritet skall icke kunna hindra detta genom att icke ge utbildningsbidrag till dessa separata skolor om samhällssystemet är sådant att staten i övrigt tillhandahåller medel till de icke-separata skolorna - detta skulle i så fall utgöra en majoritetens tyranni gentemot minoriteten. Det finns ingen universiell grundlag som säger att en språklig minoritet är tvungen att underkasta sig en majoritet, sådana språkdiktaturer finnes det dock gott om på våran jord.

Det finnes förvisso ett språk som vi kan kalla svenska, men detta språk finnes i en massa varianter där ingen variant är förmer än den andra - det såkallade standardspråket är inte mer värt än något småländskt mål. Öländskan är lika mycket svenska som rikssvenska. Det finns inget sådant som ett naturligt standardspråk om inget sådant skapas i en naturlig språkkontakt och en fri likriktningsutveckling, det staten och andra företrädare, påstådda ‘auktoriteter’, i modern tid har gjort är att de har skapat ett standardspråk - ett artificiellt sådant. Man har valt ut en dialekt, i Sveriges fall en dialekt som ligger nära makten, men i andra fall finnes osså exempel där man tager en dialekt som ligger geografiskt och då ofta lingvistiskt sett i mitten av de olika varianterna för att kunna uppnå någonslags consensus, och gör detta till standardspråk, och i detta menandes att alla andra varianter av samma språk bör utgå från, och dess förare övergå till, det nya standardiserade tungotalet. Man utövar rätt og slätt en maktutövning, ett förtryck och en diskriminering på andra likstående samt likvärdiga varianter, helt i onödan. Även om alla språk ingår i någon slags kultur så äre det individer som uppbär denna kultur, det äro individer som för fram detta språk samt därmed kultur i nutiden og därmed in i framtiden.

Språkförmågan är biologiskt förankrad, men förvaltad av individen och all beskärning av den av externa faktorer måste anses vara förtryck, ett förtryck av människans inre, av dess varande - av själva definitionen av vad en människa är. Av dess Anima. En kulturell, intellektuell, kommunikativ varelse, en homo sapiens et loquens.

~Axat, og moddat, från boken Europas tungomål.

Inte bara innehållet, utan även formen, måste vara fri, eljes faller yttrandefrihetens essens.

SvD, SvD, SvD, DNDN, DN, DN

Andra om: , , , , , , , , , , , int

Vad nazisterna vill utrota

~~


+ שרון עזריה - בראשית, Kvinnans helighet, Warsawaghettots hjältinna, Guds utvalda folk
++ Vit makt kuk

SvD, SvD

~~~Ett år sedan~~~

- Kvinnan.

~

Andra om: , , , ,

mercoledì 8 dicembre 2010

Napulengre

~
de napoletanska romerna, napulenghere,
bor i Napoli samt i hela Campanien, havandes så gjort sedan länge.

De äro välintegrerade i den napolitanska kulturen.

~
om dessa, om andra campaniska romer, samt alla övriga europeiska romer går att läsa om i den nyutkomna boken Europas tungomål som ej endast behandlar språken utan även etniciteterna samt deras historiska som nutida situation.

+ Napolitanarna, berör främst de rumänska romerna i Napoli, inte lika välbehandlade.

Gp

Andra om , , , , , , , ,

Den nya världsordningen

~
den allmänna globaliseringen, internets framväxt,

det var meningen att fallna stater som Sovjet, eller högst levande såsom Ryssland, Kina, skulle demokratiseras, öppnas, att yttrandefriheten skulle tvinga sig fram och besegra de auktoritära styrena, åtminstone att det skulle göra det omöjligt för dem att förhindra det fria ordet

att Väst frihetsideal skulle vinna

inte att ‘Väst’ skulle kinifieras

~
man kan nästan förvänta sig att Nobels fredspris i framtiden bör utgå till Wikileaks, samt eventuellt Assange, som företrädare därifrån, og eventuell uppgiftslämnaren därtill, Manning.


~+ TerroristhotetTerroriststater, Kolonialväldet USA - dags att avkolonisera, Yttrandefriheten, Kolonialmakten stoppar radio

Andra om: , , , , , , , , , , ,

Lilla Ida – la dominina

~
min bultande kuk upptrycks mot hennes öppna sår
det gör så jädrans ont att det för mig efter stund går

polarn min, den likväl kåta, trycker in i munna
för att där så klart skvätta med sin mumma

hon harklar og skriker, men hennes lemmar
har vi så dailigt fastspänt, med våra livremmar

en efter en, vi henne påspänner
hon kvider o drar, samt fitta sin likt spänner

efter hon alla oss haft, ett tjog eller så
hennes slida är sårig, upptämjd, som få

knullfesten är slut, hon har fått sig så många skjut,
att hennes skrev stinker som lut

varenda led i flickans slinka kropp
har genomgått lidningens högsta hopp

sinnenas högsta eufori
vid moln hon vandrat som en lori

når a posteriori,
visdom vi skullom haft a priori
att hon är gudinnan vid sin äkta makt

det är ditt divina krav
att jag, samt alla, förevigt blir din slav

bind mig, sparka mot min kropp
domdera min kuk, så den blir till en skral snopp

låt din nektars urhav
bliva till min muns sav


~+ Divina droppar, Fémine sacré, Girlpower, Ma maîtresse, Kumarbi, Ero guro, Rödluven
++ delvis insp af Lilla Ida och Maria

SvD, SvD

Andra om: , , , , , , , , , , , , ,

det självklara valet

~
jag stödjer hellre en arabisk förtryckt person, än en israelisk förtryckare

~
+ När allt kommer omkring är det ganska enkeltPax Gazetica, Judeo-Israelic Ethics, A Jew - Not a Zionist, Nazi Proclamation:

SvD, SvD, SvD, Gp, DNDNDN, Dag
Stefan Olsson

Andra om: , , ,