mercoledì 15 marzo 2017

Katolska universitetet i Louvain


Det fransktalande katolska universitet i Louvain, som är det äldsta universitetet i Lågländerna och grundat 1425, var franskspråkigt då det sköttes av den katolska kyrkan, problemen började ehuru när de belgiska språkgränserna drogos upp 15 kilometer söder om Louvain - med universitetet på fel sida.

Till en början fick man dispens, men efter stort allmänt missnöje och en vilja till vervlaamsing av universitetet togo man år 1969 beslutet att flytta de franskspråkiga fakulteterna till Wavre som ligger söderöver, på rätt sida språkgränsen.


C’est ridicule

~


Nessun commento:

Posta un commento