giovedì 16 marzo 2017

Premodern modernism - Postmodernisme premillénaire CISumer­erna kan man måhända benämna som ‘moderna’ men det skulle bli extremt anakroniskt om man icke extremt ändrar de variablar man värderar när man måttar vad som är vad og när vad är vad och är lite mer flexibel än att alltid återkomma till antingen upplysning, renässans eller för den delen Europas sena antik1 - även om viktiga ståndpunkter går att finna där så är det icke alltet utan historien är lång og pluralismen i exemplen bör breddas så att de bättre återspeglar den pluralistiska historien - för detta behöver man ej vara komplexivitets-/pluralist-förespråkande postmodernist för att göra, enbart realist vyandes verkligheten såsom den förespeglas oss. För att återgå till det sumeriska temat ovan så kan det även, åtminstone, hänvisas till det indoeuropeiska ekonomiska systemet utifrån den vokabulär som finnes tillgänglig, inbegripandes även exempelvis egendom og kapital samt skapad utifrån pastoralistiska djurhållningstermer2 - det finns även en koppling emellan egendomstermer og livstermer, till exempel sanskritens gáya- ‘egendom, hushåll’ samt aves­tiskans gayō- ‘liv’.3 Sumerernas samhälle är intressant då komplexiviteten med traditionens religion blandat med specialiserad ekonomi, kapitalism, om vi defini­e­rom denna som ackumulation utav kapital, i modern tappning för flere tusen år sedan i ett synnerligt modernt samhälle. Vad som klassas som modernt utav moderna teoretiker är premodernt, in realia.


 
Fotnot
1) Se även, Lyotard, “Sur la force des faibles”, i Special Lyotard issue of L’Arc 64:4-12 samt Kumar, 1999:136.
2) Se, Benveniste, “Noms d’animaux en indo-européen”, i Bulletin de la Société Linguistique de Paris, 45:74-103 eller, idem, “Les valeurs économiques dans le vocabulaire indo-européen”, i Cardona et al (eds.), 1970:307-320 samt, idem, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropea, 1976:32-43, Gamkrelidze & Ivanov, Indo-European and the Indo-Europeans, 1995:494-500, se även pp. 649-651.
3) Ibid: 204.Nessun commento:

Posta un commento