giovedì 30 marzo 2017

Filistéerna från Kreta


Namnet filistéer kommer av hebreiskans pelištim og många tror att dessa är identiska med peleset eller plst, d.v.s ett av de sjöfolk som härjade i områdena samt som omskrevs av egyptierna och som århundradena efter sitt beryktade, men hejdade, intåg i Egypten cirka 1186 f.kr. under Ramses III, bosatte sig i Levanten, givandes sitt namn till Palestina.

Enligt Gamla Testamentet så härrörde filistéerna från Krafr, hvilket hvissa menar betyda Kreta som ju är den ö som uppkommer under namnet Kapturi ock Kaptara i de kuneiformiska texterna. Gamla Testamentet skrivo även att de var bröder till Ludim, hvilket föranspelat studier kring en lydisk härkomst, men även luvisk.

Filistéernas ursprungliga språk, innan de gingo över till kanaanitiska, haver ehuru ej i nämnvärd grad bevarats, men de fåtaliga ordspillror som finnes kvar antyder likväl en indoeuropeisk koppling.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento