domenica 26 marzo 2017

Slutna kulturers utåtagerande respons - Postmodernisme premillénaire CVIAtt slutna kulturer finnes lite här og var i de västerländska samhällena står klart och man kan se spår av dem lite här og där, vi havom redan nämnt exempelvis svensk språkegoism i Giron samt fransk språkimperalism inom sitt eget land men många fler exempel står att finna i princip lite varstans på jorden. Eftersom vi just nämnde det jesustida Palestina så kan vi ju behålla oss i Israel et Palestina ett tag, ett exempel som är nämnvärt är exempelvis när Jerusalems deputy major Haim Miller helt sonika säger: “The immigrants are destroying the country. They are bringing assimi­lation. They brought corruption and pork here, we don’t know who’s Jewish and who isn’t” - de han åsyftar på var ryska immigranter, men erfick ehuru hård kritik från flera håll, inklusive sina egna partisyskon. Ett intressantare exempel är de bryska metoder som den forskare vid Jaffe center för strate­giska studier förespråkar kring visa påstådda ‘problem’ som en politiskt intresserad i Sverige boende individ kan känna sig hemma vid. Mark Heller menar att det palestinska Oasiskasinot i Jeriko samt den nyöppnade Gazaflygplatsen leder till israeliskt fördärv, att spela är dåligt för moralen menar han, og flyget blir billigare för israelerna, inte för att tala om taxfréen som kommer att ruinera det stackars Israel, han konkluderar: “This is war by other means, and it threatens to undermine our economy and destroy our morale. It reflects a cynical attitude toward peace”, “Israel must therefore respond with a comprehensive, multilayered strategy that includes elements of both passive and active defense and deterrence”, bland annat så skall israeler som nyttjar dessa ting bli “intercepted, tried and sentenced to long prison terms” og om detta icke fungerar så menar strategiforskaren att Israel ändock “have a whole army of surplus” ock “[s]ince there is little for them to do in Israel, dumping them on the PA (perhaps as a condition of any further redeployments) would serve a dual purpose”, detta skulle givetvis vara “a fight that we cannot afford to lose” avslutar han - allt detta för några futtiga skattekronor og lite lössläppt moral, utifrån de som satt upp ickespelande som moral och ändock spelar d.v.s., denna strategiforskande kulturalist, av den slutna arten, har således kommit på lösningen på problemen. Om han menar att dessa ting, kasino samt flygplats, äro krigsin­rättningar så kan man ju undra varför han inte ansåg att Israel skulle svara med samma medel - d.v.s. legalisera spelande samt sänka skatterna på resande og konsumtion - men det är klart, invasion samt ockupering äro ju bättre för moralen.1
 
Fotnot
1) För dessa tu, se för borgmästaren, Miller citerad i, Collins, “J’lm deputy mayor under fire for remarks on Russian olim”, samt för strategen, Heller, “Bombastics away!”, båda i The Jerusalem Post International Edition No. 1987:4 resp. 12.Nessun commento:

Posta un commento