martedì 28 marzo 2017

Liberal sektpolicy - Postmodernisme premillénaire CVIIOm ej staten kan eller får lägga sig i så är det ju individerna själva som får sköta sitt liv bäst de vill samt önskar, vissa människor kommo givetvis att födas in i externa regelverk som i sig utgör små samhällen, till exempel religiösa og ideologiska sekter, men även dessa individer kan distansera sig från den grupperingen om så önskas, åtminstone efter uppnådd myndighetsålder då även legala hjälpmedel givetvis måste finnas till hjälp om dessa organisationer motsäger sig individens beslut, kidnappning samt hållande av individ gentemot dess vilja är och bör förbli förbjudet enligt lag. Teoretiker behöver ej heller kanske oroa sig för ett sådant samhälle där individer blir indoktrinerade, som om de inte blir det i övriga samt nutida samhälle utav flere entiteter, i föräldrarnas tankevärld då olika fenomen finnes som förhindrar denna totala indoktrination, bland annat pubertal og ungdomlig uppror­iskhet, normal primatisk uppbringning, det är inte så ofta som vuxna barn till ännu vuxnare föräldrar helt kopierar föräldrarnas tankesystem samt leverne - en förändring sker, drastisk eller ej, om ej så är även det ett fritt val samt därmed legitimt. Detta system, en sådan kultur, ett sådant tankesystem innebär helt sonika en individualism - ingen överindivid kan bestämma över den reella individen.


~


Nessun commento:

Posta un commento