venerdì 17 marzo 2017

En tjejs helighet


vartenda millimeter utav hennes kropp
vartenda atom av hennes varelse
vartenda tanke, önskan, känsla hon är

håller högsta sakralitet

hon må dyrkas totalt
vördnas samt lydas

bejakas og betjänas

behagas intill minsta del

~


Nessun commento:

Posta un commento