domenica 3 maggio 2009

Kvarkgluonplasma – Universums säd

~
Kvarkteorin har sin grund i Murray Gell-Mann och Georg Zweig som under 1960-talet visade att alla då kända tyngre partiklar de facto kunde uppbyggas utav allena tre byggstenar, en trekant, bestående utav det som kommit att kallas kvarkar.

De trenne grundisarna fick namnen uppkvark, nedkvark, samt särkvark emedans partiklarna som är uppbyggda av kvarkar benämns hadroner. En är ovanpå, en är under, en viss särning sker i processen, en hadron blir till.

Varje hadron innerhåller tu eller tre kvarkar, en proton består till exempel av två uppkvarkar och en nedkvark, emedans en neutron istället består utav en uppkvark och två ner. Man har dock fått frångå antalet av tre då man funnit sig nödgad att utöka de till sex, de trenne nya heter begeistrande för charmkvark, toppkvark samt bottenkvark. Även detta passar in i det sexistiska systemet.

Men förrutom hadronerna finns en gruppering av lättare partiklar som inte består utav kvarkisarna, till dessa partiklar hör elektronen samt neutrinon och benämns samjämt för leptoner. De håller sig till antal sex, tillikt.

Man antar att kvark-gluonplasma utgjorde materians extremt energirika tillstånd strax efter Big Bang och man hoppas kunna producera sådana vid kollisioner emellan tunga atomkärnor vid mycket höga energier.

det är det man försöker skapa vid CERN
där man försöker runka fram detta

enkom lite stimulus behövs

~


2 commenti:

  1. sensuell fysik, haha, du är skön du:)

    RispondiElimina
  2. det vore fint om mina fysikböcker vore lite mer såhär.

    RispondiElimina