lunedì 11 luglio 2016

Sierraleonska Krio - de svarta britternas språk - Europas tungomål DCLXVIII


Inte bara västindiska kreol men ack ett likväl –engelsk-atlantiskt-kreolmål är krio som är huvudspråk för de flesta sierraleoner. Sierraleoner har bott samt verkat i Storbritannien sedan 1800-talet, före detta så grundades provinsen Freedom av befriade slavar från Nordamerika, Västindien, samt Storbritannien. I början utav 1900-talet fanns det en liten koloni sierraleoner i Storbritannien och en del var med i stridandet under krigen de åtföljande decennierna. Den här manfåtaliga minoritet har sedan fyllts på med mycket flera i och med konflikterna som rådit i Sierra Leone emellan 1992-2003, en mindre del anlände även under 1960-talet. Etniska blandningen är mången, i de senare invandringsvågorna inkluderas även sierraleonska libaneser, men i det stora hela talar alla krio, samt engelska. Kontakterna länderna emellan går längre bak än Freedoms grundläggelse, då många brittiska handelsmän åkte till Sierra Leone under 1600-1700-talen samt fick barn tillsammans med kvinnor från sherbrostammen varvid många av dagens sierraleoner från sherbrostammen samt de olika kreolstammarna har direkta brittiska anfädrar. Sherbrofolket var tidigare dominerande etnicitet i Sierra Leone men utgör nu en ytterst liten minoritet talandes det utrotningshotade språket sherbro, ehuru finnes fortfarande olika sherbroeuropeiska klaner. Hursomhaver så har många sierraleoner sedan 1800-talet snarare betecknats som de svarta britterna eller svarta engelsmännen. Hur stor den här folkgruppen är i Storbritannien idag, främst London og England, är det ingen som vet, förutöver att omkring 20 000 är födda i Sierra Leone. Krio är ett typiskt slavkreolspråk med grund i engelska samt minst tolv afrikanska språk, speciellt yoruba från Nigeria samt twi från Ghana. Språket har nått viss inofficiell erkännelse i Sierra Leone där nästan alla talar det samt i skolsystemet i New York, i Umeå finns Umeå Krio Research Center.
















~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento