martedì 19 luglio 2016

Östcentraltyska språken i Tyskland


Gåom vi in i de icke-frankoniska men ändå klassificerade som centraltyska tungomålen nåom vi de östcentraltyska språken / ostmitteldeutch som ofteliga uppdelas i berlin-brandenburgisch, thüringisch, obersächsisch, schlesisch og hochpreußisch. I södra Brandenburg samt norra Sachsen talar man även niederlausitzer / låglusatiska men det är en utmejslad språkform som avfattas omfattande distinktheter, förutom att man erhållit stora inflytt av silesiska samt högpreussiska sedan 1940-talets folkomflyttningar från öst. I Brandenburg talades från början lågtyskans brandenburgiska men genom Berlins påverkan på området så  talas nu en centraltysk variant häruti. Till de östcentraltyska språken höre även schläsch / silesisk tyska som främst talades i Tjeckien undt Polen framtills 1940-talet men som härefter fått fly till Tyskland, en mindre del utav dessa bosatte sig i östraste Tyskland där en autokton schläschisk befolkning likväl befann sig. Både schläsischan samt högpreussiskan är på väg att dö ut då de diasporaförts og fördelats upp i Tyskland, samt då assimilerats i kvick grad. Högpreussiskan talades i Östpreussen intill 1940-talet.

Thüringisch / thuringskan talas som namnet avslöjar främst i Thüringen norrom Rennsteig, i sydöstra Sachsen-Anhalt samt i vidliggande områden i Hessen samt Bayern og ligger nära övresaxiskan och de sammanfogas ävenleda ofta i en gemensam subgruppering inom de östcentrala språken, stora influenser havandes ankommit från frankiskt område sedan åtminstone 1100-talet. Thuringiskan uppdelas vidare i central- og nordthuringiskan, där centralthuringiskan uppdelas vidare i väst- og östthuringiskan, emedans nordthuringiskan går under indelningarna eichsfeldiska med sina hårda konsonanter i sin distinkta målföring, sonderhäusisch, og hohnsteinisch. En språkgräns förekommer i Eichfeld / Eixfeld, där man i norra delen talar plattyska. Centralthuringiskan / Zentralthüringischen talas i Gotha, Sömmerda, Ilm-Kreis og i kapitalstaden Erfurt. Obersachsisch används ibland i kabaréer og komedier.


Thuringierna härstammar titulärt från stammen thuringii / toringi som uppkommo i Thüringien vid Harzbergen omkring år 280 e.kr. efter att förutvarande stam alemannerna flyttat söderöver, det är möjligt att thüringierna varit en delstam hos alemannerna eller så hava de bara varit dolda i skymundan före denna tid. Thuringierna skapade sig ett rike under 400-talet hvilket erövrades utav frankerna under 531-532 varhän riket underlydes frankiska hertigar, men självständighet kom åter i dager under 600-talet men en del utav området hamnade under saxiskt styre i slutet utav århundradet, man var ehuru strax frankiskt igen.
~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento