sabato 2 luglio 2016

Engelska språk i England - Europas tungomål DCLXIV


Språket har under hela den sena perioden varit väldigt centraliserat og många genuina språk har gått förlorade men en del jämbördiga tungomål finns kvar på ön även om de inte har en stat bakom sig. Engelskengelskan delas sedermera även oftliga in i sydengelska med den elitistiska sloanies og arbetarklassens cockeny men även senare utvecklingar som jafaikan; midlandsengelska uppdelas på väst og öst innehavandes stort nordiskt inflytande; samt nordengelska med sitt likväl stora vikingatida inflytande och stora uppdelning i exempelvis det liverpoolska scouse, pitmaciska, mak’emska, teesidska, tyke i Yorkshire, manc i Manchesterregionen, cumbriska samt lancashire. Alla varianter finns i skrift i olika grad, och det kan föreligga ganska omfattande skillnader i främst det talade, men även det skrivna, tungomålet varvid oförståelse blir resultatet om man är utan känning av språket.


~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento