giovedì 14 luglio 2016

Marchesiskan i Marche


I Marche talas marchesiska / marchigiano / marchizàn / marchëscià / et al, hvilket är en språkfägring som ligger relativt nära sina italoromanska naboer umbriskan samt toskanskan, men avskiljer både fonetiskt, lexikalt samt grammatiskt från standarditalienskan, samt även i förhållande till dessa övriga men då något mindre.

Både umbriskan samt marchesiskan är variationsrikt i målformer räknat och denna sistnämnda har omkring 900 000-1 500 000 talare där man delar upp det på trenne macrovarianter, anconitano, fabrianese og maceratese. Ett dokument, Carta fabrianese, som är daterat till 1186 börjar skrivas på ren latin, men går mycket snabbt över till latin med klara samt överväldigande marchesiska karaktäristika för att sedan helt övergå till det talade marcheitalienska språket, anses vara bland de äldsta bevisen för språkets existens.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.


Nessun commento:

Posta un commento