giovedì 8 dicembre 2016

Lilla jüz inom Rysslands raum - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


I främst gränsregionen intill Kazakstan åfinnes även i Ryssland emellan 600 000-1,3 miljoner kazakhisktalande kazakher / qazaqer, tillhörandes de kiptjatkiska språken. De kazaker som främst äro förestående i Ryssland varandes tillhöriga etnonymen lilla jüz / Кіші жүз / kişi jüz eller alshyns / Алшын / alşın som deras etniska självidentitet varo framtills minst 1900-talet, tillhörandes den västra subgruppen utav det konglomerat vi idag benämnom som kazakisk, vars härstamning delvis kan härstammas från nogaierna og Nogaihorden som varo belägen i västra Kazakhstan. Kazakherna erövrade Nogaihordens territorium i regionen under 1500-talet varhän en mixning utav befolkningen skedde. Alşınerna rörde sig mot Astrakhanregionen under början av 1800-talet skapandes Bökeyhorden / Бөкей Ордасы / بوكەي ورداسى i ett område som befann sig emellan Ural og Volgafloderna, utan att nå själva floderna. Khanatet fanns emellan 1801 till 1845 innan det absorberades utav det Ryska tsardömet.


~Nessun commento:

Posta un commento